ประกาศปิดบริการเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร สำนักงานกรุงเทพฯ

ขอขอบคุณที่ท่านใช้บริการ ANA

สายการบินได้ปิดให้บริการเคาน์เตอร์ออกบัตรโดยสาร สำนักงานกรุงเทพฯ
โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021 เป็นต้นไป

สำหรับบริการด้านบัตรโดยสารและการสำรองที่นั่ง ท่านสามารถติดต่อสายการบินผ่านทางโทรศัพท์ในช่องทาง ดังต่อไปนี้

ศูนย์บริการลูกค้าทั่วโลกของ ANA
หมายเลขโทรศัพท์ : 1800-011-254 (โทรฟรี)
 เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน ระหว่างเวลา 6:00~17:00 น. และ 20:00~6:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
 ให้บริการ : ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ
  ・ไม่สามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์นี้ได้จากนอกประเทศไทย
  ・ฝ่ายจองบัตรโดยสารและศูนย์บริการลูกค้าอยู่ในประเทศญี่ปุ่นหรือสหรัฐอเมริกาโดยจะให้บริการท่านตามช่วงเวลาของการโทร
  ・เวลาทำการข้างต้นอาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  ・การติดต่อจากโทรศัพท์ของโรงแรม โทรศัพท์มือถือ หรือโทรศัพท์บ้านอาจมีค่าใช้จ่าย ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย
  อาจไม่สามารถติดต่อเราได้ผ่านทางโทรศัพท์บางประเภท
  ・หากท่านไม่สามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้ โปรดติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ +81-3-4332-6863
  (มีค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศไปญี่ปุ่น)

แผนกสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารของ ANA กรุงเทพฯ
 หมายเลขโทรศัพท์ : +66-2-238-5121
 เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 8:30~17:00 น. (ปิดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ให้บริการ : ภาษาไทย

สายการบิน ANA ต้องขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2021
All Nippon Airways Co., Ltd.