Giờ làm việc của Văn Phòng ANA Tp.HCM / Hà Nội năm tài khóa 2021

[Năm tài khóa 2021]
Giờ làm việc của Văn Phòng ANA TP. HCM và Hà Nội.

Thứ Hai- Thứ Sáu : 08:30 - 17:30

Ngoài thứ Bảy & Chủ Nhật, Văn Phòng ANA TP.HCM và Hà Nội đóng cửa vào những dịp lễ sau đây.

- 21/04/2021 (Thứ Tư) Giỗ Tổ Hùng Vương
- 30/04/2021 (Thứ Sáu) Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất Đất nước
- 01/05/2021 (Thứ Bảy) Quốc tế Lao Động
- 02/05/2021 (Chủ Nhật) Quốc tế Lao Động
- 03/05/2021 (Thứ Hai) Quốc tế Lao Động
- 02/09/2021 (Thứ Năm) Ngày Quốc Khánh
- 03/09/2021 (Thứ Sáu) Ngày Quốc Khánh
- 01/01/2022 (Thứ Bảy) Tết Dương Lịch
- 02/01/2022 (Chủ Nhật) Tết Dương Lịch
- 03/01/2022 (Thứ Hai) Tết Dương Lịch
- 31/01/2022 (Thứ Hai) Tết Nguyên Đán
- 01/02/2022 (Thứ Ba) Tết Nguyên Đán
- 02/02/2022 (Thứ Tư) Tết Nguyên Đán
- 03/02/2022 (Thứ Năm) Tết Nguyên Đán
- 04/02/2022 (Thứ Sáu) Tết Nguyên Đán

1/3/2021
All Nippon Airways Co., Ltd.