AICHI

Hono no Saiten – Feuerfest (Toyohashi)

Obara Shikizakura („Alljahres-Kirschblüte") (Toyota) Foto mit freundlicher Genehmigung der Tourismusbehörde Obara

Yama/Hoko/Yatai: Festumzüge (Kanie-cho, Handa, Tsushima, Ansai, Inuyama, Chiryu)