Getränkespezialitäten aus der Präfektur Hiroshima

Koizumi Honten Co., Ltd. Miyuki Shuseichi Seishu-no Genshu (Refined, undiluted)

Tenpouichi Co., Ltd. Karakuchi Junmai (Dry pure rice) Senbon-Nishiki

Von links nach rechts

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ ANA LOUNGE at Hiroshima domestic terminal
■ Service period: June 2014

Weitere Spezialitäten aus der Präfektur Hiroshima