Getränkespezialitäten aus der Präfektur Shiga

Seko Shuzo Co., Ltd. Ninja Tokubetsu Junmai-shu

Kawashima Shuzo Co., Ltd. Matsu-no-hana Tokubetsu Junmai-shu Omi Yoshibe-no-Sato

Fukui Yahei Shoten Co., Ltd. Hagi-no-Tsuyu Ginjo Junmai

Masumoto Tobei Shuzojo Ususakura Junmai-shu

Von links nach rechts

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ Flughafen Haneda, Inlandsterminal, ANA Lounge
■ Verfügbarkeit: Oktober 2015