Getränkespezialitäten aus der Präfektur Shimane

Nihonkai Shuzou Co., Ltd. Junmai Ginjo Uzu Yamadanishiki Gowarigobu

Yoneda Shuzou Co., Ltd. Toyonoaki Junmai Ginjo Miho

Asahi Shuzou Co., Ltd. Kimoto Junmai Jujiasashi Kairyo Omachi

Ichinomiya Shuzou Co., Ltd. Iwamiginzan Tokubetsu Junmai Kairyo Hattan Nagare

Von links nach rechts

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ Inlandsterminal Flughafen Haneda, ANA Lounge
■ Verfügbarkeit: September 2016