Drinks of Shiga

Seko Shuzo Co., Ltd. Ninja Tokubetsu Junmai-shu

Kawashima Shuzo Co., Ltd. Matsu-no-hana Tokubetsu Junmai-shu Omi Yoshibe-no-Sato

Fukui Yahei Shoten Co., Ltd. Hagi-no-Tsuyu Ginjo Junmai

Masumoto Tobei Shuzojo Ususakura Junmai-shu

(From left to right)

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ Haneda Airport Domestic Terminal ANA Lounge
■ Availability: October 2015