Drinks of Shiga

Kitajima Shuzo Co., Ltd. Junmai Ginjo Omimai-no-Shizuku

Ota Sake Brewing Co., Ltd. Seishu Daiginjo Genshu Yamahai Dokan

Tanaka Shuzo Co., Ltd. Junmai Ginjo Kofuseigetsu

Furukawa Shuzo Ltd. Honjyozo Genshu Tokaido Kusatsujyuku Tenjogawa

(From left to right)

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ Haneda Airport Domestic Terminal ANA Lounge
■ Availability: November 2015