Drinks of Shimane

Nihonkai Shuzou Co., Ltd. Junmai Ginjo Uzu Yamadanishiki Gowarigobu

Yoneda Shuzou Co., Ltd. Toyonoaki Junmai Ginjo Miho

Asahi Shuzou Co., Ltd. Kimoto Junmai Jujiasashi Kairyo Omachi

Ichinomiya Shuzou Co., Ltd. Iwamiginzan Tokubetsu Junmai Kairyo Hattan Nagare

(From left to right)

Lounge

  • ANA LOUNGE
■ Haneda Airport Domestic Terminal ANA Lounge
■ Availability: September 2016