WAKAYAMA

Wakayama, a land of water (A "flying" canoe: Kozagawa Town)

Wakayama, a land of water (Shirasaki Coast: Yura Town)

Wakayama, a land of water (Aragijima: Aridagawa Town)