Les sakés de Mie

Ito Shuzo Co., Ltd. Saké Uzume Junmai Ginjo

Morimoto Senuemon Shoten Saké Kuromatsu-Okina Kanzen Hakko Karakuchi Tokubetsu Junmai-shu

Nakayama Shuzo Co., Ltd. Saké Hakumaijo Tokubetsu Junmai Genshu Moretsu Karakuchi Matsusaka-Ushi Label

Shimizu Seizaburo Shoten Ltd. Saké Suzukagawa Junmai Daiginjo

De gauche à droite.

Au salon

  • ANA LOUNGE
■ Salon ANA, terminal international de l'aéroport de Narita
■ Au menu : en février 2016