NARA

Todai-ji Daibutsu (Rushanabutsuzazou)

Kasuga-taisha chumon

Nara Park