YAMAGUCHI

Tsunoshima Ohashi Bridge

Kintaikyo

Akiyoshidai