เที่ยวบินร่วม

เที่ยวบินร่วม หมายถึง

เที่ยวบินร่วม คือ การร่วมมือกันดำเนินการบนเครื่องบินลำเดียวโดยสองสายการบินหรือมากกว่า และหมายถึงเที่ยวบินหนึ่งที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร ANA กำลังขยายจำนวนเที่ยวบินร่วมเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานโดยการหาพันธมิตรร่วมกับสายการบินจากภูมิภาคต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การต่อเครื่องระหว่างเมืองต่างๆ ทั่วโลกมีความสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการเดินทางมีความราบรื่นขึ้น หากเที่ยวบินใดเป็นเที่ยวบินร่วม ลูกค้าจะได้รับแจ้งจากสายการบินซึ่งให้บริการเที่ยวบินเมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง

หมายเหตุสำคัญ

เที่ยวบินร่วมจะให้บริการด้วยเครื่องบินและลูกเรือของสายการบินพันธมิตรนั้นๆ ข้อกำหนดและกฎของสายการบินพันธมิตรผู้ร่วมดำเนินการจะปรับใช้ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการถือสัมภาระขึ้นเครื่อง (กระเป๋า) และเวลาเช็คอิน รวมถึงเงื่อนไขการขึ้นเครื่องสำหรับเด็ก/ทารก สัตว์ และลูกค้าทุพพลภาพ กฎและข้อกำหนดเหล่านี้จะปรับใช้ตามการชดเชยกรณีสัมภาระสูญหาย/เสียหาย การยกเลิกและการล่าช้า และการสำรองที่นั่งล่วงหน้า

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตรของเรา ขั้นตอนจะดำเนินการที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินพันธมิตร ไม่ใช่เคาน์เตอร์ของ ANA โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่ระบุตรงตามหมายเลขเที่ยวบินที่ท่านจอง การจัดการบัตรสะสมไมล์จะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับสายการบินพันธมิตรที่ดำเนินการ

โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อทำการจอง หรือติดต่อสายการบินพันธมิตรโดยตรง

<รายการสิ่งของที่ให้บริการตามเงื่อนไขของสายการบิน ANA>

- การยอมรับสัมภาระ/สัมภาระที่ไม่มีค่าใช้จ่าย
การให้บริการจะเป็นไปตามกฎระเบียบของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association -IATA) รวมถึงประกาศต่างๆ ที่กำหนดโดยกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา และกระทรวงคมนาคมของประเทศแคนาดา ดังนั้นโปรดตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ เมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง

<รายการสิ่งของที่ให้บริการตามเงื่อนไขของสายการบินที่ดำเนินการ>

[การสำรองที่นั่ง]
- ช่วงเวลาและระยะเวลาการยอมรับการสำรองที่นั่ง
- การเลือกที่นั่งล่วงหน้า

[ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขนส่ง]
- ทารก/เด็ก
- สัตว์เลี้ยง (รวมถึงสุนัขช่วยเหลือผู้พิการ)
- ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ*
- การปฏิเสธการอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง

[สัมภาระ]
- ข้อกำหนดสัมภาระเช็คอิน
- ข้อกำหนดสิ่งของอันตรายและสัมภาระเกินขนาด

[การขึ้นเครื่อง]
-ระยะเวลาการเช็คอิน
- การชดเชยกรณีที่ไม่สามารถให้บริการที่นั่งได้เนื่องจากการสำรองที่นั่งเต็มจำนวน
- การชดเชยกรณีสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
- การจัดการความผิดปกติต่างๆ (การล่าช้า การยกเลิก ฯลฯ)

*บางสายการบินที่ให้บริการอาจไม่สามารถให้บริการลูกค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงลูกค้าที่ใช้เปลหาม หรือเครื่องผลิตออกซิเจนแบบพกพา (Portable Oxygen Concentrators -POCs)

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

Star Alliance

ไม่ได้เป็นสมาชิกของสายการบิน Star Alliance