เส้นทางใหม่ เส้นทางที่เปิดให้บริการต่อ และเส้นทางที่งดให้บริการชั่วคราว [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ข้อมูลใหม่สำหรับเที่ยวบินขาเข้าและขาออก เส้นทางระหว่างประเทศที่ดำเนินการต่อ และงดให้บริการชั่วคราว ซึ่งให้ดำเนินการโดย ANA GROUP จะปรากฏด้านล่างนี้

โปรดไปที่ ค้นหาตารางเวลา เพื่อตรวจสอบตารางการเดินทางล่าสุด

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2017 (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)

เส้นทางใหม่/เส้นทางที่เปิดให้บริการต่อ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา/ฮาวาย กวม ไซปัน/อเมริกากลางและอเมริกาใต้

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
นาริตะ-ลอสแองเจลิส NH176 ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2017
ลอสแองเจลิส-นาริตะ NH175 ตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2017
[เส้นทางใหม่]นาริตะ-เม็กซิโกซิตี้ NH180 ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2017
[เส้นทางใหม่]เม็กซิโกซิตี้-นาริตะ NH179 ตั้งแต่ 16 กุมภาพันธ์ 2017

เกาหลี/จีน ฮ่องกง/ไต้หวัน

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
ฮาเนดะ-ฮ่องกง NH821 31 ตุลาคม 2017 - 23 มีนาคม 2018*1
ฮ่องกง-ฮาเนดะ NH822 31 ตุลาคม 2017 - 23 มีนาคม 2018*2
  • *1 ให้บริการวันอังคาร พุธ พฤหัส และศุกร์
    งดให้บริการวันที่ 1, 8, 9, 15, 16, 22, 29 และ 30 พฤศจิกายน 2017 หรือวันที่ 10, 11, 17, 18, 24, 25 และ 31 มกราคม 2018 หรือวันที่ 1, 7, 8 และ 28 กุมภาพันธ์
  • *2 ให้บริการวันอังคาร พุธ พฤหัส และศุกร์
    งดให้บริการวันที่ 1, 8, 9, 15, 16, 22, 29 และ 30 พฤศจิกายน 2017 หรือวันที่ 10, 11, 17, 18, 24, 25 และ 31 มกราคม 2018 หรือวันที่ 1, 7, 8 และ 28 กุมภาพันธ์

อินเดีย/เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/โอเชียเนีย

เซคเตอร์ หมายเลขเที่ยวบิน วันที่
ฮาเนดะ-จาการ์ตา NH871 ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2017
จาการ์ตา-ฮาเนดะ NH872 ตั้งแต่ 2 สิงหาคม 2017

เส้นทางที่งดให้บริการชั่วคราว

  • ไม่มีเส้นทางที่งดให้บริการ
  • * วันที่เปิดดำเนินการและวันยกเลิกข้างต้นนั้น กำหนดตามระยะเวลา 12 เดือน เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น