ตารางเที่ยวบิน [เส้นทางระหว่างประเทศ]

หน้านี้มีข้อมูลของการดาวน์โหลดตารางเที่ยวบิน และเส้นทางการบินระหว่างประเทศของ ANA ท่านสามารถค้นหาตารางเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศ และตรวจสอบตารางเวลาล่าสุดสำหรับเที่ยวบินของท่านด้วย ท่านยังสามารถค้นหาตารางเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศของ ANA สำหรับเที่ยวบินขาออก/ขาเข้า ที่สนามบินในญี่ปุ่น เช่น นาริตะ ฮาเนดะ ฟูกุโอกะ และเซนได เช่นเดียวกับ ปลายทางที่อยู่แถบเอเชีย เช่น เซี่ยงไฮ้ ไทเป โซล และกรุงเทพฯ รวมถึงประเทศอื่นๆ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฝรั่งเศส สามารถดาวน์โหลดตารางเที่ยวบินแบบ PDF ที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้โดยสาร

ตรวจสอบตารางเวลา

คู่มือนี้จะให้ข้อมูลเรื่องเวลาและวันเดินทางของเส้นทางการบินที่ระบุแบ่งตามเวลา วันที่ และเซคเตอร์

บริการดาวน์โหลดตารางเที่ยวบินในรูปแบบไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดตารางเที่ยวบินเส้นทางระหว่างประเทศล่าสุดของ ANA (ในรูปแบบไฟล์ PDF)

ตารางเที่ยวบินไฟล์ PDF แสดงบริการตามกำหนดเวลา โดยเราอาจเปลี่ยนแปลงตารางเวลาและเครื่องบินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
โปรดรับทราบด้วยว่า เราอาจระงับการให้บริการบางอย่างเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ถ้าต้องการดูตารางเวลาล่าสุด โปรดค้นหาตารางเวลาเส้นทางระหว่างประเทศที่ด้านบน

*ตารางเที่ยวบินนี้เป็นส่วนหนึ่งจากตารางเที่ยวบินของ ANA (ในประเทศ / ระหว่างประเทศ)

1 ธันวาคม 2017 - 31 มกราคม 2018

รูปภาพตารางเที่ยวบิน

29 ตุลาคม 2017 - 30 พฤศจิกายน 2017

รูปภาพตารางเที่ยวบิน

1 ตุลาคม 2017 - 28 ตุลาคม 2017

รูปภาพตารางเที่ยวบิน

Get Adobe® Reader®