ข้อมูลค่าธรรมเนียมน้ำมัน / ค่าธรรมเนียมประกันภัยระหว่างประเทศ

สายการบินที่ดำเนินการโดย ANA Group (ANA, Air Japan) มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าธรรมเนียมประกันภัยจากผู้โดยสาร เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าเชื้อเพลิงอากาศยานและการประกันภัยเที่ยวบิน รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าธรรมเนียมประกันภัยที่ระบุไว้ด้านล่างนี้มีผลบังคับใช้กับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA (รวมถึงเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร) ไปยังและออกจากประเทศญี่ปุ่น
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าธรรมเนียมประกันภัยจะไม่ครอบคลุมถึงเที่ยวบินอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเที่ยวบินข้างต้น

ค่าธรรมเนียมน้ำมัน

ค่าธรรมเนียมน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้น ลดลง หรือถูกยกเลิก ขึ้นอยู่กับราคาเชื้อเพลิงในตลาด

อัตราค่าธรรมเนียม - 1 ตุลาคม 2017 - 30 พฤศจิกายน 2017 -

ปรับปรุงเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2017

ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับเส้นทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน, ต่อหนึ่งเที่ยวบิน)*2

เส้นทาง*1 เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น-ยุโรป*3 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*4 ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย 3,500
ญี่ปุ่น-ฮาวาย อินเดีย อินโดนีเซีย 2,000
ญี่ปุ่น-ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา 1,500
ญี่ปุ่น-เวียดนาม ไซปัน กวม ฟิลิปปินส์*6 1,000
ญี่ปุ่น--จีน*7 ฮ่องกง*5 ไต้หวัน มาเก๊า 500
ญี่ปุ่น-เกาหลี 200

ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับเส้นทางที่มีต้นทางภายนอกประเทศญี่ปุ่น (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน, ต่อหนึ่งเที่ยวบิน)*2

เส้นทาง*1 นอกเหนือจากที่แสดงด้านขวา
ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับตั๋วที่ซื้อในยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร)
ยูโร
สำหรับตั๋วที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
ปอนด์อังกฤษ
ญี่ปุ่น-ยุโรป*3 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*4 ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ญี่ปุ่น-ฮาวาย อินเดีย อินโดนีเซีย ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ญี่ปุ่น-ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ญี่ปุ่น-เวียดนาม ไซปัน กวม ฟิลิปปินส์*6 ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ญี่ปุ่น--จีน*7 ฮ่องกง*5 ไต้หวัน มาเก๊า ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
ญี่ปุ่น-เกาหลี ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้
 • *1 ไม่ใช้กับข้อมูลการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล
 • *2 จำนวนเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ณ เวลาที่ซื้อตั๋ว
  ทั้งนี้อาจมีการใช้กฎระเบียบที่แตกต่างออกไป เมื่อข้อมูลการเดินทางมีการต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินอื่น
 • *3 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์จะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
 • *4 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวกับเม็กซิโกซิตี้ เส้นทางที่มีต้นทางจากญี่ปุ่นมีรายละเอียดดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างแคนาดากับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากแคนาดาจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
 • *5 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงกับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากฮ่องกงจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 เมษายน 2017) ไม่สามารถใช้ได้
 • *6 โดยไม่คำนึงถึงจุดชำระเงินสำหรับเที่ยวบินระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์จะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 เมษายน 2017) ไม่มีการบังคับใช้
 • *7 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากจีนจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้

อัตราค่าธรรมเนียม - 1 ธันวาคม 2017 - 31 มกราคม 2018 -

ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับเส้นทางที่มีต้นทางจากประเทศญี่ปุ่น (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน, ต่อหนึ่งเที่ยวบิน)*2

เส้นทาง*1 เยนญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น-ยุโรป*3 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*4 ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย 7,000
ญี่ปุ่น-ฮาวาย อินเดีย อินโดนีเซีย 4,000
ญี่ปุ่น-ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา 3,000
ญี่ปุ่น-เวียดนาม ไซปัน กวม ฟิลิปปินส์*6 2,000
ญี่ปุ่น--จีน*7 ฮ่องกง*5 ไต้หวัน มาเก๊า 1,500
ญี่ปุ่น-เกาหลี 300

ค่าธรรมเนียมน้ำมันสำหรับเส้นทางที่มีต้นทางภายนอกประเทศญี่ปุ่น (ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน, ต่อหนึ่งเที่ยวบิน)*2

เส้นทาง*1 นอกเหนือจากที่แสดงด้านขวา
ดอลลาร์สหรัฐ
สำหรับตั๋วที่ซื้อในยุโรป (ยกเว้นสหราชอาณาจักร)
ยูโร
สำหรับตั๋วที่ซื้อในสหราชอาณาจักร
ปอนด์อังกฤษ
ญี่ปุ่น-ยุโรป*3 อเมริกาเหนือ (ยกเว้นฮาวาย)*4 ตะวันออกกลาง โอเชียเนีย 43 34 27
ญี่ปุ่น-ฮาวาย อินเดีย อินโดนีเซีย 25 19 16
ญี่ปุ่น-ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย พม่า กัมพูชา 18 14 12
ญี่ปุ่น-เวียดนาม ไซปัน กวม ฟิลิปปินส์*6 12 10 8
ญี่ปุ่น--จีน*7 ฮ่องกง*5 ไต้หวัน มาเก๊า 6 5 4
ญี่ปุ่น-เกาหลี 2 2 2
 • *1 ไม่ใช้กับข้อมูลการเดินทางที่มีต้นทางจากบราซิล
 • *2 จำนวนเงินจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินท้องถิ่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม ณ เวลาที่ซื้อตั๋ว
  ทั้งนี้อาจมีการใช้กฎระเบียบที่แตกต่างออกไป เมื่อข้อมูลการเดินทางมีการต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศกับเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวบินอื่น
 • *3 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากสวิตเซอร์แลนด์จะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2017) CHF41
 • *4 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเที่ยวบินระหว่างโตเกียวกับเม็กซิโกซิตี้ เส้นทางที่มีต้นทางจากญี่ปุ่นมีรายละเอียดดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2017) JPY3,500
  โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างแคนาดากับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากแคนาดาจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2017) CAD43
 • *5 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างฮ่องกงกับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากฮ่องกงจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 เมษายน 2017) ไม่สามารถใช้ได้
 • *6 โดยไม่คำนึงถึงจุดชำระเงินสำหรับเที่ยวบินระหว่างฟิลิปปินส์กับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากฟิลิปปินส์จะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 เมษายน 2017) ไม่มีการบังคับใช้
 • *7 โดยไม่คำนึงถึงจุดขายสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินระหว่างจีนกับญี่ปุ่น เส้นทางที่มีต้นทางจากจีนจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้:
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2017) ไม่สามารถใช้ได้
  (สำหรับตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 1 ธันวาคม 2017) CNY30

เงื่อนไขที่บังคับใช้

 • (1) ค่าธรรมเนียมน้ำมันจะบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน และจะมีเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวจากผู้ใหญ่ เด็ก และทารกในจำนวนที่เท่ากัน ค่าธรรมเนียมน้ำมันจะบังคับใช้กับตั๋วรางวัล AMC เช่นกัน ค่าธรรมเนียมนี้จะไม่บังคับใช้กับเด็กทารกอายุต่ำกว่าสองปีที่ไม่ได้ใช้ที่นั่ง
 • (2) เมื่อมีการยื่นส่วนที่ไม่ได้ใช้ของตั๋วเพื่อขอเงินคืน ค่าธรรมเนียมสำหรับเซคเตอร์เที่ยวบินดังกล่าวจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
 • (3) จำนวนเงินอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยเป็นไปตามการอนุมัติจากรัฐบาลของประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • (4) ขั้นตอนการจัดการสำหรับการแก้ไขค่าธรรมเนียมน้ำมันที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกตั๋วแล้วและก่อนวันออกเดินทางมีดังนี้
  • 1) ไม่มีการปรับยอดเงินหากตั๋วไม่มีการเปลี่ยนแปลง (*)
  • 2) เมื่อตั๋วมีการเปลี่ยนแปลง (*)
  • หากตั๋วที่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลง
   ค่าใช้จ่ายจะได้รับการปรับโดยคำนึงถึงส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมน้ำมันที่บังคับใช้กับตั๋วเดิมและค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ปรับปรุงแล้ว
  • เมื่อตั๋วที่ใช้บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลง(*)
   จะไม่มีการปรับค่าธรรมเนียมน้ำมัน

ดูรายละเอียดได้ที่ ค่าโดยสารที่เรียกเก็บ

 • * การเปลี่ยนแปลงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง วันออกเดินทางที่มีหมายเลขเที่ยวบินเดียวกัน หมายเลขเที่ยวบินที่มีข้อมูลการเดินทางเดียวกัน และการจองเที่ยวบินแบบไม่ระบุวัน
  ตัวอย่าง:
  • ・วันออกเดินทางเปลี่ยนจากวันที่ 25 มีนาคมเป็น 5 เมษายนสำหรับ NH010 โตเกียว-นิวยอร์ก
  • ・หมายเลขเที่ยวบินเปลี่ยนจาก NH010 เป็น NH1010 โตเกียว-นิวยอร์ก ในวันเดียวกัน
  • ・สำรองที่นั่งบนเที่ยวบิน NH010 โตเกียว-นิวยอร์ก ในวันที่ 5 เมษายนสำหรับตั๋วแบบไม่ระบุวัน

ค่าธรรมเนียมประกันภัย

ค่าธรรมเนียม

ผู้โดยสารภายในประเทศ
* ค่าธรรมเนียมประกันภัยสำหรับเส้นทางภายในประเทศได้ถูกยกเลิกสำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2006 โดยมีการบวกค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเข้าไปในราคาตั๋วแล้ว

ผู้โดยสารระหว่างประเทศ (*1)
ถ้าซื้อในประเทศญี่ปุ่น → ¥100 ต่อผู้โดยสาร ต่อส่วนเส้นทาง
ถ้าไม่ได้ซื้อในประเทศญี่ปุ่น → สกุลเงินท้องถิ่นที่เทียบเท่า $1.00 ต่อผู้โดยสาร ต่อส่วนเส้นทาง
(*1) ไม่รวมถึงการเดินทางที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดในแคนาดา ฮ่องกง และเม็กซิโก รวมถึงการเดินทางที่เริ่มต้นในบราซิล

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ ANA

All Nippon Airways Co., Ltd.