ข้อมูลการเข้าประเทศ จากประเทศไทยไปญี่ปุ่น

คำแนะนำข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นจากประเทศไทยที่เป็นประโยชน์ เช่น หนังสือเดินทางและวีซ่า สภาพอากาศและเสื้อผ้า ค่าเงิน กระแสไฟฟ้าและปลั๊ก การเดินทางขนส่ง ฯลฯ บริการข้อมูลที่ท่านจำเป็นต้องใช้ยืนยันเมื่อเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นจากประเทศไทย เช่น ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และสถานทูตไทย


การตรวจคนเข้าเมืองและวีซ่า

วีซ่า

ท่านไม่จำเป็นต้องใช้วีซ่าหากอยู่ในประเทศไม่เกิน 15 วันเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ การประชุม การท่องเที่ยว การไปเยี่ยมเพื่อนหรือญาติ ต้องใช้วีซ่าเมื่ออยู่เป็นเวลานาน เพื่อการศึกษา หรือเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ได้รับค่าตอบแทนในประเทศญี่ปุ่น เฉพาะผู้ที่มีหนังสือเดินทาง IC ตามมาตรฐาน ICAO เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นวีซ่าสำหรับประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2013)

หนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางของท่านควรใช้ได้อย่างน้อยที่สุดจนกว่าจะสิ้นสุดการอยู่ในประเทศ
*วีซ่า หนังสือเดินทาง และข้อมูลอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบกับสถานทูต สถานกงสุล หรือตัวแทนท่องเที่ยว

การกักด่าน

เมื่อเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น สัตว์หรือผลิตภัณฑ์เนื้อ (เช่น เนื้อวัว เจอร์กีเนื้อวัว หรือไส้กรอก) ที่ท่านนำมาด้วยต้องผ่านด่านกักกันเพื่อการตรวจสอบ และพันธุ์พืชที่ท่านนำมาด้วยต้องผ่านด่านกักกันเพื่อการตรวจสอบ

บัตรตรวจคนเข้าเมือง

กรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดในแบบฟอร์มที่ให้ในระหว่างเที่ยวบินหรือที่มีให้บนโต๊ะบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง

ศุลกากร

ทุกคนที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นต้องแสดงแบบฟอร์มศุลกากร (ใบแจ้งของใช้ส่วนตัวและของที่จะส่งตามมาภายหลัง)

การฉีดวัคซีน

ไม่มีการกำหนดให้ฉีดวัคซีนก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการนำเข้าและครอบครองบุหรี่ปลอดภาษี

เฉพาะยาสูบ: บุหรี่นอก 400 มวนและบุหรี่ญี่ปุ่น 400 มวน
เฉพาะซิการ์: 100 มวน
สุรา: 3 ขวด (ขวดละ 760 มล.)
น้ำหอม (ไม่รวมโอเดอโคโลญน์และโอเดอทอยเลตต์): 2 ออนซ์ (1 ออนซ์ = ประมาณ 28 มล.)

ความแตกต่างของเวลาและการปรับเวลาตามฤดูกาล

ความแตกต่างของเวลา

เวลาของประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง เวลาเที่ยงในประเทศไทยจะเป็นเวลา 14.00 น. ของประเทศญี่ปุ่น ไม่มีการปรับเวลาตามฤดูกาล

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่หมู่เกาะญี่ปุ่นจะอยู่ในโซนอากาศที่สบายๆ แต่มี 4 ฤดูกาลที่แตกต่างกัน การที่ประเทศทอดตัวจากทิศเหนือลงมาทิศใต้ จึงมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน เช่น โซนใกล้เขตขั้วโลกในฮอกไกโดและและโซนใกล้เส้นศูนย์สูตรในโอกินาวา เดือนมิถุนายนและกรกฎาคมเป็นฤดูฝนสำหรับทั้งประเทศญี่ปุ่น ยกเว้นฮอกไกโด ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม พายุไซโคลนในเขตร้อนที่เรียกว่าไต้ฝุ่นจะก่อตัวในพื้นที่มหาสมุทรทางใต้และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือ โดยเฉพาะในโอกินาวาและภูมิภาคคิวชูจะมีลมแรงและฝนตกหนัก ซึ่งบางครั้งอาจก่อให้เกิดภัยธรรมชาติ
ฤดูใบไม้ผลิ (มีนาคมถึงพฤษภาคม): โดยส่วนใหญ่จะค่อนข้างอบอุ่น แม้ว่ามักจะร้อนในช่วงกลางวัน แต่ควรพกเสื้อแจ็คเก็ตบางๆ ไว้
ฤดูร้อน (มิถุนายนถึงสิงหาคม): มักมีอากาศร้อนชื้น
ฤดูใบไม้ผลิ (กันยายนถึงตุลาคม) ปริมาณความชื้นลดลง มีวันที่อากาศสบายๆ เพิ่มขึ้น
ฤดูหนาว (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์): ลมตามฤดูกาลจากภาคพื้นทวีปส่งผลให้เกิดหิมะตกเป็นวงกว้างในฝั่งทะเลญี่ปุ่นและมีลมหนาวพัดจากฝั่งแปซิฟิก อุณหภูมิลดต่ำลง จำเป็นต้องสวมเสื้อโค้ทหรือเสื้อขนเป็ด

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน ภาษี การแลกเปลี่ยนเงินตรา, ทิป

สกุลเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

ธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่น

ธนบัตรและเหรียญที่ใช้ในญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นมีหน่วยสกุลเงินคือเยน ใช้สัญลักษณ์ ¥. มีเหรียญ 6 ประเภทและธนบัตร 4 ประเภทที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เหรียญที่ใช้คือ 1, 5, 10, 50, 100 และ 500 เยน ธนบัตรที่ใช้คือ 1,000, 2,000, 5,000 และ 10,000 เยน อย่างไรก็ตาม มีธนบัตร 2,000 ที่ใช้อยู่บ้างเล็กน้อยซึ่งหาได้ยาก ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2017 เงิน 1 บาท = ประมาณ 3.37 เยน

ภาษี

ท่านต้องเสียภาษีการบริโภค 8% เมื่อซื้อสินค้าหรืออาหาร หรือชำระค่าที่พัก ท่านจะต้องเสียภาษีอาบน้ำเมื่อเข้าใช้น้ำพุร้อน แม้ว่าจำนวนเงินภาษีจะแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วมักเป็นเงินประมาณ 150 เยน สำหรับร้านปลอดภาษี ท่านจะได้รับยกเว้นภาษีการบริโภคเมื่อซื้อสินค้าปลอดภาษี 5,401 เยน (รวมภาษี)ขึ้นไปภายในร้านเดียวต่อวัน

การแลกเปลี่ยนเงินตรา

สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราได้ที่เคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารหรือที่ทำการไปรษณีย์ นอกจากนี้ ยังมีเคาน์เตอร์รับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่สนามบินซึ่งสามารถใช้แลกเปลี่ยนเงินตราที่ท่านจำเป็นต้องใช้หลังจากมาถึงญี่ปุ่นแล้ว

ค่าทิป

แม้ว่าการให้ทิปจะไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติ แต่ในใบบิลมักจะเพิ่มค่าธรรมเนียมการบริการไว้แล้ว นอกจากนี้ ธรรมเนียมการยื่นเงินให้โดยพับไว้ในกระดาษหรือสอดไว้ในซองกระดาษที่มีลวดลายเพื่อแสดงความขอบคุณต่อพนักงานยังคงปฏิบัติกันอยู่ในโรงแรมระดับบนของญี่ปุ่น

แรงดันไฟฟ้าและปลั๊กไฟ

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้าของในฝั่งตะวันออกและตะวันตกของญี่ปุ่นมีความแตกต่างกัน ญี่ปุ่นตะวันออกจะมีแรงดันไฟฟ้า 100 โวลต์ความถี่ 50 เฮิรตซ์ และในญี่ปุ่นตะวันตกจะมีความถี่ 60 เฮิรตซ์ ท่านไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างญี่ปุ่นฝั่งตะวันออกและตะวันตกเมื่อใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าของญี่ปุ่น แต่จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงไฟฟ้าเมื่อใช้อุปกรณ์ที่ไม่ใช่ของญี่ปุ่น ญี่ปุ่นใช้ปลั๊กไฟ Type A ที่มีขาปลั๊ก 2 ขาทรงสี่เหลี่ยมขนานกัน

วิดีโอ ดีวีดี และ Blu-Ray

วิดีโอและดีวีดี

ญี่ปุ่นมีระบบ TV เป็น NTSC และรหัสภูมิภาคของ DVD คือภูมิภาค 2 โปรดทราบว่า DVD ที่ซื้อในประเทศอื่นอาจไม่สามารถเล่นได้ในเครื่องเล่น DVD ของญี่ปุ่น

Blu-ray

Blu-ray ของญี่ปุ่นมีรหัสภูมิภาค A ระบบ Blu-ray ที่มีรหัสภูมิภาค A จะไม่สามารถเล่นกับเครื่องเล่นวิดีโอที่มีรหัสภูมิภาคอื่น

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

แม้ว่าชั่วโมงทำการจะแตกต่างกันไปตามสาขาหรือการให้บริการ แต่โดยปกติแล้วเวลาให้บริการที่เคาน์เตอร์จะเริ่มตั้งแต่ 9.00 ถึง 16:00 น. บางสาขาจะมีเคาน์เตอร์ Yuyu ที่ให้บริการไปรษณีย์ในวันเสาร์
ไปรษณีย์อากาศสำหรับโปสการ์ดจะเหมือนกับประเทศอื่น คิดเงิน 70 เยนที่สำนักงานไปรษณีย์ บริการจดหมายต่างประเทศมี 4 ประเภท แต่ละประเภทมีอัตราและเวลาจัดส่งที่แตกต่างกันดังนี้: บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปรษณีย์อากาศ พัสดุส่งทางอากาศ (SAL) และไปรษณีย์ทางเรือ

การใช้โทร

การใช้โทร

สถานการณ์ วิธีติดต่อทางโทรศัพท์
[การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น] มีหมายเลขบริษัทให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศมากมาย เช่น 001 รหัสประเทศของญี่ปุ่นคือ 81 ให้ตัด 0 ตัวแรกของรหัสพื้นที่ออก
หมายเลขบริษัทให้บริการโทรศัพท์ต่างประเทศ (เลือกหนึ่งในหมายเลขต่อไปนี้) 001, 007, 008, 009

81 (รหัสประเทศของญี่ปุ่น)

xx (ตัด 0 ตัวแรกของรหัสพื้นที่ออกตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ)

1234-5678 (หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายที่เราจะโทรติดต่อ)
[การโทรศัพท์จากประเทศญี่ปุ่นไปประเทศไทย] 66 (รหัสประเทศไทย) ตัด 0 ตัวแรกออก กดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งดังนี้
010 (หมายเลขการโทรระหว่างประเทศ)

66 (รหัสประเทศไทย)

1234-5678 (ตัด 0 ตัวแรกออกสำหรับหมายเลขที่มี 8 หรือ 9 หลัก)

วันหยุด / วันหยุดประจำชาติ

วันหยุด / วันหยุดประจำชาติ

ในญี่ปุ่น วันหยุดประจำชาติกำหนดตามกฎหมายวันหยุดประจำชาติ และมีประกาศให้เป็นวันหยุดราชการ ในปี 2017 มีวันหยุดราชการ 16 วันในหนึ่งปี หากวันหยุดราชการตรงกับวันอาทิตย์ ให้ถือว่าวันจันทร์ถัดไปเป็นวันหยุดชดเชย หากมีวันทำงานอยู่ระหว่างวันหยุดราชการสองวัน จะถือว่าวันทำงานเป็นวันหยุดประจำชาติด้วย

2018
1 มกราคม วันปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ (Coming of Age Day)
11 กุมภาพันธ์ วันที่ระลึกการตั้งประเทศ (Foundation Day)
12 กุมภาพันธ์ วันหยุดชดเชย (Substitute holiday)
21 มีนาคม วันวสันตวิษุวัติ (Vernal Equinox Day)
29 เมษายน วันโชวะ (Showa Day)
30 เมษายน วันหยุดชดเชย (Substitute holiday)
3 พฤษภาคม วันรัฐธรรมนูญ (Constitution Memorial Day)
4 พฤษภาคม วันสีเขียว (Greenery Day)
5 พฤษภาคม วันเด็ก (Children's Day)
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล (Sea Day)
11 สิงหาคม วันภูเขา (Mountain Day)
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน  วันเคารพผู้สูงอายุ (Respect for the Aged Day)
23 กันยายน วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox Day)
24 กันยายน วันหยุดชดเชย (Substitute holiday)
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม  วันแห่งกีฬา (Health and Sports Day)
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรม (Culture Day)
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณแรงงาน (Labour Thanksgiving Day)
23 ธันวาคม วันเกิดจักรพรรดิ (The Emperor's Birthday)
24 ธันวาคม วันหยุดชดเชย (Substitute holiday)

ภาษา

ภาษา

ญี่ปุ่น สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในโรงแรมและร้านอาหารที่ให้บริการชาวต่างชาติ แต่ระดับทักษะภาษาอังกฤษในสถานที่อื่นจะค่อนข้างต่ำ

สถานฑูต

สถานฑูต

สถานฑูตไทยประจำกรุงโตเกียว (Royal Thai Embassy, Tokyo)
3-14-6 Kamiosaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021
โทร:+81-3-5789-2433
URL:http://site.thaiembassy.jp/th/

เวลาทำการ ฯลฯ

เวลาทำงาน

สำนักงานของรัฐบาล เอกชนและธนาคารมักจะปิดสองครั้งต่อเดือน ร้านค้าและร้านอาหารจะปิดในวันอื่นขึ้นอยู่กับร้านนั้น
ธนาคาร วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 ถึง 15:00 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด โปรดทราบว่าไม่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา เว้นแต่จะเป็นบริการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เคาน์เตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ATM จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 23:00 ของวันทำการและวันเสาร์ และเปิดถึงเวลา 21:00 น. ในวันอาทิตย์
ร้านอาหาร เวลาเปิดให้บริการจะแตกต่างกันไปในแต่ละร้าน ร้านอาหารที่มีสาขาสำหรับรับประทานแบบสบายๆ โดยทั่วไปจะเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 จนถึงช่วงดึก และบางร้านเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านอาหารที่เจ้าของดำเนินงานเองมีเวลาให้บริการที่หลากหลาย เช่น เปิดตั้งแต่เวลา 11:00 ถึง 14:00 น. ในช่วงอาหารกลางวัน ปิดในช่วงบ่ายและเปิดอีกครั้งตั้งแต่เวลา 18:00 ถึง 22:00 สำหรับอาหารค่ำ
ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ: เปิดตั้งแต่ 10:00 หรือ 11:00 น. ถึงเวลา 20:00 หรือ 21:00 น. ชั้นที่มีร้านอาหารของห้างสรรพสินค้าโดยส่วนใหญ่จะยังเปิดให้บริการจนถึง 22:00 หรือ 23:00 น.
ร้านสะดวกซื้อ ร้านสะดวกซื้อส่วนใหญ่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปี

การจำกัดอายุ

ห้ามบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีสูบยาสูบและดื่มสุรา

ห้องน้ำ

โดยทั่วไปแล้ว ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใช้ห้องน้ำในสวนสาธารณะหรืออาคารสาธารณะอื่นๆ หากมีการแยกห้องน้ำชายหญิง ห้องน้ำหญิงจะมีเครื่องหมายเป็นรูปเงาคนสวมกระโปรง และห้องน้ำชายจะเป็นรูปเงาคนสวมกางเกง บางแห่งจะมีห้องน้ำอเนกประสงค์ที่ใหญ่พอสำหรับการใช้รถเข็นหรือผู้ดูแลที่พาเด็กมาด้วย และมักติดตั้งราวจับ โต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้ ห้องน้ำกลางแจ้งจะไม่สะอาดมากตลอดเวลา แต่โดยทั่วไปแล้ว จะได้รับการทำความสะอาดเป็นประจำ กระดาษชำระใช้แล้วให้ทิ้งในโถแล้วกดน้ำทิ้ง

มารยาท

ในญี่ปุ่น มีธรรมเนียมที่จะต้องถอดรองเท้าเมื่อจะเข้าบ้าน ดังนั้น อย่าลืมถอดรองเท้าก่อนเข้าไป เมื่อใช้บันไดเลื่อน มีธรรมเนียมที่จะต้องยืนชิดในฝั่งเดียวกันเพื่อให้คนที่รีบสามารถแซงได้ในอีกฝั่งหนึ่ง เมื่อจะเข้าลิฟต์หรือรถไฟ ให้รอผู้โดยสารออกมาก่อนจนเสร็จ เพราะผู้โดยสารมีสิทธิ์ออกมาก่อน

การสูบบุหรี่

บุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปีห้ามสูบบุหรี่ นอกจากนี้ ในบางภูมิภาคยังมีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ขณะกำลังเดินเพื่อป้องกันการลุกไหม้หรือการรบกวนผู้เดินถนนคนอื่นด้วย กรุณาสูบบุหรี่ในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น มีร้านอาหารจำนวนเพิ่มขึ้นที่จัดพื้นที่หรือห้องสูบบุหรี่แยกเป็นสัดส่วนไว้ และในร้านอาหาร คาเฟ่ หรือสถานที่บางแห่งจะไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในระหว่างเวลารับประทานอาหารกลางวัน