ค่าโดยสารอื่นๆ

ข้อมูลบัตรโดยสารเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของANA ค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าโดยสารStar Alliance และอื่นๆ .....

  • ภาพที่นั่งชั้นธุรกิจ
  • ภาพบนเครื่องชั้นประหยัด
  • ภาพอาหาร

ข้อมูลบัตรโดยสารเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นของANA ค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น ค่าโดยสารStar Alliance และอื่นๆ .....

ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการเดินทางที่ต้องการได้อย่างอิสระในเว็บไซต์ของ ANA!

ท่านจะเพลิดเพลินได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นกับเครือข่ายของเราที่ขยายเพิ่มเติมผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตร United Airlines
ในขณะนี้ ท่านสามารถเลือกตารางเที่ยวบินที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านที่สุด โดยเลือกจากการผสมผสานเที่ยวบินต่างๆ เช่น บินกับสายการบิน United Airlines สำหรับต้นทาง และ
เดินทางกลับด้วย ANA!

เมืองเพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น

ไปกลับ: 4,000 บาท / เที่ยวเดียว: 2,000 บาท
*ค่าโดยสารเพิ่มเติมต่อไปนี้จะใช้กับค่าโดยสาร Flex Eco Value Plus Type A
(ไปกลับ: 5,000 บาท / เที่ยวเดียว: 2,500 บาท)

บินด้วย ANA จากกรุงเทพมหานครไปโตเกียว และเพลิดเพลินกับความคุ้มค่าของค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินเพิ่มเติมภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA!
(ไปโอซาก้า/นาโกย่า/ฟุกุโอกะ: ค่าโดยสารราคาเดียวกับโตเกียว)

  • - ใช้ได้สำหรับลูกค้าที่ซื้อตามราคาค่าโดยสารของสายการบินของ ANA จากกรุงเทพมหานครไปญี่ปุ่นเท่านั้น
  • - ตั๋ว/เซกเตอร์เพิ่มเติมสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ต้องซื้อและออกให้พร้อมกับตั๋วโดยสารระหว่างประเทศ
  • - ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการออกตั๋วโดยสารระหว่างประเทศที่ซื้อแล้วของ ANA อย่างเคร่งครัด
  • - จะมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภคกับส่วนของเที่ยวบินภายในประเทศที่ต่อเครื่องไปยัง/จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ
    ภายใต้ข้อกำหนดที่ว่าช่วงเวลาในการต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศนั้นเกินกว่า 24 ชั่วโมง โปรดติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของANA เพื่อขอรายละเอียด
  • - อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมสนามบินเพิ่มเติม

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา / จองเที่ยวบิน