ใบเสร็จรับเงิน [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หลังจากที่ท่านซื้อตั๋วโดยสารแล้ว สายการบินจะส่งใบเสร็จไปยังที่อยู่อีเมลที่ท่านระบุในขั้นตอนการจอง ท่านสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ตั๋วของท่านได้จากเว็บไซต์ของ ANA

บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์

ท่านสามารถดูรายละเอียดและสั่งพิมพ์ใบเสร็จของท่านได้จากลิงค์ต่อไปนี้ โปรดเตรียมหมายเลขตั๋วของท่านให้พร้อม

เงื่อนไขการใช้บริการ

ท่านสามารถใช้บริการนี้ได้สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อจาก ANA (รวมถึงบัตรโดยสารรางวัลเที่ยวบิน)

"บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" อาจไม่สามารถใช้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้

 • ・การชำระเงินผ่านทางร้านสะดวกซื้อ *1
 • ・ค่าธรรมเนียม EMD
 • ・ค่าโดยสารรวม ก่อนและหลังการแลกเปลี่ยน
 • ・เมื่อการแลกเปลี่ยนมีผลต่อการคืนเงินส่วนต่างของค่าโดยสาร
 • ・การซื้อจากที่อื่นนอกจาก ANA เช่น จากตัวแทนท่องเที่ยว *2

อาจมีบางกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้ "บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" ได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนั้น ท่านสามารถขอรับใบเสร็จรับเงินได้โดยใช้ แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ (Receipt Application Form)

*1 โปรดตรวจสอบกับร้านสะดวกซื้อที่ท่านทำการชำระเงิน ท่านสามารถใช้ต้นขั้วการชำระเงินจากร้านสะดวกซื้อแทนใบเสร็จได้
*2 โปรดขอรับใบเสร็จจากที่จุดที่ท่านทำการซื้อตั๋ว

ระยะเวลา

ตั้งแต่วันที่ทำการซื้อจนถึง 90 วันหลังออกเดินทางของเซกเตอร์เที่ยวบินสุดท้ายภายในข้อมูลการเดินทาง และภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกตั๋ว

รายละเอียดการบริการอื่นๆ

 • ・ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงชื่อที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงินเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษได้ หากท่านต้องการ
 • ・นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดูข้อมูลและสั่งพิมพ์รายละเอียดปลีกย่อย (ค่าโดยสาร/ภาษี/รายละเอียดค่าธรรมเนียม ฯลฯ) ของใบเสร็จรับเงินได้อีกด้วย

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้ "บริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์" ได้ โปรดขอรับใบเสร็จโดยใช้แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ

 • ภาพรายละเอียดใบเสร็จรับเงิน

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการอันเดียวกับบริการแสดงข้อมูลใบเสร็จรับเงินทางเว็บไซต์

การจัดส่ง

มีบริการจัดส่งให้ตาม ที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น การจัดส่งอาจใช้เวลาถึง 10 วัน
*โปรดทราบว่าใบเสร็จรับเงินไม่สามารถส่งให้ทางอีเมลหรือทางแฟกซ์ได้

ข้อกำหนด

 • ・ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถออกซ้ำเป็นครั้งที่สองได้
 • ・หากท่านได้ซื้อตั๋วจากที่อื่นนอกจาก ANA เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนที่ออกตั๋ว (ANA ไม่สามารถออกใบเสร็จให้ได้)
 • ・ANA ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินสำหรับการชำระเงินผ่านทางร้านสะดวกให้ท่านได้ ท่านสามารถใช้ต้นขั้วการชำระเงินจากร้านสะดวกซื้อแทนใบเสร็จได้
  โปรดสอบถามขอรับใบเสร็จที่ร้านสะดวกซื้อที่ท่านทำการชำระเงิน
 • ・หากท่านซื้อตั๋วด้วย ANA SKY COIN หรือบัตรกำนัลของ ANA ใบเสร็จรับเงินจะระบุจำนวนเงินที่ท่านจ่ายโดยไม่รวมมูลค่าของ ANA SKY COIN/บัตรกำนัลของ ANA
 • ・ระบบจะออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้โดยสาร 1 ท่านต่อการขอหนึ่งครั้ง หากผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางประสงค์จะขอรับใบเสร็จของตนเอง โปรดส่งคำขอรับใบเสร็จสำหรับผู้โดยสารแต่ละท่านแยกต่างหาก

แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จ

ท่านสามารถใช้แบบฟอร์มขอรับใบเสร็จได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

閉じる