การยืนยันการสำรองที่นั่งตามปกติของ ANA และการยืนยันการขึ้นเครื่อง

การยืนยันการสำรองที่นั่ง

[Domestic]
การยืนยันการสำรองที่นั่งทำได้ตั้งแต่วันที่สำรองที่นั่งจนถึง 12 วันหลังออกเดินทาง

[International]
การยืนยันการสำรองที่นั่งทำได้ตั้งแต่วันที่สำรองที่นั่งจนถึงวันที่ถัดไปหลังออกเดินทาง

การยืนยันการขึ้นเครื่อง

[Domestic]
การยืนยันการขึ้นเครื่องหลายครั้งสามารถทำได้ภายใน 1 ปีหลังจากซื้อตั๋ว หรือ 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึง

[International]
การยืนยันการขึ้นเครื่องหลายครั้งสามารถทำได้ภายใน 6 เดือนหลังจากวันที่เดินทางมาถึง