ข้อมูลสนามบินนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นระหว่างช่วงเวลาคับคั่ง[ระหว่างประเทศ]

หน้านี้ให้ข้อมูลเพื่อรับรองว่าลูกค้าทุกท่านของเราจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเดินทางอันราบรื่น
โปรดตรวจสอบข้อมูลนี้ก่อนไปสนามบิน

ประกาศ
  • สนามบินอาจมีผู้ใช้บริการหนาแน่นช่วงวันหยุดยาวในญี่ปุ่น เช่น วันสิ้นปี/ช่วงปีใหม่ Golden Week และช่วงเทศกาลบง
    โปรดเดินทางมาถึงสนามบินล่วงหน้าก่อนเวลาให้เหมาะสม
  • ถนนโดยรอบอาจจะมีผู้ใช้บริการคับคั่งและลานจอดรถอาจเต็มด้วยเช่นกันในช่วงเทศกาลเหล่านี้
    ขอแนะนำให้เดินทางด้วยขนส่งสาธารณะ เมื่อเดินทางไปสนามบินด้วยรถยนต์ โปรดตรวจสอบสถานะของลานจอดรถของสนามบินที่ท่านเดินทางไป

ขั้นตอนขาออก

ขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านตรวจสอบช่วงเวลาต่อไปนี้ตามขั้นตอนดำเนินการก่อนขึ้นเครื่องให้เรียบร้อย

Baggage Please check in your
baggage with adequate time.Security Please pass through the security checkpoint at least 60 minutes prior to the departure time.Boarding Gate Please come to the gate at least 30 minutes prior to the departure time.Departure Time The departure time is When the Aircraft first starts moving.

ท่านไม่อาจสามารถขึ้นเครื่องได้ ก่อนเวลาออกเดินทาง 10 นาที

ด้านล่างนี้คือขั้นตอนที่จำเป็นหลังจากท่านขึ้นเครื่องแล้ว

The aircraft doors are closed.The passenger boarding bridge is removed from the aircraft.Clearance for departure is received from the air traffic controller.The aircraft departs.

ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของท่าน

ข้อมูลเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น

มีการตรวจหนังสือเดินทางที่ทุกประตูทางออกขึ้นเครื่องในการเดินทางระหว่างประเทศ
ทางสายการบินขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเตรียมหนังสือเดินทางและเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องก่อนที่จะมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง

คำแนะนำพิเศษสำหรับการใช้บริการสนามบินต่างประเทศแต่ละแห่ง

โปรดตรวจสอบข้อมูลขั้นตอนการเดินทางเข้าและออกประเทศ รวมถึงสัมภาระ และรายการอื่นๆ ซึ่งจัดเตรียมไว้ก่อนออกเดินทาง

การตรวจสอบความปลอดภัย

ตามคำสั่งของกระทรวงที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว ได้มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยที่สนามบินที่รัดกุมยิ่งขึ้น และเพิ่มการตรวจสอบความปลอดภัยพิเศษ โดยมีการตรวจสอบรองเท้าของผู้โดยสาร ฯลฯ ขั้นตอนที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยอาจใช้เวลานาน ดังนั้น โปรดเผื่อเวลาล่วงหน้าสำหรับจุดตรวจความปลอดภัยและไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กเล็ก

ท่านไม่สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้ โปรดถอดอุปกรณ์เสริมต่างๆ ออกแล้วเช็คอินรถเข็นที่เคาน์เตอร์

สัมภาระเช็คอิน

เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอาจมีผู้คนหนาแน่น จึงขอให้เช็คอินสัมภาระของท่านตั้งแต่เนิ่นๆ อนุญาตให้ผู้โดยสารขนสัมภาระติดตัวได้ 1 ชิ้นนอกเหนือจากสิ่งของส่วนตัว (กระเป๋าถือ แล็ปท็อป กล้อง ร่ม ฯลฯ) โปรดเช็คอินสัมภาระอื่นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ไม่อนุญาตให้เช็คอินไฟแช็ค แบตเตอรี่ลิเธียมสำรองดังนั้นโปรดนำติดตัวขึ้นเครื่องบิน
โปรดยืนยันความต้องการการจัดการสัมภาระของท่านล่วงหน้า

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักของใช้ส่วนตัวรวมไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์) และมีขนาดไม่เกิน 55 ซม. x 40 ซม. x 25 ซม. เมื่อรวมทั้งสามด้านแล้วต้องไม่เกิน 115cmไม่อนุญาตให้นำอุปกรณใช้ตัด เช่น กรรไกร รวมถึงไม้กอล์ฟ และอื่นๆ ขึ้นเครื่องบิน ดังนั้น โปรดเช็คอินสิ่งของเหล่านั้นก่อนล่วงหน้า
*โปรดเช็คอินสัมภาระที่มีขนาดเกินกว่าที่ระบุล่วงหน้าที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

ผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
เครื่องตรวจสัมภาระที่จุดตรวจรักษาความปลอดภัยของสนามบินในประเทศญี่ปุ่นจะมีเครื่องวัดขนาดสัมภาระที่ท่านถือขึ้นเครื่อง

ด้วยการเช็คอินออนไลน์ ท่านไม่ต้องเช็คอินที่สนามบิน!

หากท่านลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นล่วงหน้า ท่านจะได้รับการเช็คอินโดยอัตโนมัติ! เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายในช่วงเวลาคับคั่ง
โปรดกรอกข้อมูล “การเช็คอินออนไลน์” ก่อนเดินทางถึงสนามบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบินแต่ละแห่ง

โตเกียว (นาริตะ)

ANA ตั้งอยู่ที่อาคาร 1 ฝั่งทิศใต้ในสนามบินนานาชาตินาริตะ
โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินเมื่อใช้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดู เที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น

โตเกียว (ฮาเนดะ)

หากท่านโดยสารรถ Tokyo Monorail หรือ Keihin Electric Express Railway มายังสนามบิน โปรดระวังอย่าพลาดสถานีของสนามบิน

นาโกย่า

โอซาก้า

ต่างประเทศ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทางสายการบินจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของแต่ละเมือง ความแตกต่างของเวลา และสกุลเงิน รวมถึงการเดินทางมายังสนามบิน พร้อมเอกสารสำหรับการตรวจคนเข้าเมืองไว้ให้ เราหวังว่าจะมีประโยชน์ในการวางแผนการเดินทางของท่าน