บริการห้องรับรองสำหรับการต่อเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ⇔ภายในประเทศญี่ปุ่น

เมื่อมีการต่อเครื่องจากเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA ไปยังเส้นทางระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA

ผู้โดยสารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สามารถใช้ห้องรับรองเที่ยวบินภายในประเทศของสนามบินที่ออกเดินทางในประเทศญี่ปุ่น*1 และห้องรับรองเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินที่ต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น*2(เที่ยวบิน1, 2)

[สิทธิ์ในการใช้บริการ] ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเที่ยวบินระหว่างประเทศ
[เงื่อนไข] เมื่อการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังระหว่างประเทศอยู่ภายใน 24 ชั่วโมง

สมาชิก ANA Diamond, Platinum และ Bronze Service และเจ้าของบัตร ANA Super Flyer: โปรดดู การใช้ห้องรับรองสมาชิก ANA Premium

*1 สำหรับสนามบินที่มีห้องรับรองเที่ยวบินภายในประเทศ
*2 นอกจากนั้นยังให้บริการเมื่อเดินทางโดยทางบกจากสนามบินปลายทางภายในประเทศไปยังสนามบินอื่น (ภายในเมืองเดียวกัน) สำหรับการออกเดินทางในเส้นทางระหว่างประเทศด้วย

■ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเส้นทางระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA

(ตัวอย่าง)

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางภายในประเทศไปยังเส้นทางระหว่างประเทศ
ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางภายในประเทศไปยังเส้นทางระหว่างประเทศ

เมื่อต่อเครื่องจากเส้นทางระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA ไปยังเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA (หรือไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA อื่น)

ผู้โดยสารที่ระบุไว้ด้านล่างนี้สามารถใช้ห้องรับรองเที่ยวบินระหว่างประเทศของสนามบินที่ออกเดินทางและห้องรับรองเที่ยวบินภายในประเทศของสนามบินที่ต่อเครื่องเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น*3 (เที่ยวบิน3, 4)

[สิทธิ์ในการใช้บริการ] ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจของเที่ยวบินระหว่างประเทศ
[เงื่อนไข] เมื่อการเปลี่ยนเที่ยวบินระหว่างเส้นทางระหว่างประเทศไปยังภายในประทศญี่ปุ่น (หรือเส้นทางระหว่างประเทศของ ANA อื่น) อยู่ภายใน 24 ชั่วโมง

สมาชิก ANA Diamond, Platinum และ Bronze Service และเจ้าของบัตร ANA Super Flyer: โปรดดู การใช้ห้องรับรองสมาชิก ANA Premium

*3 นอกจากนั้นยังให้บริการเมื่อเดินทางโดยทางบกจากสนามบินปลายทาง (ภายในประเทศญี่ปุ่น) ไปยังสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น (ภายในเมืองเดียวกัน) สำหรับการออกเดินทางด้วย

■ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจเส้นทางระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA

(ตัวอย่างสำหรับการใช้บริการห้องรับรอง)

ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางระหว่างประเทศไปยังภายในประเทศญี่ปุ่น
ขั้นตอนการเปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางระหว่างประเทศไปยังภายในประเทศญี่ปุ่น

【ข้อกำหนด】

  • ・ต้องตรงตามเงื่อนไขเที่ยวบินต่อไปนี้เพื่อใช้ห้องรับรองเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
    - เส้นทางระหว่างประเทศ: เที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA และเช็คอินตามหมายเลขเที่ยวบิน ANA
    - เส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น: เช็คอินตามหมายเลขเที่ยวบิน ANA (รวมเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น)

  • ・การใช้ห้องรับรองขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ
  • ・ผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องจากเส้นทางระหว่างประเทศจะสามารถใช้ห้องรับรองของสนามบินที่ต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่นได้เมื่อมีการร้องขอ