บริการแบตเตอรี่ให้เช่าสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา

ปัจจุบัน ผู้โดยสารชั้นธุรกิจสามารถขอเช่าแบตเตอรี่ภายนอกสำหรับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปในระหว่างเที่ยวบินที่ให้บริการโดยอากาศยานที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟบนที่นั่ง
แบตเตอรี่ที่ให้บริการสามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์จากผู้ผลิตต่างๆ ประมาณ 20 แบรนด์

การให้บริการ

บริการนี้มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารชั้นธุรกิจที่เดินทางในเส้นทางที่ระบุในรายการดังต่อไปนี้
* โปรดทราบว่าจำนวนของแบตเตอรี่ที่ให้บริการมีจำกัด
* โปรดทราบว่าบริการนี้ไม่มีให้บริการในเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น

เส้นทางที่ใช้ได้

สามารถใช้ได้บนเส้นทางที่ให้บริการโดยเครื่อง B767-300ER เท่านั้น (ยกเว้นเที่ยวบินไปยังประเทศเกาหลี, จีน, ไต้หวันและฮ่องกง)
*ไม่รวมเที่ยวบินที่ให้บริการโดยอากาศยานที่มีแหล่งจ่ายไฟบนที่นั่ง โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศยานแต่ละรุ่นจาก 'Others'

ขั้นตอน

1. หากท่านต้องการใช้แบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา โปรดแจ้งความต้องการต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่อง เพื่อขอผังรายการสายเคเบิลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
2. โปรดยืนยันว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีรายชื่ออยู่บนผังรายการสายเคเบิลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
3. โปรดยืนยันประเภทแบตเตอรี่ (A หรือ B) และหมายเลขรหัสปลั๊ก (Plug Code) ที่ตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่าน
4. โปรดแจ้งข้อมูลนี้ต่อพนักงานต้อนรับบนเครื่อง เพื่อให้นำแบตเตอรี่และสายเคเบิลให้กับท่าน
5. โปรดส่งคืนแบตเตอรี่แบบพกพาและสายเคเบิลแก่พนักงานต้อนรับบนเครื่องหลังจากใช้งาน
*แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ประมาณ 6 ถึง 8 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์)

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่ 1

หลังจากการเลือกแบตเตอรี่และเสียบสายเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านแล้ว ให้เสียบปลั๊กสีเหลืองบนสายเคเบิลที่ต่อเข้ากับแบตเตอรี่

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่ 2

เสียบปลั๊กสีดำบนสายเคเบิลเข้ากับคอมพิวเตอร์ของท่าน

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ ขั้นตอนที่ 3

เมื่อท่านมีการเชื่อมแบตเตอรี่และเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่แสดงไว้ข้างต้น แบตเตอรี่จะพร้อมสำหรับการใช้งาน แบตเตอรี่แบบพกพานี้จะสามารถใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่ระบุในผังรายการสายเคเบิลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเท่านั้น

แบตเตอรี่ A
แบตเตอรี่ B

คำเตือนจากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่

1. หมายเหตุ
1) การใช้งานคอมพิวเตอร์จะใช้ทั้งพลังงานจากแบตเตอรี่แบบพกพาและจากแบตเตอรี่ภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์
2) ประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่แบบพกพาอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอุณหภูมิต่ำ

2. คำเตือน
1) ห้ามทำการลัดวงจรขั้วต่อ (ปลั๊กหรือหัวแจ็ค) โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น สร้อยคอหรือโต๊ะ
2) ห้ามทำน้ำหรือกาแฟหกรดบนแบตเตอรี่แบบพกพา เนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายได้ ดึงปลั๊กออกทันทีหากมีของเหลวรั่วไหล
3) ห้ามสัมผัสแบตเตอรี่แบบพกพาหรือเสียบปลั๊กขณะมือเปียก ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายได้
4) หากทำแบตเตอรี่แบบพกพาตกหล่นหรือแบตเตอรี่มีเสียงแปลกๆ ให้หยุดใช้งานทันที
5) หากมีกลิ่นแปลกๆ เกิดความร้อนสูง หรือควัน ให้ปิดพลังงานและถอดปลั๊กทั้งหมดทันที การใช้งานต่ออาจทำให้เกิดปัญหาหรือส่งผลให้เกิดความเสียหายได้
6) ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบพกพาสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานมากกว่า 2A

3. หมายเหตุ
หากท่านมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่แบบพกพานี้โปรดติดต่อ:
ENAX, INC.,
ศูนย์บริการลูกค้า: 048-450-7681

การแจ้งเตือนจาก ANA

  • 1) โปรดศึกษา "คำเตือนจากบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่"
  • 2) ห้ามใช้แบตเตอรี่แบบพกพากับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้แสดงบนผังรายการสายเคเบิลสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
    การใช้งานอย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • 3) เราไม่สามารถรับประกันประสิทธิภาพการทำงานในกรณีที่มีการรับชมแผ่นดีวีดีจากช่องอ่านแผ่นภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง การเขียนข้อมูลลงบนสื่อ CD-R หรือการใช้อุปกรณ์ภายนอกที่ใช้พลังงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์*
    * เงื่อนไขนี้มีผลครอบคลุมอุปกรณ์ภายนอกทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับพอร์ต เช่น PS2 ,USB และ IEEE1394 หรือ สล็อต PC card และไม่ได้ใช้พลังงานจากอะแดปเตอร์ AC สำหรับอุปกรณ์ หรือแบตเตอรี่ภายในเครื่อง
  • 4) ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้งานแบตเตอรี่อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดการใช้งานและความสามารถในการใช้งาน
    ANA ไม่ขอรับผิดในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยไม่ตั้งใจต่อคอมพิวเตอร์ของท่าน อันเป็นผลมาจากการใช้งานของแบตเตอรี่แบบพกพา

อื่นๆ

โปรดคลิกที่ นี่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอากาศยานแต่ละรุ่น
โปรดติดต่อ [ANA] หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม