Boeing 787-8 (788)

แสดงตัวอย่างการจัดวางเท่านั้น โปรดทราบว่าเครื่องบินตามกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*สำหรับรายละเอียดที่นั่ง โปรดเลือกชั้น/ประเภทอากาศยานจาก บริการในเที่ยวบิน และคลิกที่นี่

240 ที่นั่ง

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 240 ที่นั่ง
ความยาวรวม 56.7 ม.
ความยาวปีก 60.1 ม.
ความสูงหาง 16.9 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 12,020 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 212.0 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000-A2
แรงขับเครื่องยนต์ 28,940 กก. X 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง

169 ที่นั่ง

ภาพผังที่นั่ง
คำอธิบาย

ข้อกำหนด

ที่นั่ง 169 ที่นั่ง
ความยาวรวม 56.7 ม.
ความยาวปีก 60.1 ม.
ความสูงหาง 16.9 ม.
ความเร็วเดินทางปกติ 910 กม./ชม.
พิสัยเดินทาง 14,800 กม.
เพดานบินปฏิบัติงานสูงสุด 13,100 ม.
น้ำหนักวิ่งขึ้นสูงสุด 227.9 ตัน
เครื่องยนต์ Trent 1000-C2
แรงขับเครื่องยนต์ 31,660 กก. X 2
ความจุน้ำมันสูงสุด 126 กล.

จองแล้ว

ยังไม่ได้จอง