อาหารพิเศษ

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับอาหารด้วยเหตุผลด้านสุขภาพหรือหรือศาสนา ANA พร้อมให้บริการอาหารพิเศษนานาชนิดแก่ผู้โดยสารของเรา
นอกจากนั้น เรายังมีอาหารและบริการสำหรับเด็กๆ และเด็กทารก สามารถแจ้งความประสงค์ขออาหารพิเศษเมื่อทำการจองได้

วิธีขอรับบริการ

ขอรับบริการได้จนถึงวันสุดท้ายในการส่งคำขอตามที่แสดงด้านล่าง

อาหาร วันสุดท้ายในการส่งคำขอ
ก่อนออกเดินทางของเที่ยวบิน ANA
แผนกต้อนรับ
อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง (เที่ยวบินจากญี่ปุ่น)
อย่างน้อย 48 ชั่วโมง (เที่ยวบินไปญี่ปุ่น)
ติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
(ไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ ANA)
อาหารมังสวิรัติสำหรับผู้นับถือศาสนาเชน*1
อาหารโคเชอร์*2
อาหารจืด อ่อน*3
อาหารที่ปราศจากแล็คโตส*3
อาหารทะเล*4
24 ชั่วโมง เว็บไซต์ ANA หรือติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
อาหารพิเศษนอกเหนือจากข้างต้น*5 24 ชั่วโมง เว็บไซต์ ANA หรือติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์
 • *คำขออาหารพิเศษอาจถูกยกเลิกเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบิน หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดยืนยันบริการที่ท่านลงทะเบียนใช้งาน
 • *ท่านสามารถขอบริการอาหารพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของ ANA ได้เฉพาะสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบิน ANA เท่านั้น ในกรณีที่การสำรองที่นั่งมีเที่ยวบินที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่น โปรดติดต่อ ANA ทางโทรศัพท์ เพื่อยื่นคำขอ
  หากท่านซื้อตั๋วโดยสารจากตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อขอรับบริการที่ตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน
 • [Notes]
  *1 บริการนี้ไม่มีในเที่ยวบินที่ออกจากบรัสเซลส์และโฮจิมินห์ซิตี้
  *2 บริการนี้ไม่มีในเที่ยวบินที่ออกจากมุมไม เดลี เสิ่นหยาง และพนมเปญ
  *3 ไม่พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากกรุงพนมเปญ
  *4 อาจไม่พร้อมให้บริการจากสนามบินที่ออกเดินทางบางแห่ง โปรดติดต่อ ANA เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม


อาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

อาหารพิเศษ – ปราศจากสารก่อภูมิแพ้

ANA Group ให้ความสำคัญสูงสุดเรื่องความปลอดภัยของอาหาร และเลือกใช้บริษัทผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์อาหารปราศจากสารก่อภูมิแพ้สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group มาเป็นเวลานาน*

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2018 เราจะให้บริการอาหารสำหรับเด็กที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 7 รายการเพื่อช่วยให้ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมกับเด็กซึ่งอยู่ในช่วงอายุที่เสี่ยงต่อการแพ้อาหารสามารถวางใจได้ในการเดินทาง

ผู้โดยสารสามารถเลือกอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 7 รายการซึ่งไม่มีสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ 7 อย่าง (ข้าวสาลี ข้าวบัควีท ผลิตภัณฑ์จากนม ไข่ ถั่วลิสง กุ้ง และปู) หรืออาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ 27 รายการ ซึ่งนอกเหนือจากส่วนประกอบ 7 อย่างข้างบนแล้ว ยังปราศจากสารก่อภูมิแพ้อีก 20 อย่าง (หอยเป๋าฮื้อ ปลาหมึก ไข่ปลาแซลมอน ส้ม ผลกีวี เนื้อวัว วอลนัต ปลาแซลมอน ปลาแมคเคอเรล ถั่วเหลือง สัตว์ปีก กล้วย เนื้อหมู เห็ดสน ลูกพีช แยม แอปเปิ้ล เจลาติน งา และเม็ดมะม่วงหิมพานต์)

สารก่อภูมิแพ้ 7 และ 27 อย่างคือส่วนประกอบที่ถูกระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการของประเทศญี่ปุ่น และเนื่องด้วยเหตุนี้ เราไม่สามารถให้บริการอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้อื่นๆ ได้

ทั้งนี้อาจมีความเป็นไปได้ที่จะมีสารก่อภูมิแพ้ปริมาณเล็กน้อยกระจายอยู่ในเครื่องบิน ดังนั้นผู้โดยสารที่มีอาการแพ้อาหารหรืออาการแพ้ประเภทอื่นๆ ควรนำยารักษาโรคหรือยาฉีด (EpiPen เป็นต้น) ที่ออกใบสั่งยาโดยแพทย์ติดตัวขึ้นเครื่อง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการดูแลตัวเองในกรณีที่เกิดอาการแพ้อาหาร
นอกจากนี้ เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขทางการแพทย์รวมถึงความเจ็บป่วยขั้นรุนแรงปรึกษาแพทย์ของท่านก่อนขึ้นเครื่อง รวมถึงเตรียมอาหารของท่านขึ้นเครื่องมาเอง

 • * ไม่รวมเที่ยวบินร่วม โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วม เนื่องจากนโยบายของสายการบินอาจแตกต่างกัน

อาหารสำหรับทารกและเด็ก

รูปภาพอาหารสำหรับทารก

อาหารเด็กอ่อน (Baby Meal - BBML)

อาหารชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กทารก (อายุ 0-1 ปี) อาหารสำหรับทารกก่อนหย่านมและหลังหย่านม ได้แก่ อาหารเหลว และซุปในชุดอาหาร

รูปภาพอาหารสำหรับเด็ก

รูปภาพอาหารสำหรับเด็กสำหรับการออกเดินทางจากโตเกียว

อาหารสำหรับเด็ก (Child - CHML)

อาหารชุดนี้เหมาะสำหรับเด็กเล็ก (อายุ 2-5 ปี) รายการอาหารประกอบด้วยแซนวิชและผลไม้ประเภทอ่อนนุ่มและเคี้ยวง่าย

อาหารมังสวิรัติ

อาหารมังสวิรัติแบบไม่เคร่งมีผลิตภัณฑ์จากนม (VLML)

รูปภาพอาหารมังสวิรัติแบบไม่เคร่งมีผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารมังสวิรัติชุดนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์จากปลาและเนื้อสัตว์ โปรดทราบว่าอาหารชุดนี้มีส่วนผสมของนม และ/หรือ ไข่

อาหารมังสวิรัตปลอดผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สำหรับผู้ทานมังสวิรัตอย่างเคร่งครัด (VGML)

รูปภาพอาหารมังสวิรัติแบบเคร่ง ปลอดผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ น้ำผึ้ง หรือผลิตภัณฑ์จากนมไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

อาหารมังสวิรัตฮินดู (AVML)

รูปภาพอาหารมังสวิรัติแบบฮินดู

อาหารชุดนี้มีส่วนผสมของเครื่องเทศเผ็ดร้อนแบบมังสวิรัติ โดยอาจมีการใช้ผลิตภัณฑ์จากนมในปริมาณที่จำกัด แต่จะไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ นอกจากนี้ยังปราศจาก ปลา ไข่ สัตว์ปีก หรือผลิตภัณฑ์ที่มีเจลาตินหรือไขมันหมู

อาหารมังสวิรัติประกอบด้วยผักและผลไม้สด (RVML)

ภาพอาหารมังสวิรัติประกอบด้วยผักและผลไม้สด

อาหารมังสวิรัติชุดนี้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทานเฉพาะผักและผลไม้สด อาหารชุดนี้ปราศจากอาหารที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมากเป็นพิเศษ สารปรุงรส หรือวัตถุกันเสีย โปรดทราบว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ผักและผลไม้ผ่านการปรุงแต่งมาแล้ว ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

อาหารเจแบบตะวันออกปรุงตามสไตล์จีน (VOML)

ตัวอย่างรูปภาพของอาหารเจแบบตะวันออกปรุงตามสไตล์จีน

อาหารชุดนี้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเลือกทานอาหารมังสวิรัติแบบตะวันออก ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกชนิด รวมถึงไข่ หรือผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารทางศาสนา

อาหารฮินดู (HNML)

รูปภาพอาหารฮินดู

ไม่มีเนื้อวัวและเนื้อหมูเสิร์ฟบริการ วัตถุดิบหลักในอาหารชุดนี้ ได้แก่ เนื้อปลาต้ม เนื้อไก่ เนื้อแกะ อาหารทะเล ข้าว และผลไม้ ปราศจากส่วนผสมของแอลกอฮอล์

อาหารมุสลิม (MOML)

รูปภาพอาหารมุสลิม

อาหารชุดนี้ได้รับการปรุงตามหลักจารีตและประเพณีของชาวอิสลาม ไม่มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อหมู เจลาติน แอลกอฮอล์ สารแต่งรสชาติที่มีส่วนผสมจากแอลกอฮอล์ เกล็ดและครีบปลา

อาหารโคเชอร์ (KSML)

รูปภาพอาหารโคเชอร์

อาหารชุดนี้ได้รับการปรุงตามหลักมาตรฐานอาหารของชาวยิว (ไม่พร้อมให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)
อาหารจะให้บริการในแพ็คเกจที่ปิดสนิทเรียบร้อย
ANA ไม่มีบริการอาหารพาสโอเวอร์ (ซึ่งเตรียมจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใส่เชื้อฟู)

อาหารมังสวิรัติของผู้นับถือศาสนาเชน (VJML)

รูปภาพอาหารมังสวิรัติของเชน

อาหารชุดนี้มีให้บริการเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาเชน ซึ่งปราศจากเนื้อสัตว์ ปลา ไข่ ผลิตภัณฑ์จากนมหรือสัตว์ต่างๆ นอกจากนี้ยังไม่มีส่วนผสมของผักประเภทกินหัวหรือราก (ไม่มีบริการที่บางสนามบิน)

อาหารเพื่อโภชนาการ

อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (DBML)

รูปภาพอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน

สำหรับผู้โดยสารที่เป็นโรคเบาหวาน จะมีการใช้เนื้อสัตว์ไร้มัน ผลิตภัณฑ์ที่มีกากใย ผลไม้ ผักสด ขนมปัง และธัญพืช

อาหารโซเดียมต่ำ (LSML)

รูปภาพอาหารโซเดียมต่ำ

อาหารชุดนี้มีให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่เป็นโรคความดันสูง โรคหัวใจ หรือโรคไต โดยจะจำกัดโซเดียมด้วยการลดปริมาณโซเดียมในอาหารแต่ละชุดลง วัตถุดิบหลักในอาหารชุดนี้ ได้แก่ ผักสด แคร็กเกอร์ พาสต้า เนื้อสัตว์ไร้มัน เนยเทียม ขนมปังที่มีกากใยสูงและโซเดียมต่ำ รวมถึงสลัดและผลไม้

อาหารไขมันต่ำ (LFML)

รูปภาพอาหารไขมันต่ำ

อาหารชุดนี้จำกัดปริมาณไขมันและคอเลสเตอรอล โดยจะไม่มีส่วนผสมของไข่แดง ส่วนผักดิบ เนื้อสัตว์ไร้มัน หรือปลาจะผ่านการปรุงสุกทั้งหมด และยังมีเนยเทียม ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำ และขนมปังที่มีกากใยสูงหรือผลไม้

อาหารแคลอรี่ต่ำ (LCML)

รูปภาพอาหารแคลอรี่ต่ำ

อาหารชุดนี้จะมีปริมาณไม่เกิน 400 แคลอรี ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะกับความต้องการอาหารในแต่ละวันที่ไม่ควรเกิน 1,200 แคลอรี

อาหารอ่อน (BLML)

ภาพอาหารอ่อน

อาหารชุดนี้มีให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีอาการปวดท้องหรือปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร โดยปกติจะเป็นอาหารที่ใช้วัตถุดิบที่ย่อยง่าย ปรุงรสอ่อนๆ และไม่เหนียว โปรดทราบว่าจะไม่มีส่วนผสมของอาหารทอด อาหารรสจัด พริกไทยดำ และพริกป่น

อาหารปลอดกลูเตน (GFML)

ภาพอาหารปลอดกลูเตน

อาหารชุดนี้มีให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่แพ้กลูเตน โดยจะใช้ส่วนผสมที่ปราศจากกลูเตนทั้งหมด
ห้ามทาน : ธัญพืชที่มีกลูเตน (ข้าวสาลี ข้าวไรย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ข้าวทริทิเคลี คามุท และแป้งสเปลท์) ผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงจากธัญพืชที่มีกลูเตน (แป้ง สตาร์ช ซีโมลินา) โปรดทราบว่าอาหารชุดนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้แป้งข้าวสาลี

* โปรดทราบว่าเราไม่สามารถป้องกันความเสี่ยงของการปนเปื้อนได้ทั้งหมดระหว่างกระบวนการผลิต

อาหารแล็คโตสต่ำ (NLML)

ภาพตัวอย่างอาหารแล็คโตสต่ำ

อาหารชุดนี้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทานอาหารที่มีการควบคุมปริมาณแล็คโตส โดยจะไม่ใช้ส่วนผสมที่มีแล็คโตสเป็นส่วนประกอบซึ่งรวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากนมและไม่มีนม โปรดทราบว่าอาหารชุดนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้ผลิตภัณฑ์จากนม

อาหารจานผลไม้ มีทั้งผลไม้สดและผลไม้แห้ง (FPML)

ตัวอย่างรูปภาพของอาหารจานผลไม้

อาหารชุดนี้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทานแต่ผลไม้ โดยผลไม้ในอาหารชุดนี้จะปราศจากสารปรุงแต่ง/วัตถุกันเสีย

อาหารทะเล (SFML)

อาหารทะเล (SFML)

อาหารชุดนี้สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการทานอาหารทะเล (ปลา/สัตว์น้ำเปลือกแข็ง) ไม่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ทุกชนิด

* รูปภาพตัวอย่าง
* เราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง หากไม่มีเมนูอาหารที่ท่านเลือก


โปรดขอรับบริการอาหารพิเศษของท่านแยกต่างหากหลังจากการจองเที่ยวบิน และโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ วิธีขอรับบริการ