นโยบายของ ANA ที่เกี่ยวกับลูกค้าที่แพ้ถั่วลิสง

นอกจากนี้ ANA Group ยังตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันเราใส่ใจยิ่งขึ้นด้วยการนำถั่วลิสงออกจากรายการอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการบนเที่ยวบินระหว่างประเทศรวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group*1 (แต่ เรายังคงใช้ถั่วประเภทอื่นที่ไม่ใช่ถั่วลิสง เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในเที่ยวบิน)
อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าถั่วลิสงจะไม่ปะปนมาในขั้นตอนการปรุงอาหาร/กระบวนการผลิต หรือในห้องครัว รวมถึงเราไม่สามารถห้ามผู้โดยสารทั้งหมดไม่ให้นำหรือบริโภคผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงบนเครื่องบินได้ และเราไม่สามารถรับประกันห้องโดยสารที่ปราศจากถั่วลิสงแบบ 100% ได้

ผู้โดยสารที่แพ้ถั่วลิสงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ผู้โดยสารจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเดินทางรวมถึงก่อนนำยารักษาโรคหรือยาฉีด (EpiPen เป็นต้น) ขึ้นเครื่อง เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการดูแลตัวเองในกรณีที่เกิดอาการแพ้อาหาร

ลูกค้าบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA สามารถขอบริการอาหารที่ปราศจากสารก่อภูมิแพ้ได้ล่วงหน้า เราจัดเตรียมอาหารด้วยวิธีป้องกันการปนเปื้อนสารก่อภูมิแพ้ โปรดสั่งอาหารของท่าน ภายในเวลาที่กำหนด

และเพื่อเป็นการรับมือป้องกันอาการแพ้ถั่วลิสง ต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป สายการบินจะบริการทำความสะอาดที่นั่งพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า โปรดโทรศัพท์ขอบริการอาหารอย่างน้อย 96 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน

  • *1 ไม่รวมเที่ยวบินร่วม โปรดขอคำปรึกษาจากสายการบินที่ให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วม เนื่องจากนโยบายของสายการบินอาจแตกต่างกัน
  • *2 สายการบินจะทำความสะอาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น ขจัดฝุ่นรอบบริเวณที่นั่ง เปลี่ยนสิ่งของในกระเป๋าบริเวณที่นั่งทั้งหมด เป็นต้น) แต่สารก่อภูมิแพ้ที่กระจายอยู่ในอากาศหรือฝังแน่นในที่นั่งไม่สามารถกำจัดได้ โปรดทราบว่าอาจมีกรณีอื่นๆ ที่สายการบินไม่สามารถให้บริการทำความสะอาดได้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงที่นั่งหรืออุปกรณ์เครื่องมือของเครื่องบิน


โปรดขอรับบริการอาหารพิเศษสำหรับเที่ยวบินของท่านแยกจากการจอง และโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ อาหารพิเศษ