บริการ Wi-Fi ANA [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

B777-300ER/B767-300ER

ภาพรวมของบริการ

โลโก้บริการ Wi-Fi ANA

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของท่านผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ (มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ)

ภาพของบริการ Wi-Fi ANA

ท่านสามารถอ่านบทความข่าวบนเว็บไซต์ทำได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โลโก้บริการฟรี Wi-Fi ของ ANA

ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสสามารถเพลิดเพลินกับบริการฟรี ANA Wi-Fi ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2018
*พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแจกบัตรเข้าใช้งาน Wi-Fi ฟรีให้ท่านหลังจากเครื่องออก บัตรจะสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ระบุเท่านั้น

วิธีขอรับบริการ

ขอรับบริการบนเครื่องได้โดยใช้เอกสารแผ่นพับที่อยู่ในช่องเก็บของประจำที่นั่งด้านหน้าของท่าน
ไม่จำเป็นต้องขอรับบริการล่วงหน้า

เที่ยวบินและชั้นโดยสารที่มีให้บริการ

[เที่ยวบินที่ให้บริการ]
ทุกเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่อง B777-300ER หรือ B767-300ER (รุ่นดัดแปลง 202 ที่นั่ง)
*บริการ Wi-Fi บนเครื่องบินไม่สามารถให้บริการได้บนเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยเครื่อง B767-300ER (รุ่นดัดแปลง 214 ที่นั่ง)

[ชั้นโดยสารที่ให้บริการ]
ทุกชั้นโดยสาร

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

* ขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
* โปรดทราบว่า ANA ไม่มีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับให้บริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ *คิดค่าบริการตามระยะเวลาการใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2015

เรามีแผนการบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของท่าน

[ค่าบริการ (USD)]
แผน 30 นาที - $4.95 *จำกัด 15MB
แผน 1 ชั่วโมง - $8.95 *จำกัด 30MB
แผนตลอดเที่ยวบิน - $19.95 *จำกัด 100MB

*อัตราค่าบริการคิดตามระยะเวลาการใช้งาน แต่มีการจำกัดปริมาณการใช้งานข้อมูลตามความเหมาะสม เมื่อท่านใช้ปริมาณข้อมูลจนถึงขีดจำกัดสูงสุด คาบการบริการของท่านจะถูกยกเลิก

[คำแนะนำปริมาณการใช้งานข้อมูล]
ต่อ 1MB: การชมหน้าเว็บไซต์ที่มีรายละเอียดเท่ากับหน้าแรกของเว็บไซต์ ANA ประมาณ 4 หน้า
อีเมล์ที่มีข้อความประมาณ 300 ตัวอักษร 200 ฉบับ

[วิธีการชำระเงิน](VISA・MASTERCARD・DISCOVER・AMEX・JCB・DINERS)

* เราไม่สามารถรับชำระค่าบริการด้วยเงินสด, e-money, บัตรเดบิต
* ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเปิดใช้บริการ

ระยะเวลาการให้บริการ

บริการ ANA Wi-Fi ให้บริการหลังออกเดินทางแล้ว 10 นาทีจนถึงก่อนเครื่องลงจอด 10 นาทีโดยประมาณ

ขอบเขตการให้บริการ

บริการนี้จะบริการในขณะที่เครื่องทำการบินเหนือน่านฟ้าในระหว่างการเดินทางข้ามมหาสมุทร และเหนือน่านฟ้าของประเทศที่อนุญาตให้เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมได้

[หมายเหตุ 1] บริการนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เมื่อเครื่องเดินทางอยู่เหนือน่านฟ้าของประเทศที่ไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม โปรดศึกษาข้อมูลจากนิตยสาร "ANA SKY CHANNEL" ในช่องเก็บของประจำที่นั่งของท่าน
[หมายเหตุ 2] บริการอาจมีความไม่เสถียรหรืออาจถูกยกเลิกการเชื่อมต่ออันเนื่องมาจากการเชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียม แม้ในพื้นที่ที่สามารถใช้บริการได้ก็ตาม

สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร

โปรดทราบว่าสภาพแวดล้อมในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในห้องโดยสารอาจไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับการใช้งานบนพื้นดิน ทั้งในแง่ของความเร็วและปริมาณข้อมูลสำหรับใช้งาน
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่อาจแตกต่างไปจากที่คาดหวังเมื่อท่านมีการส่งและรับไฟล์แนบ ดาวน์โหลดเนื้อหาวิดีโอ และการเล่นเกมออนไลน์ ฯลฯ
เราขอแนะนำให้ใช้บริการเฉพาะสำหรับการส่งและการรับข้อความตัวอักษรและการชมเว็บเพจบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
อาจมีบางพื้นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารได้ แม้ในขณะที่เดินทางอยู่เหนือประเทศที่แผนที่ระบุว่าครอบคลุมอยู่ภายใต้การบริการก็ตาม
ยิ่งไปกว่านี้ อาจมีการยกเลิกการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น สถานการณ์ภายในของประเทศที่เครื่องบินเดินทางอยู่เหนือน่านฟ้า

ข้อควรทราบ

  • ・บริการ Wi-Fi ANA อาจถูกระงับชั่วคราวในเวลาใดก็ได้ในระหว่างเที่ยวบินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่นๆ ANA ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้โดยสาร
  • ・บริการนี้อาจไม่รองรับการสตรีมวิดีโอ
  • ・เราขอแนะนำให้ท่านปิดใช้งานการอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับการชำระเงินและคำแนะนำในการใช้งาน

ศูนย์บริการลูกค้า OnAir
อีเมล์: cs@onair.aero (ให้บริการเป็นในภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาอังกฤษ)

โทรศัพท์:
+41.315.28.0105(ให้บริการเป็นภาษาญี่ปุ่น)
* 9:00-17:00 เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (ยกเว้นวันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

+41.315.28.0423(ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ)
* 24 ชั่วโมง

ให้บริการ ANA Wi-Fi โดย JSAT MOBILE Communications Inc. และ OnAir. 
บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตให้บริการโดย JSAT MOBILE Communications Inc.
หากท่านมีคำถาม และ/หรือ ความคิดเห็นใดๆ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้า OnAir
* เมื่อท่านติดต่อ OnAir โปรดแจ้งเลขที่ OnAir REF code

B787/A320neo/A380

ภาพรวมของบริการ

โลโก้บริการ Wi-Fi ANA2

ด้วยการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในเที่ยวบินของเรา ท่านจะสามารถใช้งาน รับส่งอีเมล และเชื่อมต่อกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมของท่านผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ (มีค่าธรรมเนียมการให้บริการ)

ภาพของบริการ Wi-Fi ANA

ท่านสามารถอ่านบทความข่าวบนเว็บไซต์ท่าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โลโก้บริการฟรี Wi-Fi ของ ANA

ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสสามารถเพลิดเพลินกับบริการฟรี ANA Wi-Fi ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย. 2018
*พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแจกบัตรเข้าใช้งาน Wi-Fi ฟรีให้ท่านหลังจากเครื่องออก บัตรจะสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ระบุเท่านั้น

วิธีขอรับบริการ

ขอรับบริการบนเครื่องได้โดยใช้เอกสารแผ่นพับที่อยู่ในช่องเก็บของประจำที่นั่งด้านหน้าของท่าน
ไม่จำเป็นต้องขอรับบริการล่วงหน้า

เที่ยวบินและชั้นโดยสารที่มีให้บริการ

[เที่ยวบินที่ให้บริการ]
เที่ยวบินทั้งหมดที่ให้บริการโดยเครื่อง B787-10, B787-9, A320neo, A380 และบางเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเครื่อง B787-8 (รุ่น 240 ที่นั่ง)

บริการนี้จะเปิดให้บริการในบางเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเครื่อง B787-8 (รุ่น 240 ที่นั่ง) ที่ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ โปรดทราบว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงอากาศยานที่ใช้ให้บริการ ซึ่งอาจส่งผลให้การบริการต้องถูกระงับไป อันเนื่องจากสภาพการบินและสาเหตุอื่นๆ ที่ไม่อาจคาดเดาได้

[ชั้นโดยสารที่ให้บริการ]
ทุกชั้นโดยสาร

อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้

อุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบไร้สายได้ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค

* เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต
* โปรดทราบว่า ANA ไม่มีอุปกรณ์จัดเตรียมไว้สำหรับให้บริการ

ค่าธรรมเนียม

เรามีแผนการบริการที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการของท่าน

[ค่าบริการ (USD)]
แผน 30 นาที* - $6.95
แผน 3 ชั่วโมง* - $ 16.95
แผนตลอดเที่ยวบิน (สูงสุด 24 ชั่วโมง) - $ 21.95
* โปรดทราบว่าระยะเวลาใช้งานจะเริ่มนับตั้งแต่การลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกจนสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด * เมื่อเริ่มใช้งานการนับระยะเวลาจะไม่หยุดลงจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนด

[วิธีการชำระเงิน]
รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น (VISA・MASTERCARD・DISCOVER・AMEX・JCB・DINERS)

*เราไม่สามารถรับชำระค่าบริการด้วยเงินสด, e-money, บัตรเดบิต ฯลฯ
* ใบเสร็จรับเงินจะถูกส่งไปยังอีเมล์แอดเดรสที่ลงทะเบียนไว้เมื่อเปิดใช้บริการ

ระยะเวลาการให้บริการ

บริการ ANA Wi-Fi ให้บริการหลังออกเดินทางแล้ว 10 นาทีจนถึงก่อนเครื่องลงจอด 10 นาทีโดยประมาณ

ขอบเขตการให้บริการ

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อสัญญาณภายในเที่ยวบินได้ทุกพื้นที่ของเครื่องบินตลอดเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง ยกเว้นเวลาเครื่องขึ้นและลง

[หมายเหตุ] บริการเชื่อมต่อสัญญาณอาจไม่เสถียรหรือขาดการติดต่อ เนื่องจากการรับสัญญาณสื่อสารของดาวเทียม แม้ในบริเวณที่ท่านสามารถใช้บริการได้ก็ตาม

สภาพแวดล้อมในการสื่อสาร

โปรดทราบว่าสภาพแวดล้อมในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในห้องโดยสารอาจไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับการใช้งานบนพื้นดิน ทั้งในแง่ของความเร็วและปริมาณข้อมูลสำหรับใช้งาน
สภาพแวดล้อมในการสื่อสารที่อาจแตกต่างไปจากที่คาดหวังเมื่อท่านมีการส่งและรับไฟล์แนบ ดาวน์โหลดเนื้อหาวิดีโอ และการเล่นเกมออนไลน์ ฯลฯ
เราขอแนะนำให้ใช้บริการเฉพาะสำหรับการส่งและการรับข้อความตัวอักษรและการชมเว็บเพจบนสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
อาจมีบางพื้นที่ไม่สามารถเชื่อมต่อการสื่อสารได้ แม้ในขณะที่เดินทางอยู่เหนือประเทศที่แผนที่ระบุว่าครอบคลุมอยู่ภายใต้การบริการก็ตาม
ยิ่งไปกว่านี้ อาจมีการยกเลิกการเชื่อมต่อเกิดขึ้นจากสาเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น สถานการณ์ภายในของประเทศและสภาพอากาศที่เครื่องบินเดินทางอยู่เหนือน่านฟ้า

ข้อควรทราบ

  • ・บริการ Wi-Fi ANA อาจถูกระงับชั่วคราวในเวลาใดก็ได้ในระหว่างเที่ยวบินเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยหรือเหตุผลอื่นๆ ANA ไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ของผู้โดยสาร
  • ・บริการนี้อาจไม่รองรับการสตรีมวิดีโอ
  • ・เราขอแนะนำให้ท่านปิดใช้งานการอัพเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และแอพพลิเคชันที่ทำงานอยู่ในเบื้องหลัง

ข้อมูลการติดต่อเกี่ยวกับการชำระเงินและคำแนะนำในการใช้งาน

ฝ่ายบริการลูกค้า Panasonic Avionics
อีเมล์: customercare.jp@panasonic.aero

โทรศัพท์:
0120-921-918*1
[เมื่อโทรจากภายในประเทศญี่ปุ่น/ให้บริการในภาษาญี่ปุ่น]
*1 ไม่สามารถให้บริการได้เมื่อท่านโทรออกจากโทรศัพท์ IP

+81-3-4589-9497*2
[เมื่อโทรจากนอกประเทศญี่ปุ่น/ให้บริการในภาษาญี่ปุ่น]

+1-949-204-4523*2
[ให้บริการในภาษาอังกฤษ]

*2 อาจมีการเรียกเก็บค่าบริการการโทร

บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสำหรับบริการ Wi-Fi ANA 2 ให้บริการโดย Panasonic Avionics
หากท่านมีคำถามและ/หรือความคิดเห็นใดๆ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า Panasonic Avionics