บริการขนส่งภาคพื้นดิน

สายการบินขอเสนอบริการขนส่งภาคพื้นดินที่สะดวกสบายสำหรับการเดินทางของท่าน

รูปภาพ

บริการนี้จะเชื่อมต่อลูกค้าจากเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) ไปยังญี่ปุ่น โดยไม่ต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในฮ่องกง

  • First Class
  • Business Class
  • Economy Class
รูปภาพ

ลูกค้าที่เดินทางระหว่างญี่ปุ่นกับยุโรปยังสามารถซื้อตั๋วโดยสารรถไฟเชื่อมต่อเส้นทางสายยุโรปได้อีกด้วย

  • First Class
  • Business Class
  • Economy Class