บริการเรือข้ามฟากไป/จากเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta)

โปรดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบริการเรือข้ามฟากระหว่างญี่ปุ่นและเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) ในจีนได้ที่นี่

ข้อมูลบริการเรือข้ามฟาก

บริการเรือข้ามฟากทำให้สามารถเชื่อมต่อกับเมืองในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pearl River Delta) โดยไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรในฮ่องกงได้ ในขณะนี้ ให้บริการ 8 เส้นทางไป/จากมาเก๊า, เซินเจิ้น เสอโข่ว, เซินเจิ้น ฝูหย่ง, ตงกวน หูเหมิน, จงซาน, จูไห่, หนานซา และไทปา

โปรดดูต่อไปนี้สำหรับวิธีใช้บริการและรายละเอียดอื่นๆ

ป้ายเคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก

ป้ายเคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก

จากเครื่องบินไปเรือเฟอร์รี่

1. การเช็คอินขึ้นเรือเฟอร์รี่

โปรดไปที่ "เคาน์เตอร์จำหน่ายตัวเรือเฟอร์รี่ไปแผ่นดินใหญ่/มาเก๊า (เคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก)" ในบริเวณก่อนขึ้นเครื่อง E2 ก่อนการตรวจคนเข้าเมือง (ไม่จำเป็นต้องตรวจคนเข้าเมือง) ในพื้นที่ขาเข้า โปรดมองหาป้าย ที่เคาน์เตอร์นี้ โปรดแสดงหนังสือเดินทางของท่านและป้ายสัมภาระเช็คอิน และซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่และเช็คอิน หากท่านมีตั๋วเรือเฟอร์รี่ที่ซื้อไว้ล่วงหน้าแล้ว ให้เช็คอินโดยแสดงหนังสือเดินทางของท่านและป้ายสัมภาระเช็คอิน

◇ สัมภาระ:
・สัมภาระของท่านจะเช็คอินกับ ANA จากสนามบินที่ออกเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง โดยการแสดงป้ายสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์เรือข้ามฟากที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง ท่านสามารถให้บริษัทเรือเฟอร์รี่ส่งสัมภาระของท่านไปยังท่าเรือปลายทางได้
(ท่านไม่จำเป็นต้องรับสัมภาระของท่านในฮ่องกง)
・ผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอินต้องมาถึงเคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก 60 นาที ก่อนเรือเฟอร์รี่ออกเดินทางเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ซื้อตั๋ว ผู้โดยสารที่มีเฉพาะกระเป๋าถือต้องมาถึงเคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก 30 นาที ก่อนเรือเฟอร์รี่ออกเดินทางเพื่อตรวจสอบเอกสาร/ซื้อตั๋ว

2. การขึ้นรถไฟรับส่ง (APM) ไปยัง SkyPier

โปรดไปที่ประตูเฉพาะที่อยู่ถัดจาก "เคาน์เตอร์จำหน่ายตัวเรือเฟอร์รี่ไปแผ่นดินใหญ่/มาเก๊า" (เคาน์เตอร์เรือข้ามฟาก) โดยใช้บันไดเลื่อนไปยังชั้นหนึ่งเพื่อไปถึงชานชาลา APM (รถไฟรับส่ง) และโดยสาร APM เพื่อไปที่ SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่)

3. การขึ้นเรือเฟอร์รี่

สำหรับตารางเรือเฟอร์รี่ โปรดดู หน้าแรกของสนามบินนานาชาติฮ่องกง.

【ข้อกำหนด】

 • * ทางเข้ารถไฟรับส่ง (APM) สำหรับ SkyPier อยู่ก่อนถึงบริเวณตรวจคนเข้าเมือง เมื่อท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองในฮ่องกงแล้ว ตั๋วเรือเฟอร์รี่ของท่านจะไม่สามารถใช้ได้
 • * โปรดทราบว่า ANA ไม่ได้รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและตารางเรือเฟอร์รี่

จากเรือเฟอร์รี่ไปเครื่องบิน

บริการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินไปญี่ปุ่นพร้อมให้บริการที่ท่าเรือเฟอร์รี่เซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง), มาเก๊า และไทปา

 • ・ท่านสามารถเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ANA ที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงพร้อมกับเช็คอินขึ้นเรือเฟอร์รี่ที่ท่าเรือเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง), มาเก๊า และไทปา
 • ・สัมภาระของท่าจะถูกส่งไปยังญี่ปุ่นโดยตรงอีกด้วย
 • ・บริการนี้ช่วยให้การเดินทางของท่านที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงง่ายและรวดเร็ว

1. การเช็คอินขึ้นเรือเฟอร์รี่

ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ในเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง),ละมาเก๊า แ ไทปา

เช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ANA ผ่าน สนามบินนานาชาติฮ่องกงพร้อมกับการเช็คอินขึ้นเรือเฟอร์รี่ของท่าน

[เงื่อนไขการส่งมอบ]

 • ・มีตั๋วเครื่องบิน (หรือการเดินทาง e-Ticket) พร้อมการจองที่ยืนยัน
  • * ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการจอง จำเป็นต้องมีข้อมูลการเดินทางปัจจุบัน โปรดสอบถามตัวแทนท่องเที่ยวของท่านหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA เพื่อพิมพ์อัพเดทการเดินทางของ e-Ticket
 • ・ต้องยืนยัน ระยะเวลาการต่อเครื่อง ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • ・ผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์หรือมีเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องเช็คอินออนไลน์หรือเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องรับ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องตัวจริงที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ANA ที่ท่าเรือเฟอร์รี่ที่เกี่ยวข้อง

[ระยะเวลาการต่อเที่ยวบิน]

 • ・ต้องมีเวลา 80 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางหลังจากมาถึง SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่สนามบินนานาชาติฮ่องกง)
 • ・ต้องมีเวลา 110 นาที สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้เช็คอินที่ท่าเรือเฟอร์รี่เซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง), มาเก๊า และไทปา

[ข้อกำหนด]

 • * หากระยะเวลาการต่อเครื่องในสนามบินนานาชาติฮ่องกงน้อยกว่า 80 นาที การโดยสารเรือเฟอร์รี่จะไม่สามารถใช้ได้
 • * การเช็คอินจะปิดใน 30 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเรือเฟอร์รี่
 • * บริการนี้เปิดให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่มีการจองเที่ยวบินที่ ANA ดำเนินการเท่านั้น (เที่ยวบินร่วมโดยสารไม่สามารถใช้ได้)
 • * เช็คอินและเช็คอินสัมภาระได้ในหนึ่งเซคเตอร์ที่ออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงเท่านั้น
 • * หากท่านจะเช็คอินสัมภาระเกินขนาดหรือต้องการความช่วยเหลือในการเช็คอิน โปรดติดต่อ ANA
 • * ใช้เงื่อนไขของบริษัทเรือเฟอร์รี่เกี่ยวกับส่วนของการขนส่งจากท่าเรือเฟอร์รี่เซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง), มาเก๊า และไทปา ไปยังสนามบินนานาชาติฮ่องกง
 • * ขนาดและน้ำหนักสัมภาระฟรีในเรือเฟอร์รี่คือหนึ่งชิ้นต่อผู้โดยสารผู้ใหญ่หนึ่งคน และจะเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัมภาระที่เกิดขนาดและน้ำหนักตามกฎค่าสัมภาระส่วนเกินที่กำหนดไว้โดยบริษัทเรือเฟอร์รี่

ที่ท่าเรือเฟอร์รี่, ตงกวน หูเหมิน, จงซาน, จูไห่ หรือ หนานซา

เช็คอินสำหรับเที่ยวบิน ANA ได้ที่ SkyPier ท่านสามารถเช็คอินสำหรับเรือเฟอร์รี่ได้ตามเงื่อนไขด้านล่าง

[เงื่อนไขการส่งมอบ]

 • ・มีตั๋วเครื่องบิน (หรือการเดินทาง e-Ticket) พร้อมการจองที่ยืนยัน
  • * ในกรณีของการเปลี่ยนแปลงการจอง จำเป็นต้องมีข้อมูลการเดินทางปัจจุบัน โปรดสอบถามตัวแทนท่องเที่ยวของท่านหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA เพื่อพิมพ์อัพเดทการเดินทางของ e-Ticket
 • ・ต้องยืนยัน ระยะเวลาการต่อเครื่องในสนามบินนานาชาติฮ่องกง (ข้อกำหนดระยะเวลาการต่อเครื่องกันเดียวกันนี้ใช้สำหรับผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์ด้วย)

[ระยะเวลาการต่อเที่ยวบิน]

 • ・ต้องมีเวลา 110 นาที ก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางหลังจากมาถึง SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่สนามบินนานาชาติฮ่องกง)

[ข้อกำหนด]

 • * หากระยะเวลาการต่อเครื่องในสนามบินนานาชาติฮ่องกงน้อยกว่า 110 นาที การโดยสารเรือเฟอร์รี่จะไม่สามารถใช้ได้

2. การตรวจคนเข้าเมือง

3. การขึ้นเรือเฟอร์รี่

4. การมาถึง SkyPier ในสนามบินนานาชาติฮ่องกง

การเปลี่ยนจากเซินเจิ้น (เสอโข่ว/ฝูหย่ง), มาเก๊า และ ไทปา ไปที่ขั้นตอนที่ "5. จุดตรวจค้นสัมภาระ"
การเปลี่ยนจากตงกวน หูเหมิน, จงซาน, จูไห่ หรือ เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA
ผู้โดยสารที่เช็คอินออนไลน์หรือมีเอสารยืนยันการขึ้นเครื่องเช็คอินออนไลน์หรืออิเล็กทรอนิกส์ต้องรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องตัวจริงจากเคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ที่ SkyPier

5. จุดตรวจค้นสัมภาระ

6. ขอคืนอากรสนามบิน

ผู้โดยสารที่มีตั๋วเครื่องบินที่รวมอากรสนามบินฮ่องกงสามารถขอคืนได้
โปรดแสดงแบบฟอร์มเมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ขอคืนอากรสนามบิน

7. การขึ้นรถไฟรับส่ง (APM) ไปยังอาคารผู้โดยสาร

โปรดไปที่รถไฟรับส่ง (APM) ที่ SkyPier ไปยังอาคารผู้โดยสาร

8. ไปที่ประตูทางออกขึ้นเครื่องของท่าน

โปรดมาถึงประตูทางออกขึ้นเครื่อง 30 นาที ก่อนเวลาออกเดินทาง

สำหรับตารางเรือเฟอร์รี่ โปรดดู หน้าแรกของสนามบินนานาชาติฮ่องกง.

[ข้อกำหนด]

 • * บริการนี้ให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบิน ANA จากเรือเฟอร์รี่ในวันเดียวกันและมีตั๋วเครื่องบินที่จองแล้ว
 • * ไม่มีเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของ ANA ที่เคาน์เตอร์เช็คอินท่าเรือเฟอร์รี่เสอโข่วหรือที่ SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่) หากท่านต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินหรือปรับค่าโดยสาร โปรดติดต่อ ANA ภายในหนึ่งวันก่อนวันออกเดินทาง
 • * หลังจากมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงด้วยเรือเฟอร์รี่ ผู้โดยสารที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องห้ามออกจากสนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยเด็ดขาด
 • * โปรดทราบว่า ANA ไม่ได้รับผิดชอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงการให้บริการและตารางเรือเฟอร์รี่

หมายเหตุอื่นๆ

 • * ANA ไม่ได้รับผิดชอบสำหรับการไม่สามารถต่อเที่ยวบินได้เนื่องจากความล่าช้าของบริการเรือเฟอร์รี่
 • * ข้อมูลข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หน้าที่เกี่ยวข้อง