บริการช่วยเหลือของ ANA ที่สนามบิน [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสารของเรา

วิธีการจอง/ขั้นตอนการจอง

การจองความช่วยเหลือที่สนามบินจะต้องทำการจองทางโทรศัพท์ล่วงหน้าอย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางของเที่ยวบินที่ท่านต้องการใช้บริการ
ไม่สามารถทำการจองทางออนไลน์ได้

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

[ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ]
ลูกค้าดังต่อไปนี้มีสิทธิ์ได้รับบริการที่สนามบินทุกแห่งที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA Group*

  • ・ผู้โดยสารสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป) ที่ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง
  • ・ผู้โดยสารผู้ใหญ่ 1 ท่าน ที่เดินทางพร้อมเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
  • ・เมื่อผู้โดยสารอายุ 12-16 ปี (หรืออายุ 14-17 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้) ขึ้นเครื่องเพียงลำพัง *1
  • ・สตรีมีครรภ์ที่เดินทางเพียงลำพัง
  • *1 บริการบางประเภทอาจไม่สามารถให้บริการสำหรับผู้โดยสารกลุ่มนี้ได้ หากเด็กอายุ 5-11 ปี (หรือ 5-13 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังและออกจากเม็กซิโกซิตี้) ต้องการขึ้นเครื่องเพียงลำพัง โปรดใช้บริการนักบินรุ่นจิ๋ว (Junior Pilot) ของ ANA
  • *เนื่องจากข้อจำกัดด้านจำนวนผู้โดยสาร บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการสำหรับท่าน นอกจากนี้ รายละเอียดการบริการอาจแตกต่างกันในแต่ละเที่ยวบินและสถานการณ์ที่สนามบิน โปรดตรวจสอบก่อนขอใช้บริการ
  • *ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA ภายใต้ชื่อ ANA มีสิทธิ์ได้รับบริการ สำหรับ เที่ยวบินร่วม และเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการอีกครั้ง

บริการ

1. ที่สนามบินที่ท่านออกเดินทาง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่อง (ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ในการใช้บริการห้องรับรองของ ANA หรือห้องรับรองของพันธมิตร ANA เจ้าหน้าที่จะพาผู้โดยสารจากเคาน์เตอร์เช็คอินไปยังห้องรับรอง)
ผู้โดยสารที่อายุ 14-17 ปี และขึ้นเครื่องในเที่ยวบินที่เดินทางไปยังหรือออกจากเม็กซิโกซิตี้จะต้องมี แบบฟอร์มขอรับบริการและแสดงความยินยอม ที่ลงนามโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
แบบฟอร์มจะต้องกรอกข้อมูลเป็นภาษาสเปน (โปรดทราบว่าผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องในเที่ยวบินโดยไม่มีแบบฟอร์มขอรับบริการและแสดงความยินยอมที่ลงนามกำกับ)

2. ที่สนามบินที่ท่านทำการต่อเครื่อง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากประตูทางออกของเครื่องไปที่เคาน์เตอร์บริการต่อเครื่องหรือประตูทางออกขึ้นเครื่องเพื่อต่อเครื่องเที่ยวบินของท่าน หากเที่ยวบินที่่ท่านทำการต่อเครื่องออกเดินทางจากอาคารที่แตกต่างกัน เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาท่านไปยังบริเวณจุดรับส่งของรถบัส
บริการนี้จะจำกัดตามจำนวนผู้โดยสารที่สามารถใช้บริการได้เมื่อทำการต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดสอบถามทางโทรศัพท์
*1 ผู้โดยสารที่อายุ 12-16 ปี (หรือ 14-17 ปี ในเที่ยวบินที่เดินทางมาถึงและออกจากเม็กซิโกซิตี้) และขึ้นเครื่องเพียงลำพังจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้บริการนี้

3. ที่สนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง

เจ้าหน้าที่ประจำสนามบินจะพาผู้โดยสารจากประตูทางออกของเครื่องมายังล็อบบี้ขาเข้าหรือบริเวณรอรับผู้โดยสาร

ข้อควรทราบ

  • ・สายการบินไม่รับประกันการบริการเฉพาะบุคคล
  • ・ณ สนามบินภายนอกประเทศญี่ปุ่น ทางสายการบินไม่รับประกันว่าพนักงานผู้ให้ความช่วยเหลือจะสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้

การติดต่อ

■การสอบถามจากภายในประเทศญี่ปุ่น
[เวลาทำการ] 9.00 - 18.00 น. (ตลอด 365 วันใน 1 ปี)

(อัตราค่าบริการคงที่ทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น)

(หมายเลขที่คิดค่าบริการ)

หลังจากที่ท่านทำการโทรตามหมายเลขข้างต้น และได้ยินเสียงสัญญาณแนะนำ โปรดเลือก "หมายเลข 2"

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยต้องการสอบถาม นอกเวลา "9.00 - 18.00 น." โปรดติดต่อ การจองระหว่างประเทศ

■การติดต่อสอบถามจากภายนอกประเทศญี่ปุ่น

โปรดติดต่อ สาขาของ ANA

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

ANA ยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ท่านเดินทางอย่างรื่นรมย์

ANA Group ให้บริการความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ เพื่อให้มั่นใจในการเดินทางที่มีความปลอดภัย อบอุ่นใจ และสะดวกสบายตลอดเส้นทาง

เราให้บริการความช่วยเหลือสำหรับลูกค้าที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยงแสนรักของท่าน