สัมภาระ (ขั้นตอนเช็คอิน สัมภาระถือขึ้นเครื่อง การตรวจสอบ) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หน้านี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุสำคัญเมื่อเช็คอินสัมภาระที่สนามบิน หรือเมื่อถือสัมภาระขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・ เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・ โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ

ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบ คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันโรค และระบบรักษาความปลอดภัย

บริการเพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายในเที่ยวบิน