ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระ [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หัวข้อต่อไปนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีจัดการสัมภาระตามกฎระเบียบของ ANA

 • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
 • ・เมื่อเดินทางในเซคเตอร์เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วที่มีการบังคับใช้เงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ จะมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระในเส้นทางระหว่างประเทศ
 • ・โปรดทราบว่าในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันได้ว่าสัมภาระจะสามารถขนส่งโดยเครื่องบินได้ก่อนเวลาออกเดินทาง คำขอสำหรับการขนส่งอาจได้รับการปฏิเสธ

จำนวน น้ำหนัก และขนาดของสัมภาระที่เช็คอินได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (น้ำหนักสัมภาระฟรี)

เที่ยวบิน ANA น้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับเซคเตอร์เส้นทางระหว่างประเทศ

จำนวน / น้ำหนัก

■ANA ชั้นเฟิร์สคลาส
จำนวนสัมภาระ: สูงสุด 3 ชิ้น
น้ำหนักสัมภาระ: สูงสุด 32 กก./70 ปอนด์

กระเป๋าเดินทาง 32 กก. (70 ปอนด์) สูงสุด 3 ชิ้น

■ANA ชั้นธุรกิจ
จำนวนสัมภาระ: สูงสุด 2 ชิ้น
น้ำหนักสัมภาระ: สูงสุด 32 กก./70 ปอนด์

กระเป๋าเดินทาง 32 กก. (70 ปอนด์) สูงสุด 2 ชิ้น

■ชั้นประหยัด (รวมถึงชั้นประหยัดพรีเมียม)
จำนวนสัมภาระ: สูงสุด 2 ชิ้น
น้ำหนักสัมภาระ: สูงสุด 23 กก./50 ปอนด์

กระเป๋าเดินทาง 23 กก. (50 ปอนด์) สูงสุด 2 ชิ้น
 • *สัมภาระน้ำหนักฟรีสำหรับสมาชิก Star Alliance Gold จะพิจารณาตามชั้นโดยสารที่เดินทางของบริการนั้น + สัมภาระที่เพิ่มขึ้นอีก 1 ชิ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง

ชั้นเฟิร์สคลาส / ชั้นธุรกิจ / ชั้นประหยัด (รวมถึงชั้นประหยัดพรีเมียม))
A+B+C≦158 ซม. *รวมถึงล้อและหูกระเป๋า

สัมภาระที่มีความสูง A + ความยาว B + ความกว้าง C เท่ากับหรือน้อยกว่า 158 ซม.

(*1) 32 กก. (70 ปอนด์) สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง/จากประเทศบราซิล ต่อเครื่องจาก/ไปยังเที่ยวบินของ ANA ภายใน 24 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะต้องบินผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดินทางไปยัง/จากประเทศบราซิล

 • *หากสัมภาระเช็คอินมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างใน (ไม่รวมสิ่งของมีค่าหรือสิ่งของแตกหักง่าย) โปรดอย่าลืมปิดสวิตช์อุปกรณ์เหล่านั้น
 • *สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สนามบินอาจขอให้ผู้โดยสารเปิดกระเป๋าสัมภาระเพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสัมภาระเมื่อเข้าและออกจากสหรัฐฯ
 • * จะมีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกิน สำหรับสัมภาระที่หนักเกินกว่าน้ำหนักสัมภาระฟรี
 • *สายการบินอาจไม่รับสัมภาระเช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระขนาดใหญ่
 • *โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับสัมภาระได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในบางเส้นทาง/ประเภทอากาศยานบางประเภท แม้กระทั่งสัมภาระที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงซึ่งไม่เกิน 292 ซม.
  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดตามประเภทอากาศยาน/เส้นทาง รวมทั้งความยาวสูงสุดที่ยอมรับได้สำหรับอากาศยานแต่ละประเภท โปรดตรวจสอบข้อจำกัดตามประเภทอากาศยาน / เส้นทาง

วิธีตรวจสอบน้ำหนักสัมภาระฟรี

น้ำหนักสัมภาระฟรี จะมีการบังคับใช้ตามที่แสดงที่ด้านหน้าตั๋วโดยสารเที่ยวบินของท่าน

คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ

ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบ คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันโรค และระบบรักษาความปลอดภัย

ค่าสัมภาระส่วนเกิน

ค่าสัมภาระส่วนเกินจะได้รับการประเมินตามกฎระเบียบในกรณีที่มีการเช็คอินสัมภาระที่เกินน้ำหนักสัมภาระฟรี โปรดทราบว่าสกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเส้นทางและเซคเตอร์เที่ยวบินที่สัมภาระของท่านได้รับการเช็คอิน เราขอขอบคุณล่วงหน้าที่ท่านเข้าใจในกฎระเบียบดังกล่าว


ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อมีสัมภาระเกินจำนวน (ต่อรายการ)

เขต1 อเมริกาเหนือ/ลาตินอเมริกา/ฮาวาย
เขต 2 ยุโรป/แอฟริกา/ตะวันออกกลาง
เขต 3 เอเชีย(รวมถึงญี่ปุ่น)/โอเชียเนีย

สำหรับการเดินทางข้าม
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
เช่น อเมริกาเหนือ⇔ญี่ปุ่น
สำหรับการเดินทางภายใน
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
เช่น ญี่ปุ่น ⇔ไทย(*2)(*3)(*4)
เซคเตอร์เส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น (*1)(*2)
เช็คอินสัมภาระชิ้นที่ 3
หรือมากกว่า
20,000 เยน
USD200
CAD200
EUR150
10,000 เยน
USD100
CAD100
EUR75
5,000 เยน

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นเมื่อน้ำหนัก/ขนาดของสัมภาระเกินขีดจำกัดที่กำหนดไว้ (ต่อรายการ)

เขต1 อเมริกาเหนือ/ลาตินอเมริกา/ฮาวาย
เขต 2 ยุโรป/แอฟริกา/ตะวันออกกลาง
เขต 3 เอเชีย(รวมถึงญี่ปุ่น)/โอเชียเนีย

สำหรับการเดินทางข้าม
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
เช่น อเมริกาเหนือ⇔ญี่ปุ่น
สำหรับการเดินทางภายใน
พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น
เช่น ญี่ปุ่น ⇔ไทย(*2)(*3)(*5)
เซคเตอร์เส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น (*1)(*2)
น้ำหนักเกิน
มากกว่า 23 กก.
สูงสุด 32 กก.
6,000 เยน
USD60
CAD60
EUR45
6,000 เยน
USD60
CAD60
EUR45
1,000 เยน
น้ำหนักเกิน
มากกว่า 32 กก.
สูงสุด 45 กก. (*3)
20,000 เยน
USD200
CAD200
EUR150
20,000 เยน
USD200
CAD200
EUR150
5,000 เยน
เกินขนาด
มากกว่า 158 ซม.
สูงสุด 292 ซม. (*3)
20,000 เยน
USD200
CAD200
EUR150
20,000 เยน
USD200
CAD200
EUR150
5,000 เยน
 • (*1) อาจมีการเรียกเก็บภาษีเพื่อการบริโภค
 • (*2) จะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมข้างต้นกับข้อมูลการเดินทางที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
 • (*3) สายการบินจะไม่ยอมรับสัมภาระที่มีขนาดรวมเกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือหนักเกิน 45 กก. (100 ปอนด์) ต่อชิ้นเป็นสัมภาระเช็คอิน โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถรับสัมภาระได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ในบางเส้นทาง/ประเภทอากาศยานบางประเภท แม้กระทั่งสัมภาระที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงซึ่งไม่เกิน 292 ซม.
 • (*4) ยกเว้นภายในประเทศญี่ปุ่น

สกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลการเดินทางและส่วนเส้นทางของสัมภาระเช็คอินของท่าน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือสกุลเงินที่ใช้สำหรับค่าสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปตามสนามบินที่ทำการชำระเงิน

 • ● เมื่อชำระเงินในญี่ปุ่น: จำนวนเงินจะกำหนดเป็นเยนญี่ปุ่น
 • ● เมื่อชำระเงินในสหรัฐอเมริกา: จำนวนเงินจะกำหนดเป็น USD
 • ● เมื่อชำระเงินในแคนาดา: จำนวนเงินจะกำหนดเป็น CAD
 • ● เมื่อชำระเงินในเยอรมนีหรือฝรั่งเศส: จำนวนเงินจะกำหนดเป็น EUR
 • ● เมื่อชำระเงินในสหราชอาณาจักร: จำนวนเงินที่แปลงในสกุลเงินปอนด์อังกฤษจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุล EUR
 • ● เมื่อชำระเงินในภูมิภาคใดๆ นอกเหนือจากประเทศดังกล่าวข้างต้น: จำนวนเงินที่แปลงในสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศต้นทางของท่านจะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินในสกุล USD
 • *อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจมีการใช้กฎระเบียบที่แตกต่างออกไปกับข้อมูลการเดินทางที่อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ในกรณีที่สัมภาระเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้สองเกณฑ์หรือมากกว่านั้น

ในกรณีที่สัมภาระเกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้สองเกณฑ์หรือมากกว่านั้น เช่น กระเป๋าเกินจำนวนและเกินน้ำหนักสัมภาระ หรือน้ำหนักและขนาดของสัมภาระเกิน จะมีการเรียกเก็บยอดรวมของค่าปรับส่วนเกินของทุกรายการที่เกินมา

ตัวอย่างบางประการของค่าสัมภาระส่วนเกิน

ผู้โดยสารที่บินจากนาริตะ ⇒ โฮโนลูลูในชั้นประหยัด

 • ถ้าผู้โดยสารมีสัมภาระ 3 รายการ (ทุกรายการๆ ละ 23 กก. / 50 ปอนด์หรือน้อยกว่า โดยมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงเท่ากับ 158 ซม. / 62 นิ้วหรือน้อยกว่า)
รายการสัมภาระ 23 กก. หรือน้อยกว่า และ 158 ซม. หรือน้อยกว่า รายการ 1 + รายการ 2 + รายการ 3

ชิ้นที่เกินและน้ำหนักเกิน

20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (ขนาดเกิน)
ค่าปรับส่วนเกิน = 40,000 เยน

 • *ขึ้นอยู่กับข้อมูลการเดินทางและส่วนเส้นทางของสัมภาระเช็คอินของท่าน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือสกุลเงินที่ใช้สำหรับค่าสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ [สกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ] ที่ด้านบน

คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ

ก่อนออกเดินทาง โปรดตรวจสอบ คำแนะนำพิเศษสำหรับแต่ละประเทศ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับพิธีการศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านกักกันโรค และระบบรักษาความปลอดภัย

สัมภาระขนาดใหญ่

สัมภาระที่ไม่สามารถเช็คอินได้

สัมภาระประเภทต่อไปนี้ไม่สามารถเช็คอินได้โปรดหารือความต้องการของท่านกับบริษัทตัวแทนรับขนส่งสินค้า

■น้ำหนัก

สัมภาระเกิน 45 กก. ต่อรายการ

เกิน 45 กก. (99 ปอนด์) ต่อรายการ

■ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง

สัมภาระที่มีความสูง A + ความยาว B + ความกว้าง C มากกว่า 292 ซม.

A + B + C เกิน 292 ซม.
*รวมถึงล้อและหูกระเป๋า

สัมภาระที่ต้องสอบถามกับศูนย์บริการลูกค้า

ท่านอาจไม่สามารถเช็คอินสัมภาระประเภทต่อไปนี้
โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANAล่วงหน้า
โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นโปรดส่งข้อซักถามโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

■น้ำหนัก

สัมภาระเกิน 32 กก. ต่อรายการ

เกิน 32 กก. (70 ปอนด์) ต่อชิ้น

■น้ำหนัก

สัมภาระที่มีน้ำหนักรวมเกินกว่า 100 กก.

น้ำหนักรวมที่เกิน 100 กก. (220 ปอนด์)

■ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง

สัมภาระที่มีความสูง A + ความยาว B + ความกว้าง C มากกว่า 203 ซม.

A + B + C เกิน 203 ซม.
*รวมถึงล้อและหูกระเป๋า

 • *นอกจากข้อกำหนดข้างต้น อาจยังมีข้อจำกัดด้านขนาดสัมภาระที่สามารถจัดหาพื้นที่ให้ได้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินและเส้นทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบข้อจำกัดตามประเภทอากาศยาน / เส้นทาง

ผู้โดยสารที่เดินทางไป/ออกจากออสเตรเลีย กัมพูชา
ผู้โดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ สนามบินบรัสเซลส์ และสนามบินอู่ฮั่น

น้ำหนักของสัมภาระเช็คอินต้องไม่เกิน 32 กก. ต่อชิ้น.โปรดแน่ใจว่าท่านบรรจุสิ่งของลงในสัมภาระแต่ละชิ้นโดยหนักไม่เกิน 32 กก.

ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทเครื่องบินและเส้นทางการบิน

แม้ว่าขนาดโดยรวมของสัมภาระจะไม่เกิน 292 ซม. (115 นิ้ว) แต่เครื่องบินประเภทต่อไปนี้อาจไม่ยอมรับสัมภาระดังกล่าว
(ตามเงื่อนไขการโหลดสัมภาระเช็คอินอื่นๆ เราอาจไม่สามารถรับสัมภาระขนาดใหญ่บางอย่างได้)

ประเภทอากาศยาน ความยาวสูงสุด
789 (Boeing 787-9) 250 ซม. (98 นิ้ว.)
788 (Boeing 787-8) 250 ซม. (98 นิ้ว.)
320 (Airbus A320) 260 ซม. (70 นิ้ว)
ประเภทอากาศยาน ความยาวสูงสุด
DH8
(Bombardier DHC8-Q400)
180 ซม. (70 นิ้ว)
CR7
(Bombardier CRJ700)
250 ซม. (98 นิ้ว)*
CR2
(Bombardier CRJ100/200)
210 ซม. (98 นิ้ว)*
DH2
(Bombardier DHC8-Q200)
160 ซม. (70 นิ้ว)

*โดยที่มีความสูง 65 ซม. หรือน้อยกว่า และความกว้าง 105 ซม. หรือน้อยกว่า

ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรี ของมีค่า และสิ่งของแตกหักง่าย

เกี่ยวกับค่าสัมภาระส่วนเกินของอุปกรณ์กีฬา

เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์กีฬาจะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี

 • *หากสัมภาระนั้นเกินน้ำหนักสัมภาระฟรี จะมีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกิน ตามความเหมาะสม แต่สัมภาระที่เกินขนาด (ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • *หากสัมภาระของท่านมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงเกินกว่า 203 ซม. โปรดติดต่อANA ล่วงหน้า
  โปรดทราบว่าอาจต้องใช้เวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นโปรดส่งข้อซักถามโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
 • *พาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าและจักรยานพลังงานไฟฟ้าไม่สามารถนำเป็นสัมภาระขึ้นเครื่องหรือกระเป๋าสัมภาระเช็คอินได้
ขนาด การรับรอง
ใหญ่เกินขนาด มากกว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) สูงสุด 292 ซม.(115 นิ้ว) ค่าสัมภาระใหญ่เกินขนาดได้รับการยกเว้น
มีการบังคับใช้ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทอากาศยานและเส้นทางการบิน *1
ใหญ่เกินไป มากกว่า 292 ซม. (115 นิ้ว) ไม่รับเป็นสัมภาระเช็คอิน

เกี่ยวกับค่าสัมภาระส่วนเกินของเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีหรืออุปกรณ์กีฬาจะได้รับการพิจารณาให้อยู่ในน้ำหนักสัมภาระฟรี

 • *หากสัมภาระนั้นเกินน้ำหนักสัมภาระฟรี จะมีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกิน ตามความเหมาะสม แต่สัมภาระที่เกินขนาด (ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง) จะไม่ได้รับการพิจารณาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
 • *หากสัมภาระของท่านมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงเกินกว่า 203 ซม. โปรดติดต่อANA ล่วงหน้า
  โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาในการตอบคำถาม ดังนั้นโปรดส่งข้อซักถามโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
ขนาด การรับรอง
ใหญ่เกินขนาด มากกว่า 158 ซม. (62 นิ้ว) สูงสุด 203 ซม. (80 นิ้ว) ค่าสัมภาระใหญ่เกินขนาดได้รับการยกเว้น
มีการบังคับใช้ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทอากาศยานและเส้นทางการบิน *1
ใหญ่เกินขนาด มากกว่า 203 ซม. (80 นิ้ว) สูงสุด 292 ซม.(115 นิ้ว) ค่าสัมภาระส่วนเกิน *2 และ
การบังคับใช้ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทอากาศยานและเส้นทางการบิน *1
ใหญ่เกินไป มากกว่า 292 ซม. (115 นิ้ว) ไม่รับเป็นสัมภาระเช็คอิน

ตัวอย่างบางประเภทของอุปกรณ์กีฬา เครื่องดนตรีที่เช็คอิน

นาริตะ ⇒ โฮโนลูลูชั้นประหยัด

 • สัมภาระ 1 ชิ้น (หนัก 23 กก. / 50 ปอนด์หรือน้อยกว่า โดยมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงไม่เกิน 158 ซม. / 62 นิ้ว) + ถุงกอล์ฟ 1 ชิ้น (หนัก 30 กก. / 66 ปอนด์หรือน้อยกว่า โดยมีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงไม่เกิน 203 ซม. / 79 นิ้ว)
สัมภาระชิ้นแรกไม่เกิน 23 กก. / 158 ซม. + สัมภาระชิ้นที่สองไม่เกิน 23 กก. / 203 ซม.

น้ำหนักเกิน

ค่าปรับส่วนเกิน=6,000 เยน

[ตั๋วที่ออกเมื่อ/หลังวันที่ 25 พฤศจิกายน 2015]
ค่าสัมภาระใหญ่เกินขนาดได้รับการยกเว้นสำหรับสัมภาระ ที่มีขนาดใหญ่ไม่เกิน 292 ซม. (115 นิ้ว)

 • *ขึ้นอยู่กับข้อมูลการเดินทางและส่วนเส้นทางของสัมภาระเช็คอินของท่าน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือสกุลเงินที่ใช้สำหรับค่าสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ค่าสัมภาระส่วนเกิน

สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะถือสัมภาระขึ้นบนเครื่องบิน

ในกรณีที่สัมภาระของท่านเกิน ช่วงขนาดสำหรับกระเป๋าเดินทางถือขึ้นเครื่อง ท่านจำเป็นต้องซื้อตั๋วอีกหนึ่งที่นั่ง
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

ของมีค่าและสิ่งของแตกหักง่าย

สัมภาระประเภทต่อไปนี้ไม่สามารถเช็คอินได้

สิ่งของมูลค่าสูง ของมีค่าอื่นๆ
เงินสด เครื่องประดับ โลหะมีค่า หลักทรัพย์ที่ซื้อขายได้ หลักทรัพย์ งานศิลปะ และโบราณวัตถุ เอกสาร ข้อมูล (อิเล็กทรอนิกส์) คอมพิวเตอร์ (พีซี ฯลฯ) และอุปกรณ์ต่อพ่วง กล้อง กล้องดิจิตอล กล้องวิดีโอ โทรศัพท์มือถือ เอกสารการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง ฯลฯ สินค้าตัวอย่าง บัตร ธนบัตรที่รับรองด้วยทองคำ สมุดบัญชีเงินฝาก เช็ค บัตรโดยสาร กุญแจ นาฬิกา ของที่ระลึก ยา
 • * เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับสัมภาระของลูกค้าของเราอย่างระมัดระวังที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายต่อสิ่งของแตกหักง่าย รวมทั้งเซรามิก ผลิตภัณฑ์แก้ว และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกรณีที่และภายในขอบเขตที่ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากความชำรุดบกพร่องซึ่งมีอยู่ตามปกติหรือจากคุณสมบัติของสิ่งของนั้น
 • * ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - ความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระเนื่องจากน้ำหนักเกินหรือบรรจุแน่นเกินไป - ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องของสัมภาระเอง เช่น จากการสึกหรอหรือฉีกขาดตามปกติ การสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ล้อแบบถอดได้ สายรัด ตะขอ ป้ายชื่อ สายคาด หรือสิ่งอื่นๆ ที่แนบติดอยู่กับสัมภาระ - ความเสียหายเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน รอยครูด รอยบุบ รอยตัด สิ่งสกปรก - ความเสียหายที่เกิดจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA – Transportation Security Administration) ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจในกฎระเบียบดังกล่าว

การจัดการสัมภาระของเด็ก (รวมถึงเด็กทารก) และรถเข็นเด็ก

เด็กอายุตั้งแต่ 8 วันถึง 2 ขวบ (เด็กทารก)

 • หากท่านเดินทางพร้อมกับเด็ก (เด็กทารก) ที่ไม่ได้มีที่นั่งกำหนดไว้ ท่านสามารถเช็คอินกระเป๋าเดินทางต่อไปนี้นอกเหนือจากน้ำหนักสัมภาระฟรีตามมาตรฐานที่ท่านมีสิทธิ์

จำนวน:1 ชิ้น(ทุกชั้น)

ภาพเด็ก (เด็กทารก)

*การจัดการสัมภาระที่เป็นของเด็กซึ่งมีที่นั่งเป็นของตัวเองนั้นจะเหมือนกับผู้โดยสารผู้ใหญ่

เด็กอายุระหว่าง 2 - 12 ปี (เด็ก)

จำนวน ขนาด และน้ำหนักของสัมภาระที่เช็คอินได้ฟรี ตลอดจนค่าสัมภาระส่วนเกินที่จะถูกเรียกเก็บเมื่อเกินน้ำหนักสัมภาระฟรีนั้น
จะเหมือนกับผู้โดยสารผู้ใหญ่

ภาพเด็ก (เด็กเล็ก)

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการรถเข็นเด็ก ฯลฯ

รถเข็นเด็กแบบพับได้ทุกส่วน ตะกร้าถือ และคาร์ซีทสำหรับเด็กสามารถเช็คอินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
*โปรดทราบว่าที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นใช้กับสิ่งของที่ลูกค้าใช้เท่านั้น

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง:
ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำรถเข็นเด็กขึ้นบนเครื่องบินและจะต้องเช็คอินรถเข็นก่อนที่จะขึ้นเครื่อง เรามีบริการรถเข็นเด็กให้ท่านยืมใช้จนกว่าจะถึงประตูขึ้นเครื่อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดังกล่าว โปรดดูที่การเดินทางที่สะดวกสบายสำหรับครอบครัวจาก ANA

ภาพรถเข็นเด็ก

ขนาดและกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

จำนวน น้ำหนัก และขนาดของสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ชิ้น

นอกเหนือจากสิ่งของส่วนตัว (กระเป๋าถือ แล็ปท็อป กล้อง ร่ม ฯลฯ) ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้ถือสัมภาระเพียง 1 ชิ้น ขึ้นเครื่อง

น้ำหนักรวม (รวมทั้งสิ่งของส่วนตัว)

ไม่มากกว่า 10 กก.(22 ปอนด์)

ขนาด

ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงไม่มากกว่า 115 ซม.(45 นิ้ว) โดยที่ขนาดตามเส้นตรงแต่ละด้านไม่เกิน 55 ซม. × 40 ซม. × 25 ซม.(22 × 16 × 10 นิ้ว) ตามลำดับ
*รวมถึงล้อและหูกระเป๋า

สัมภาระที่สูงไม่เกิน 55 ซม. ยาวไม่เกิน 25 ซม. กว้างไม่เกิน 40 ซม. หรือสัมภาระที่สูงไม่เกิน 40 ซม. ยาวไม่เกิน 25 ซม. กว้างไม่เกิน 55 ซม.
 • *โปรดตรวจสอบว่าสัมภาระได้รับการบรรจุอย่างเหมาะสมและได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
 • *สัมภาระถือขึ้นเครื่องควรได้รับการบรรจุโดยลูกค้าในลักษณะที่สามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน หรือช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะที่มีอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินได้
 • *ท่านอาจไม่สามารถถือสัมภาระที่มีขนาดและน้ำหนักตรงตามข้อกำหนดข้างต้นขึ้นเครื่องได้เสมอไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทเครื่องบินและขนาดของพื้นที่จัดเก็บที่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อเครื่องกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

กฎระเบียบสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้ตั๋วโดยสารร่วมกับเที่ยวบินระหว่างประเทศ
โปรดทราบว่าเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กมีพื้นที่เก็บสัมภาระค่อนข้างจำกัด (เครื่องที่จุที่นั่งผู้โดยสารได้ต่ำกว่า 100 ที่นั่ง) และด้วยเหตุนี้ทำให้อาจมีบางครั้งที่สัมภาระซึ่งมีขนาดเกินกว่าข้อกำหนดไม่สามารถนำขึ้นเครื่องเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องได้

ท่านสามารถตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งและขนาดสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศได้ที่หน้าเว็บไซต์ด้านล่างนี้ (เว็บไซต์เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น)
รายการรหัสประเภทเครื่องบินโดยสาร (เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น)
ขนาดและกฎระเบียบสำหรับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (เที่ยวบินภายในประเทศ)

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถใส่ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งผู้โดยสารได้

เมื่อท่านถือสัมภาระขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถใส่ในช่องเก็บเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งผู้โดยสารได้ เช่น ภาพวาด เครื่องดนตรี เป็นต้น ท่านจำเป็นต้องซื้อตั๋วอีกหนึ่งที่นั่ง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

การจัดการสัมภาระถือขึ้นเครื่อง (กฎระเบียบ)

เมื่ออยู่บนเครื่องบิน

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่าน เราขอให้ท่านเก็บสัมภาระติดตัวทั้งหมดไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะหรือใต้ที่นั่งด้านหน้าของท่าน การวางสัมภาระไว้ที่จุดต่างๆ เช่น ทางเดินหรือทางออกฉุกเฉิน ซึ่งขัดขวางการอพยพ เป็นการกระทำต้องห้ามตามกฎหมาย ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังกำแพงหรือที่นั่งกั้นห้องโดยสารจะต้องให้บริเวณรอบๆ เท้าไม่มีสัมภาระใดวางอยู่ตลอดเวลา

วิธีการจัดเก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เมื่อจัดเก็บสัมภาระของท่านในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ โปรดตรวจสอบว่าท่านเก็บทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมั่นใจว่าจะไม่มีสัมภาระใดตกลงมาเมื่อช่องเก็บเปิดออก สัมภาระที่เก็บไว้ไม่เหมาะสมอาจทำให้ท่านและผู้โดยสารคนอื่นๆ ได้รับบาดเจ็บได้ในกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนอย่างหนัก

ภาพสถานที่เก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

ถ้าท่านไม่ได้เก็บสัมภาระไว้อย่างปลอดภัย พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะแนะนำท่านเกี่ยวกับวิธีการจัดเก็บที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ

มีการกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับบางประเทศและภูมิภาค
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการถือของเหลวขึ้นเครื่อง
・สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากอินเดีย เครื่องเทศเช่นพริกป่นจะถือว่าเป็นสิ่งของอันตราย และไม่ได้รับอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องบิน สิ่งของดังกล่าวสามารถใส่รวมกับสัมภาระเช็คอินได้

โปรดทราบว่ามีข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระประเภทต่อไปนี้

กล่องหิ้วขนาดเล็ก
เมื่อคำนึงถึงข้อจำกัดด้านพื้นที่จัดเก็บของเครื่องบิน ท่านอาจไม่สามารถถือสัมภาระประเภทนี้ขึ้นเครื่อง แม้ว่าจะไม่ขัดกับข้อกำหนดด้านขนาดก็ตาม
ขาตั้งกล้องขนาดใหญ่
ห้ามมิให้ถือขาตั้งกล้องขนาดใหญ่ที่พับแล้วยาวเกิน 60 ซม. ขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ไฟ (ข้อห้ามเรื่องการสูบบุหรี่)

ห้ามมิให้สูบบุหรี่และใช้ไฟโดยเด็ดขาดในทุกที่นั่ง รวมถึงในห้องน้ำ เนื่องจากการกระทำเหล่านี้เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยที่เป็นอันตราย
การที่เครื่องตรวจจับควันดังขึ้นเป็นเรื่องร้ายแรง อันจะนำไปสู่การลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ใกล้ที่สุด

เพื่อประโยชน์ของผู้โดยสารรายอื่นๆ เรามีข้อห้ามมิให้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบไร้ควันและอุปกรณ์ทดแทนการสูบบุหรี่ (เช่น บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ที่ไม่ได้ใช้ไฟขณะอยู่บนเครื่องเช่นเดียวกัน
นอกเหนือจากที่กล่าว บุหรี่ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองถือเป็นวัตถุต้องห้ามตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

ผู้โดยสารได้รับอนุญาตให้นำไฟแช็คหนึ่งอันหรือกล่องไม้ขีดไฟหนึ่งกล่องติดตัวขึ้นเครื่องได้
ไฟแช็คจุดบุหรี่หนึ่งอัน (ยกเว้นไฟแช็คที่มีที่เก็บน้ำมัน ฯลฯ) กล่องไม้ขีดไฟชนิดป้องกันไฟลุกแบบไม่ตั้งใจหนึ่งกล่อง (ขนาดเล็ก) ต่อลูกค้าหนึ่งคน สามารถนำขึ้นเครื่องได้

โปรดทราบว่าในบางกรณีผู้โดยสารอาจไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของข้างต้นติดตัวขึ้นเครื่องเนื่องจากกฎระเบียบเกี่ยวกับไฟแช็คบางประเภท ตลอดจนกฎระเบียบของบางประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สัมภาระต้องห้าม (สิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้).

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งไฟแช็ค ฯลฯ ไว้เมื่อออกจากเครื่องบิน

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ห้ามใช้งานระหว่างเที่ยวบิน

 • ●อุปกรณ์ ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ (รวมถึงอุปกรณ์ที่ตั้งค่าเป็นโหมดเครื่องบิน) สามารถใช้ได้ในระหว่าง การบินตามปกติ รวมทั้งในขณะที่เครื่องบินทำการขึ้นและลงจอด
 • เมื่อเครื่องบินสิ้นสุดการวิ่งบนพื้นราบหลังจากลงจอด และลูกเรือได้ประกาศแจ้งแล้ว ผู้โดยสารสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอนุมัติ ใดๆ ก็ได้ทุกชนิด
ผังภาพที่แสดงกฎระเบียบที่ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเที่ยวบิน

เนื่องจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความทนทานของเครื่องบินต่อคลื่นวิทยุบางคลื่น ข้อจำกัดที่ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จึงอาจแตกต่างกันไปตามชนิดของอุปกรณ์ที่นำขึ้นเครื่อง
โปรดตรวจสอบชนิดของอุปกรณ์ที่ท่านวางแผนจะนำขึ้นเครื่อง
โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหากท่านมีคำถามเพิ่มเติม
นอกจากนี้ในกรณีที่กระเป๋าเดินทางที่ท่านเช็คอินมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่าหนึ่งเครื่องอยู่ภายใน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์อุปกรณ์เหล่านั้นไว้ล่วงหน้าแล้ว

1. B787-8/-9, B777-200 / -300, B767-300 (เครื่องบินที่มีอุปกรณ์ Wi-Fi), B737-700/-800, A320 และ Q400

สิ่งของดังต่อไปนี้ที่ขณะทำงานจะปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

 • ・โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ทโฟน) / PHS / คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / เครื่องรับข้อมูลปลายทางแบบพกพา / เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ / เครื่องรับส่งข้อมูลแบบพกพาที่ตั้งค่าให้สื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกเครื่องบินแบบไร้สาย
 • ・วิทยุรับส่ง
 • ・ของเล่นบังคับวิทยุ
 • ・ไมโครโฟนไร้สาย

(หมายเหตุ) ข้อมูลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth และ Wi-Fi
การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมทั้งเมาส์ไร้สายและหูฟังไร้สาย) ตลอดจนการเชื่อมต่อ Wi-Fi (เกมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) สามารถใช้งานได้ในระหว่างทำการบินปกติ นอกจากนี้ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งระบบ LAN แบบไร้สายสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่ออยู่ภายใต้คำแนะนำของลูกเรือ โปรดใช้อุปกรณ์เหล่านี้หลังจากที่การตั้งค่าเป็น "โหมดที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ" แล้วเท่านั้น โปรดทราบว่าเนื่องจากมีการจำกัดการสื่อสารแบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่น "ภายในเครื่องบิน" ดังนั้น จึงมีข้อห้ามมิให้ทำการเชื่อมต่อกับเราต์เตอร์ Wi-Fi แบบเคลื่อนที่หรือ LAN ไร้สายสาธารณะ

* บริการ ANA Wi-Fi มีให้บริการเฉพาะในบางเที่ยวบินเท่านั้น

2. B767-300 (เครื่องบินที่ไม่ติดตั้ง Wi-Fi), B737-500

สิ่งของดังต่อไปนี้ที่ขณะทำงานจะปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร

・โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ทโฟน) ・PHS ・คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
・เครื่องรับข้อมูลปลายทางแบบพกพา ・เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ ・เครื่องรับส่งข้อมูลแบบพกพา
・วิทยุรับส่ง ・ของเล่นบังคับวิทยุ ・ไมโครโฟนไร้สาย
・หูฟังไร้สาย ・หูฟังไร้สาย ・ป้าย IC พลังงานแบตเตอรี่
・อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่มีความสามารถในการทำการสื่อสารไร้สายกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

 • (หมายเหตุ)การสื่อสารไร้สายระหว่างการเดินทางบนเครื่องบินเป็นสิ่งต้องห้าม
  การเชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมทั้งเมาส์ไร้สายและหูฟังไร้สาย) ตลอดจนการเชื่อมต่อ Wi-Fi (เกมอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) ไม่สามารถใช้ได้

ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาที่มีการบังคับใช้ข้อจำกัดการใช้งานระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน

ไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ข้างต้นตั้งแต่ "เวลาที่ประตูห้องโดยสารปิด" จนถึง "เวลาที่สิ้นสุดการวิ่งบนพื้นราบหลังจากลงจอด"

ทันทีที่ประตูห้องโดยสารปิดลง โปรดตั้งค่าอุปกรณ์ของท่านเป็น โหมด (การตั้งค่า) ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ หรือปิดสวิตช์อุปกรณ์ของท่าน
*พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะประกาศให้ทราบข้อกำหนดดังกล่าว

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดยกเว้นที่ระบุไว้ข้างต้นตามหลักแล้วสามารถใช้งานได้ในระหว่างการบินปกติ

ตัวอย่าง: อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปนี้ที่ได้รับการตั้งค่าเป็นไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ

・โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ทโฟน) ・แท็บเล็ต ・เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์
・คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ・เครื่องรับโทรทัศน์ ・วิทยุ
・เครื่องวิทยุติดตามตัว ・กล้องวิดีโอ ・เครื่องเล่นวิดีโอ
・เครื่องเล่นดีวีดี ・กล้องดิจิตอล ・อุปกรณ์เสียงระบบดิจิตอล
・หูฟังแบบมีสาย (พลังงานแบตเตอรี่) ・เครื่องอ่าน e-Book ・พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
・เครื่องชาร์จ ฯลฯ

 • *โปรดทราบว่าข้อห้ามเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สาย รวมทั้ง Bluetooth และ Wi-Fi จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องบินที่ใช้สำหรับเที่ยวบินของท่าน โปรดตรวจสอบหมายเหตุ 1 และ 2 ด้านบน
 • *โปรดเปลี่ยนอุปกรณ์ของท่านเป็น " โหมด (การตั้งค่า) ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ"

ท่านสามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดใดก็ได้ทั้ง "เวลาที่ประตูเปิดอยู่ก่อนออกเดินทาง" และ "หลังจากมีการประกาศว่าขั้นตอนการวิ่งบนพื้นราบหลังจากลงจอดได้สิ้นสุดลงแล้ว"

อย่างไรก็ตามโปรดงดการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น

 • ・ในกรณีที่กัปตันระบุว่ามีการรบกวนการทำงานที่ปลอดภัยของเครื่องบิน ท่านอาจถูกสั่งให้ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง แม้อยู่ในระหว่างช่วงเวลาที่อนุญาตให้ใช้งานได้ก็ตาม ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ท่านเข้าใจในกฎระเบียบดังกล่าว
 • ・โปรดทราบว่านอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจมีการจำกัดการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ บางอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทอื่น ดังนั้นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอาจสอบถามผู้โดยสารเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง นอกจากนี้หากผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจนั่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ท่านอาจถูกขอให้งดใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางอย่าง ขอขอบคุณล่วงหน้าที่ท่านให้ความร่วมมือ
 • ・โปรดให้ความสนใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์ฉุกเฉินที่ใช้ ณ เวลาออกเดินทาง (การฉายวีทีอาร์ / การสาธิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน) นอกจากนี้โปรดให้ความสนใจกับแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งให้ทราบ
 • ・ท่านควรเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการอพยพฉุกเฉินไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่านหรือช่องเก็บเหนือศีรษะ นอกจากนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของท่านไม่ได้ติดค้างอยู่ระหว่างที่นั่งผู้โดยสารของเครื่องบิน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์นั้นๆ
 • ・เมื่อใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ทโฟน) เครื่องเล่นเกม และเครื่องเล่นดีวีดี โปรดคำนึงถึงผู้โดยสารท่านอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือระหว่างเที่ยวบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับโหมด (การตั้งค่า) ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุ

ข้อความข้างต้นหมายถึงโหมดที่การส่ง/รับการติดต่อทางโทรศัพท์และอีเมลถูกตั้งค่าไว้ที่ OFF (ปิด) แม้ในขณะที่เครื่องเปิดอยู่

โทรศัพท์มือถือ (รวมถึงสมาร์ทโฟน) และระบบโทรศัพท์พกพาแบบ PHS จะปล่อยคลื่นวิทยุโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง เพื่อส่งตำแหน่งของเครื่องไปยังสถานีภาคพื้นดินที่สอดคล้องกัน การตั้งค่า "Airplane Mode (โหมดเครื่องบิน)", "Safe Mode (เซฟโหมด)", "Radio OFF Mode (โหมดปิดวิทยุ)", "Offline Mode (โหมดออฟไลน์)", "Flight Mode (โหมดการบิน)", "Personal Mode (โหมดส่วนบุคคล)" ฯลฯ (ชื่อที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามแบรนด์) จะมีให้โดยขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ การตั้งค่าดังกล่าวจะเป็นการปิดการใช้งานฟังก์ชันประเภทต่อไปนี้ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ รวมถึงการส่ง-รับสายโทรศัพท์และอีเมล การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

・ฟังก์ชันการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ (โทรศัพท์ อีเมล ฯลฯ)
・ฟังก์ชันระบบ LAN ไร้สาย (อีเมล อินเทอร์เน็ต ฯลฯ)
・ฟังก์ชัน Bluetooth

ลักษณะการทำงานของฟังก์ชันที่ถูกปิดใช้งานจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของท่าน
"Silent mode" (โหมดเงียบ) หมายถึงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับเสียงเรียกเข้าและการสั่นของอุปกรณ์ และมีความแตกต่างจากการตั้งค่าดังกล่าวข้างต้น
เมื่อข้อความ "No Network Available" (ไม่มีเครือข่ายที่พร้อมใช้) ปรากฏขึ้น แสดงว่ากำลังมีการปล่อยคลื่นวิทยุออกมาจากอุปกรณ์ของท่าน

 • *อุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ควรถูกตั้งค่าให้เป็นโหมด (การตั้งค่า) ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุหรือปิดเครื่องทันทีที่ประตูเครื่องบินปิด

ลูกค้าที่มีโทรศัพท์มือถือที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โทรศัพท์มือถือสำหรับเด็ก

สำหรับลูกค้าที่มีโทรศัพท์มือถือที่เปิดเครื่องเป็นระยะๆ เพื่อส่งตำแหน่งของเครื่องไปยังสถานีภาคพื้นดิน แม้ในขณะที่เครื่องปิดอยู่ กรุณาตั้งค่าอุปกรณ์นั้นเป็น "ปิดอย่างสมบูรณ์" หรือปลดการตั้งค่านั้นและปิดแหล่งจ่ายไฟหลัก (main power)* ตัวอย่าง: Kids' PHONE™ โดย NTT DOCOMO (FOMA SA800i/F801i) หรือ Junior Phone โดย au (K001 mamorino/mamorino2/mamorino3)

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนปฏิบัติที่จำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น โปรดดูที่ข้อความพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีโทรศัพท์มือถือที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โทรศัพท์มือถือสำหรับเด็ก (ท่านจะถูกนำไปยังหน้าแรกของเส้นทางภายในประเทศของ ANA)

สัมภาระต้องห้าม (สัมภาระที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือเช็คอินได้)

โปรดทราบว่า ตามกฎหมายมีการห้ามมิให้นำสิ่งของอันตรายติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอินที่เคาน์เตอร์ได้ (การละเมิดบทบัญญัติดังกล่าวอาจเป็นเหตุให้ได้รับบทลงโทษทางกฎหมายหรือเสียค่าปรับในบางประเทศ)
หากท่านพกพาสิ่งของอันตรายมาด้วย โปรดกำจัดสิ่งเหล่านั้นโดยใช้ "Disposal Box" (กล่องสำหรับทิ้ง) ที่มีให้บริการที่จุดตรวจความปลอดภัยของสนามบิน

สิ่งของอันตรายที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอินที่เคาน์เตอร์

วัตถุระเบิด (รวมถึงดอกไม้ไฟ) ของเหลวและของแข็งไวไฟ (รวมถึงไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค และเชื้อเพลิงไฟแช็ค*1 เตาตั้งแคมป์และที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีแอลกอฮอล์เกิน*2 70% โดยปริมาตร) ก๊าซอัด (รวมถึงตลับก๊าซบิวเทนและขวด O2 สำหรับใช้งานด้านกีฬา และแอโรซอล (ผลิตภัณฑ์กำจัดฝุ่น)) สารพิษ (รวมถึงยาฆ่าแมลง) สารกัดกร่อน*3 วัสดุกัมมันตรังสี วัสดุแม่เหล็กแรงสูง สารออกซิไดซ์*3 สารร้ายแรงหรือก่อให้เกิดการระคายเคือง และสิ่งของอื่นๆ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อและ/หรือสร้างความเสียหายต่อเครื่องบินหรือบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนเครื่อง
เภสัชภัณฑ์ อุปกรณ์อาบน้ำ และสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ อาจสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องในปริมาณน้อยได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อศูนย์ข้อมูลและการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

 • *1 ไม้ขีดไฟชนิดป้องกันไฟลุกแบบไม่ตั้งใจปริมาณเล็กน้อยหรือไฟแช็คหนึ่งอัน* ได้รับอนุญาตให้นำติดตัวไปได้ *ไฟแช็คที่มีเชื้อเพลิงเหลว น้ำมัน แบบไม่ดูดซับ(นอกเหนือจากก๊าซเหลว) ไฟแช็คประเภทปืน ไฟแช็คประเภทคบไฟ เชื้อเพลิงไฟแช็ค และผลิตภัณฑ์เติมไฟแช็คไม่อนุญาตให้นำติดตัวหรือเช็คอินหรือเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
  กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้ทิ้งไฟแช็ค ฯลฯ ไว้ในห้องโดยสาร

  [เกี่ยวกับข้อจำกัดในการพกไม้ขีดไฟและไฟแช็คขึ้นเครื่อง]
  ห้ามมิให้พกไม้ขีดไฟหรือไฟแช็คบนเที่ยวบินระหว่างประเทศและภายในประเทศที่เดินทางออกจากจีนแผ่นดินใหญ่ (ยกเว้นฮ่องกง) อินเดีย ฟิลิปปินส์ หรือพม่าโดยเด็ดขาด
  ห้ามมิให้นำสิ่งของเหล่านี้เป็นสัมภาระเช็คอินเช่นเดียวกัน
  โปรดทราบว่าไม้ขีดไฟและไฟแช็คจะถูกยึดที่จุดตรวจความปลอดภัย

  [ผู้โดยสารที่บินในเส้นทางสหรัฐฯ]
  ตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐฯ ห้ามมิให้นำเครื่องพิมพ์และตลับหมึกที่มีน้ำหนักมากกว่า 500 ก. ถือติดตัวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอินในเที่ยวบินไปและกลับจากสหรัฐฯ
 • *2 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกิน 24% โดยปริมาตร แต่ไม่เกิน 70% โดยปริมาตรจะถูกจำกัดไว้ที่รวม 5 ลิตรต่อคนสำหรับสัมภาระเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่อง
  ห้ามมิให้พกพาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบินตามคำสั่งของกรมการบินพลเรือนของจีน (Civil Aviation Administration of China) บนเครื่องบินที่ออกเดินทางจากประเทศจีน (ยกเว้นฮ่องกง)
 • *3 สารฟอกขาวที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิไดซ์หรือมีฤทธิ์กัดกร่อนไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้


อาจมีการจำกัดสิ่งของเพิ่มเติมโดยห้ามมิให้เป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากหรือเดินทางมาถึงบางประเทศ

นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ยังมีสัมภาระประเภทอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัด

สัมภาระต้องห้าม (สัมภาระที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้)

โปรดแน่ใจว่าท่านได้เช็คอินสิ่งของในครอบครองของท่านดังต่อไปนี้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

สิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

มีดทุกขนาดความยาว สเปรย์สกีแวกซ์ หรือสิ่งของอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เช่น กรรไกร เครื่องมือหนักหรือมีคม รองเท้าสเก็ตน้ำแข็ง ไม้เบสบอล ไม้กอล์ฟ เป็นต้น

*การพกมีดทุกชนิดบนเครื่องบินเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย และผู้กระทำผิดจะถูกปรับสูงสุด 500,000 เยน

ภาพแสดงสิ่งของที่ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้

สัมภาระต้องห้าม (สัมภาระที่นำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือเช็คอินได้โดยมีเงื่อนไข)

สิ่งของต่อไปนี้สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินหรือใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ โดยที่สิ่งของเหล่านี้ต้องตรงตามเงื่อนไขบางอย่าง

การจำแนกประเภทและ
เงื่อนไข
ปริมาณสุทธิทั้งหมด
(ต่อคน)
ถือขึ้นเครื่อง เช็คอิน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ของเหลวที่มีแอลกอฮอล์เกิน 24% แต่ไม่เกิน 70% โดยปริมาตร
*ไม่มีข้อจำกัดที่กำหนดไว้สำหรับของเหลวที่มีแอลกอฮอล์ 24% โดยปริมาตรหรือน้อยกว่า
5 ลิตร *
เครื่องสำอางปลอดกัมมันตรังสี / เภสัชภัณฑ์ (รวมถึงสเปรย์แต่งผม)
ไม่มากกว่า 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อภาชนะบรรจุ
*ขวดสเปรย์ควรได้รับการปกป้องด้วยฝาหรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ภายในจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
*ข้อมูลเกี่ยวกับ การขนส่งยาทดลอง ที่ยังคงอยู่ในระหว่างการพัฒนา
2 กก. หรือ 2 ลิตร *
อุปกรณ์กีฬา / ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ใช้ในครัวเรือน (ยาไล่แมลง / สเปรย์กันน้ำ ฯลฯ)
สิ่งของที่ไม่ใช่ก๊าซไวไฟหรือก๊าซที่เป็นพิษ
สิ่งของที่ได้รับการปกป้องด้วยฝาหรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่อยู่ภายในจะไม่ถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจ
สิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรบรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุเดียว
2 กก. หรือ 2 ลิตร x
ไฟแช็คที่ใช้สำหรับการสูบบุหรี่ / ไม้ขีดไฟชนิดป้องกันไฟลุกแบบไม่ตั้งใจ
อุปกรณ์พกพาที่ใช้สำหรับการสูบบุหรี่
*ไฟแช็คที่มีที่เก็บน้ำมัน (ยกเว้นไฟแช็คก๊าซเหลว) รวมถึงไฟแช็คซิการ์ (*1) ที่ไม่มีตัวดูดซับ (ลำสี) ไม่สามารถนำติดตัวไปหรือใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้
1 ชิ้น x
น้ำแข็งแห้ง
น้ำแข็งแห้งสูงสุด 2.5 กก. จะได้รับอนุญาตเป็นรายบุคคลเมื่อใช้แช่เย็นอาหารสด
2.5 กก.
กระสุน
กระสุนที่ใช้สำหรับกีฬาหรือการล่าสัตว์
สูงสุด 5 กก. ต่อคน รวมทั้งบรรจุภัณฑ์
5 กก. (รวมทั้งบรรจุภัณฑ์) x
เครื่องม้วนผม
เครื่องม้วนผมที่มีก๊าซไฮโดรคาร์บอน โดยที่ฝาปิดนิรภัยถูกติดตั้งครอบวัสดุกำเนิดความร้อนอย่างแน่นหนาแล้ว
*ไม่อนุญาตให้นำขวดเติมก๊าซสำหรับเครื่องม้วนผมดังกล่าวเป็นสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือเช็คอิน
*เครื่องม้วนผมที่ประกอบด้วยฝาปิดแบบผ้าสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องหรือใส่ไว้ในสัมภาระเช็คอินได้ โดยมีเงื่อนไขว่าได้นำก๊าซออกแล้ว
1 ชิ้น
แบตเตอรี่เหลว (แบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้)
แบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรถเข็นไฟฟ้าหรืออุปกรณ์เสริมที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
ไม่มีข้อจำกัด x
เสื้อชูชีพชนิดพองตัวและกระบอกก๊าซสำรอง
เสื้อชูชีพที่มีกระบอกแบบพกพาที่อัดด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ติดตั้งอยู่
เสื้อชูชีพหนึ่งตัว (สองกระบอก)
กระบอกสำรองสองอัน
สิ่งของที่ผลิตความร้อน
・ไฟฉายใต้น้ำใช้แบตเตอรี่ (ไฟดำน้ำแบบสกูบา) หัวแร้ง ฯลฯ
・จะต้องถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นจะไม่ทำงานโดยไม่ตั้งใจในระหว่างการขนส่ง
ไม่มีข้อจำกัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน *3
・อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ตัวอย่าง: นาฬิกา เครื่องคิดเลข กล้อง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กล้องวิดีโอ ฯลฯ
・แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์จะต้องมีความจุไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ (แบตเตอรี่ลิเธียมจะต้องหนักไม่เกิน 2 กรัม และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะต้องมีขนาดไม่เกิน 160 Wh)
ไม่มีข้อจำกัด
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน *4
・อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ตัวอย่าง: นาฬิกา เครื่องคิดเลข กล้อง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล กล้องวิดีโอ ฯลฯ
・แบตเตอรี่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์จะต้องมีความจุไม่เกินค่าดังต่อไปนี้ (แบตเตอรี่ลิเธียมจะต้องหนักไม่เกิน 2 กรัม และแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจะต้องมีขนาดไม่เกิน 160 Wh) *3 ตัวอย่างพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น โฮเวอร์บอร์ด สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า บอร์ดการทรงตัว เป็นต้น
ไม่มีข้อจำกัด ○*5
แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง *4
・อัตราวัตต์-ชั่วโมงไม่เกิน 100 Wh
・แบตเตอรี่แต่ละก้อนควรได้รับการปกป้องเฉพาะตัวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (*2)
ไม่มีข้อจำกัด x
แบตเตอรี่ลิเธียมสำรอง *4
・อัตราวัตต์-ชั่วโมงเกิน 100 Wh แต่ไม่เกิน 160 Wh
・แบตเตอรี่แต่ละก้อนควรได้รับการปกป้องเฉพาะตัวเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (*2)
2 ชิ้น x
 • *โปรดทราบว่าเราอาจไม่ยอมรับของเหลวบางอย่างที่ตรงตามกฎระเบียบเหล่านี้ เนื่องจากข้อจำกัดเกี่ยวกับการพกของเหลวไปบนเที่ยวบินระหว่างประเทศสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อจำกัดเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง
 • *1 ไฟแช็คซิการ์หมายถึงไฟแช็คที่ใช้สำหรับซิการ์ ด้วยการพ่นเปลวไฟแรงสีฟ้า
 • *2 "การปกป้องเฉพาะตัว" หมายถึงการใส่สิ่งของที่เป็นปัญหาไว้ในบรรจุภัณฑ์เดิม หรือมิฉะนั้นห่อหุ้มขั้วของสิ่งของด้วยฉนวน (เช่น ใช้เทปปิดขั้วที่สัมผัสได้ หรือใส่แบตเตอรี่แต่ละก้อนในซองป้องกันหรือถุงพลาสติกแยกต่างหาก)
 • *3 ตัวอย่างพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เช่น โฮเวอร์บอร์ด สเก็ตบอร์ดไฟฟ้า บอร์ดการทรงตัว เป็นต้น

■ แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำรองสำหรับรถเข็นไฟฟ้า

อัตราวัตต์-ชั่วโมง (Wh) จำนวนสิ่งของ ถือขึ้นเครื่อง เช็คอิน
ไม่เกิน 160 Wh 2 x
มากกว่า 160 Whง แต่ไม่เกิน 300 Wh 1 x
มากกว่า 300 Wh - x x

* แบตเตอรี่ที่ติดตั้งอยู่ในรถเข็นไม่ได้ถือว่าเป็นแบตเตอรี่สำรอง
เพื่อทำการขนส่งรถเข็นไฟฟ้าของท่านได้อย่างปลอดภัย เราขอให้ท่านถอดแบตเตอรี่ทั้งหมดออก
และนำติดตัวขึ้นเครื่องในบรรจุภัณฑ์เพื่อป้องกันการชน การกระแทก และความเสียหาย

閉じる

*5・ปิดอุปกรณ์ทั้งหมด (อุปกรณ์นี้ไม่สามารถเช็คอินได้แม้อยู่ในโหมดการนอนหลับ)
・เก็บอุปกรณ์ลงในกระเป๋าเดินทางที่แข็งแรง หรือห่อหุ้มอุปกรณ์ด้วยผ้าเพื่อป้องกันความเสียหาย

สัมภาระที่เสียหาย

สัมภาระที่มอบให้ ANA ดูแลจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุดจนกว่าจะถึงปลายทาง แต่อาจมีบางกรณีที่สัมภาระเกิดความเสียหายหรือไม่ถึงปลายทาง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือข้อกำหนดของสถานที่
เราต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับความไม่สะดวกอันใหญ่หลวงที่เกิดกับลูกค้าของเรา อันเป็นผลมาจากสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
ในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ANA จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างโดยสุจริตใจ

ในกรณีที่เกิดความเสียหาย เราจะจัดการกับคำร้องของท่านตามเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศของ ANA

การแจ้ง

แจ้งทันทีหลังจากเครื่องลงจอด

เมื่อท่านสังเกตเห็นความเสียหาย โปรดรายงานไปยัง ANA ทันที

แจ้งหลังจากออกจากสนามบิน

หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายครั้งแรกหลังจากที่ออกจากสนามบินที่ท่านไปถึง โปรดรายงานไปยังสนามบินที่ท่านเดินทางมาถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับ (ไม่รวมวันที่รับสัมภาระของท่าน)
(รายชื่อการติดต่อ) หลังจากได้รับคำร้องของท่าน เราอาจขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการแจ้งเรื่องสัมภาระเสียหาย (Damaged Baggage Declaration Form) เพื่อขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสียหายนั้น
ในกรณีนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งผ่านทางไปรษณีย์หรือโทรสารไปที่ข้อมูลที่อยู่/ผู้ติดต่อที่ตัวแทนลูกค้าของเราให้ไว้
(ท่านจะได้รับแนวทางการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจงเมื่อท่านติดต่อ ANA)

วันสุดท้ายในการแจ้ง

ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ โปรดแจ้งความเสียหายภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับ (ไม่รวมวันที่รับสัมภาระของท่าน)
โปรดทราบว่าการแจ้งภายในระยะเวลาผ่อนผันนี้เท่านั้นที่จะได้รับการดำเนินการ

การชดเชย

ตามหลักการแล้ว จะมีการซ่อมแซมหรือชดเชยในรูปแบบอื่นๆ สำหรับความเสียหายที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าสิ่งของบางอย่าง รวมถึงสิ่งของต่อไปนี้ อาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการซ่อมแซม ขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายและระยะเวลา
โปรดทราบด้วยว่าสิ่งของบางอย่างอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับการชดเชย

คำปฏิเสธความรับผิดชอบ

 • * ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อสิ่งของแตกหักง่ายต่อไปนี้ ในกรณีที่ความเสียหายนั้นเป็นผลมาจากข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่ตามปกติหรือจากคุณสมบัติหรือข้อด้อยของสิ่งของนั้น เช่น เครื่องดนตรี อุปกรณ์กีฬา (กระดานโต้คลื่น อุปกรณ์วินเซิร์ฟ อุปกรณ์ดำน้ำแบบสกูบา จักรยาน ฯลฯ) เครื่องเคลือบดินเผา แก้ว สุรา เป็นต้น
 • * ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียซึ่งเป็นผลมาจากการสึกหรอหรือฉีกขาดตามปกติที่เกิดขึ้นระหว่างการใช้งานทั่วไป ทั้งนี้ยังรวมถึง ความเสียหายที่เกิดจากสัมภาระมีน้ำหนักเกินหรือบรรจุแน่นเกินไป ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องของสัมภาระเอง การสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดกับชิ้นส่วนที่ยื่นออกมา เช่น ล้อแบบถอดได้/สายรัด/ตะขอ/ป้ายชื่อ/สายคาด ความเสียหายเล็กน้อย เช่น รอยขีดข่วน/รอยครูด/รอยบุบ/รอยตัด/สิ่งสกปรก เป็นต้น
 • * ANA จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการตรวจสอบโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งของสหรัฐอเมริกา (TSA – Transportation Security Administration) หรือการตรวจสอบเพื่อรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ของแต่ละประเทศ
 • ผังภาพสัมภาระที่เสียหาย

สัมภาระสูญหาย

สัมภาระที่มอบให้ ANA ดูแลจะได้รับการจัดการด้วยความระมัดระวังสูงสุดจนกว่าจะถึงปลายทาง แต่อาจมีบางกรณีที่สัมภาระเกิดความเสียหายหรือไม่ถึงปลายทาง อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่นสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยหรือข้อกำหนดของสถานที่
เราต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับความไม่สะดวกอันใหญ่หลวงที่เกิดกับลูกค้าของเรา อันเป็นผลมาจากสัมภาระสูญหายหรือเสียหาย
ในสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น ANA จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทุกอย่างโดยสุจริตใจ

หากท่านไม่ได้รับกระเป๋าเดินทางเช็คอินที่ปลายทางของท่าน โปรดรายงานปัญหาไปที่พนักงานโดยทันที ANA จะช่วยค้นหาสัมภาระของท่านและดำเนินขั้นตอนต่างๆ ที่จำเป็นในนามของท่าน

[หมายเหตุ] ในกรณีที่สัมภาระของท่านสูญหายหลังจากเดินทางมาถึงปลายทางกับสายการบินอื่น ท่านควรสอบถามกับสายการบินที่เกิดปัญหา

การค้นหาสัมภาระ

ANA สามารถช่วยค้นหาสัมภาระของท่านได้ ด้วยการค้นหาโดยใช้ระบบค้นหาสัมภาระที่สายการบินขนาดใหญ่ใช้ร่วมกัน เราจะติดต่อท่านทุกวันเกี่ยวกับผลของความพยายามในการค้นหาสัมภาระของท่าน และท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการค้นหาของเราผ่านลิงก์ต่อไปนี้ ในการใช้ระบบหลังนี้ ท่านจะต้องมีรหัสลงทะเบียนสัมภาระสูญหาย ถ้าท่านไม่มีรหัสนี้ โปรดติดต่อสนามบินที่ท่านรายงานไปครั้งแรก (โปรดดูที่รายชื่อติดต่อ )

 • *เฉพาะลูกค้าที่โดยสารเที่ยวบินของ ANA Group (ANA/AJX) เท่านั้นที่สามารถใช้ระบบนี้ หากท่านต่อเครื่องจาก ANA ไปยังสายการบินอื่น และท่านไม่ได้รับสัมภาระที่ปลายทางสุดท้ายได้ ท่านจะไม่สามารถใช้ระบบนี้ได้ โปรดรายงานสัมภาระสูญหายหรือเสียหายไปที่สายการบินที่ให้บริการท่านในช่วงสุดท้ายของการเดินทาง (หรือสายการบินที่ดำเนินการสำหรับเที่ยวบินร่วม)

การคืนสัมภาระ

สัมภาระใดๆ ที่พบจะถูกส่งกลับไปหาท่าน ณ สถานที่ที่ท่านเลือกไว้หลังจากจ่ายภาษีศุลกากรกับตัวแทนแล้ว

การแจ้งสิ่งที่อยู่ภายใน

เพื่อให้ขั้นตอนการค้นหาสัมภาระของท่านรวดเร็วยิ่งขึ้น ท่านอาจต้องตอบคำถามเพื่อให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ภายในกระเป๋าสัมภาระ คำตอบที่ท่านให้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงเมื่อออกค่าชดเชย

การชดเชย

ในกรณีที่ไม่พบสัมภาระของท่านหลังทำการค้นหาแล้ว ANA จะออกค่าชดเชย 30 - 45 วันหลังจากที่ท่านถึงปลายทาง โดยเป็นไปตามเงื่อนไขการขนส่งระหว่างประเทศ
การค้นหาสามารถขยายเวลาได้ถึง 100 วันหากท่านต้องการ
ผู้จัดการที่ได้รับมอบหมายจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ เช่น วิธีการออกค่าชดเชย และจำนวนเงินค่าชดเชย

 • ผังภาพสัมภาระสูญหาย

สัมภาระที่ลืมไว้

ท่านจะต้องรับสัมภาระที่ท่านเช็คอินหลังจากที่เดินทางไปถึงที่หมาย และก่อนที่จะผ่านการตรวจสอบโดยศุลกากร
ในกรณีที่ไม่น่าเกิดขึ้นที่ท่านทิ้งสัมภาระไว้ โปรดติดต่อสนามบินที่ท่านเดินทางไปถึงโดยทันที (รายชื่อติดต่อ)

[หมายเหตุ]
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้สำหรับสนามบินภายในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากขั้นตอนอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ลูกค้าที่เดินทางไปถึงสนามบินนอกประเทศญี่ปุ่นควรสอบถามกับสนามบินที่เดินทางไปถึง

การคืนสัมภาระ

สำหรับผู้โดยสารที่ผ่านศุลกากรด้วยตนเอง

หลังจากติดต่อสนามบินปลายทางเป็นครั้งแรกแล้ว โปรดกลับไปที่สนามบินนั้น พนักงาน ANA จะนำท่านไปยังสำนักงานศุลกากร

สำหรับผู้โดยสารที่ใช้เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร

ANA จะร่วมมือโดยตรงกับเจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรตามความปรารถนาของท่าน (อาจใช้เวลาหลายวัน)

 • เอกสารที่จำเป็นต้องใช้
 • a) สำเนาหนังสือเดินทาง (รวมถึงหน้าที่มีภาพถ่าย และหน้าที่ประทับตราเวลาที่เข้าสู่ประเทศ)
 • *หมายเหตุ: เราอาจไม่สามารถจัดการกับคำขอของท่านได้ ถ้าสำเนาดังกล่าวข้างต้นไม่ชัดเจนพอ
 • b) ใบคำร้อง / หนังสือมอบฉันทะ
 • *หมายเหตุ: ตามหลักแล้ว จะรับเฉพาะใบคำร้อง / หนังสือมอบฉันทะตัวจริงเท่านั้น ไม่สามารถรับสำเนาได้
 • *หมายเหตุ: โปรดส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้สนามบินโดยตรงด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์

การคืนสัมภาระ

ในกรณีที่ท่านใช้เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากร สัมภาระของท่านจะถูกส่งไปยังสถานที่ที่ท่านเลือก (ตามหลักการ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด)
การให้เจ้าหน้าที่พิธีการศุลกากรเป็นผู้รับสัมภาระไปนั้น ตามปกติสามารถทำได้ในวันที่ได้รับเอกสารของท่าน ANA จะติดต่อท่านอีกครั้งเกี่ยวกับเวลาจัดส่ง

 • ผังภาพสัมภาระที่ลืมไว้

สิ่งของที่ลืมไว้

สิ่งของที่ลืมไว้ ซึ่งพบในห้องโดยสารของเครื่องบินจะถูกเก็บไว้ที่สนามบินที่ปลายทางของท่าน
ถ้าท่านสงสัยว่าท่านอาจลืมบางอย่างไว้ โปรดติดต่อสนามบินที่เที่ยวบินของท่านไปถึง
โปรดทราบว่าในบางกรณีสิ่งของที่ถูกค้นพบภายในสนามบินแทนที่จะเป็นห้องโดยสารของเครื่องบินอาจถูกเก็บไว้ภายในอาคารสนามบินหรือสถานีตำรวจท้องที่
โปรดสอบถามเพื่อยืนยันว่าท่านควรติดต่อใคร
รายชื่อติดต่อ

การคืนสัมภาระ

ถ้าพบสิ่งของที่สูญหาย จะมีการส่งสิ่งของดังกล่าวไปยังสถานที่ที่ท่านเลือกทันที
แต่โปรดทราบว่าลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งทั้งหมด

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระที่ใช้กับเส้นทางที่ประกอบด้วยเที่ยวบินร่วม* และเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น

ตรงกันข้ามกับข้อมูลการเดินทางที่มีเพียงเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA เท่านั้น อาจมีบางกรณีที่มีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ นอกเหนือจากของ ANA โดยเป็นไปตามกฎระเบียบของ IATAรวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบของสหรัฐฯ

น้ำหนักสัมภาระฟรี

ตามหลักการ น้ำหนักสัมภาระฟรี จะมีการบังคับใช้ตามที่แสดงที่ด้านหน้าตั๋วโดยสารของท่าน

 • *กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระอาจแตกต่างกันไปตามสายการบิน โดยไม่คำนึงถึงน้ำหนักสัมภาระฟรีที่แสดงบนตั๋วโดยสารของท่าน

ค่าสัมภาระส่วนเกิน

โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ดำเนินการว่าสัมภาระใดของท่านที่ได้รับการเช็คอิน

ข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระต้องห้าม และสิ่งของที่สูญหาย
น้ำหนักเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าประจำ

โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ดำเนินการว่าสัมภาระใดของท่านที่ได้รับการเช็คอิน

โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่ใช้กับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง / สัมภาระต้องห้าม / สูญหาย / สิ่งของที่ลืมไว้ เป็นต้น / ลูกค้าประจำ

*"เที่ยวบินรหัสร่วม" คืออะไร เที่ยวบิน
ร่วม (Codeshare) คือเที่ยวบินที่มีการลงชื่อเป็น ANA(NH) และดำเนินการโดยใช้เครื่องบินหรือลูกเรือที่เป็นของสายการบินพันธมิตร