ข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเหตุสำคัญ และข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・ เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・ โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น