สัมภาระเช็คอิน [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ต้องเช็คอินสัมภาระที่ไม่อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศที่เคาน์เตอร์เช็คอินสัมภาระใต้เครื่องในห้องโถงผู้โดยสารขาออก

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・ เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・ โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

หมายเหตุสำคัญสำหรับสัมภาระแต่ละประเภท