สัมภาระสำหรับทารกและเด็กเล็ก รถเข็นเด็กและรถเข็น [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับสัมภาระสำหรับทารกและเด็ก รวมทั้งรถเข็นเด็กในเที่ยวบินระหว่างประเทศ หากผู้โดยสารเป็นผู้ใช้เอง จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

สัมภาระสำหรับทารกและเด็กเล็ก

เด็กอายุตั้งแต่แปดวันจนถึงต่ำกว่าสองปี (ทารก)

หากคุณเดินทางกับทารกที่ไม่มีที่นั่งของตนเอง คุณจะเช็คอินสัมภาระต่อไปนี้เพิ่มเติมจากน้ำหนักสัมภาระฟรีของผู้ใหญ่ที่เดินทางด้วยกันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จำนวนชิ้น: 1 (ทุกชั้น)

เด็กอายุตั้งแต่แปดวันจนถึงต่ำกว่าสองปี (ทารก)

เด็กที่อายุสองปีจนถึงต่ำกว่าสิบสองปี (เด็กเล็ก)

สำหรับน้ำหนัก ขนาด และจำนวนสัมภาระที่เช็คอินได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัมภาระที่เกินน้ำหนักสัมภาระฟรีสำหรับสัมภาระที่เช็คอินจะมีการนำ การจัดการเดียวกับของผู้ใหญ่มาใช้

เด็กที่อายุสองปีจนถึงต่ำกว่าสิบสองปี (เด็กเล็ก)

การเช็คอินรถเข็นเด็กหรือรถเข็น

เช็คอินรถเข็นพับ เปลพกพา ที่นั่งเด็ก และรถเข็นที่ผู้พิการทางร่างกายใช้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • * อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขนี้จะมีผลหากผู้โดยสารเป็นคนใช้เองเท่านั้น
Strollers image

รถเข็นเด็ก

หากท่านต้องการนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่อง โปรดยืนยันตามรายการด้านล่าง

(1) สามารถนำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องได้หากขนาดเป็นไปตามที่กำหนดหลังทำการหีบห่อแล้วโปรดดู ขนาดและกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระถือขึ้นเครื่อง [เที่ยวบินระหว่างประเทศ] สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกำหนดของขนาดสัมภาระ
(2) ขณะที่ผู้โดยสาร 1 ท่าน สามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้เพียงหนึ่งชิ้น ผู้โดยสารที่นำรถเข็นเด็กขึ้นเครื่องจะไม่สามารถนำสัมภาระอื่นติดตัวขึ้นไปได้อีก นอกเหนือจากทรัพย์สินส่วนตัว เช่น กระเป๋าถือ กล้อง หรือร่ม
(3) โปรดพับเก็บและหากมีความจำเป็นให้จัดเก็บรถเข็นเด็กของท่านใส่ปลอกหุ้มให้เรียบร้อยก่อนผ่านจุดตรวจตั๋ว หากท่านไม่มีปลอกหุ้ม พนักงานของเราจะจัดหาถุงพลาสติกแบบพิเศษสำหรับใช้กับสัมภาระตามความต้องการของท่าน

รถเข็น

เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในอากาศเพื่อเก็บรถเข็นที่นำขึ้นเครื่อง โปรดเช็คอินรถเข็นของคุณที่เคาน์เตอร์ระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง เราจะช่วยคุณตั้งแต่ที่เคาน์เตอร์ด้วยรถเข็นของสนามบิน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่หากคุณต้องการใช้รถเข็นของตนเองจนถึงประตูอากาศยาน

  • ・ ในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ ANA ให้บริการ เราอนุญาตให้นำรถเข็นแบบพับได้ที่บังคับด้วยมือขึ้นเครื่องได้หนึ่งคันต่อหนึ่งเที่ยวบิน โปรดสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับขนาดและเที่ยวบินที่สนามบินระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง โปรดทราบว่าอากาศยานบางเครื่องอาจไม่มีที่จัดเก็บรถเข็นบนเครื่องเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ ขอขอบคุณอย่างยิ่งในความเข้าใจของท่าน
  • ・ โปรดแจ้งให้เราทราบเมื่อจองตั๋วหากคุณใช้รถเข็นแบบใช้แบตเตอรี่รวมถึงขนาด น้ำหนัก และประเภทแบตเตอรี่* นอกจากนี้ โปรดมาถึงที่เคาน์เตอร์สนามบินอย่างน้อย 120 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน
    *มีข้อกำหนดทางกฎหมายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถเข็นแบบใช้แบตเตอรี่ที่เช็คอินหรือนำขึ้นเครื่อง โปรดดูแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับรถเข็นแบบใช้แบตเตอรี่ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุสำคัญสำหรับสัมภาระแต่ละประเภท