เครื่องดนตรี [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

หน้านี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการถือเครื่องดนตรีขึ้นเครื่องเที่ยวบินระหว่างประเทศ คุณเช็คอินเครื่องดนตรี (กีตาร์ ไวโอลิน) ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องดนตรี 

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินสำหรับเครื่องดนตรี

คุณเช็คอินเครื่องดนตรีได้ไม่เกินขีดจำกัดน้ำหนักสัมภาระฟรี

อย่างไรก็ตาม การจัดการในกรณีที่ขนาด (ขนาดเส้นตรงโดยรวม) เกินขีดจำกัดจะแตกต่างจากสัมภาระธรรมดา

  • * โปรดแจ้ง ANA ทางโทรศัพท์ ล่วงหน้าเกี่ยวกับสัมภาระที่มีขนาดเส้นตรงโดยรวมเกิน 203 ซม. (80 นิ้ว) โปรดติดต่อ ANA โดยเร็วที่สุด เนื่องจากการตรวจสอบอาจใช้เวลาสักระยะ
ค่าใช้จ่ายสัมภาระส่วนเกินสำหรับเครื่องดนตรี
ขนาด การจัดการ
158 ซม. (62 นิ้ว) ถึง 203 ซม. (80 นิ้ว) ยกเว้นค่าสัมภาระส่วนเกินสำหรับสัมภาระเกินขนาด
บังคับใช้ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทอากาศยานและเส้นทางการบิน (*1)
203 ซม. (80 นิ้ว) ถึง 292 ซม. (115 นิ้ว) ค่าสัมภาระส่วนเกิน (*2) และ
การบังคับใช้ข้อจำกัดเนื่องจากประเภทอากาศยานและเส้นทางการบิน (*1)
เกินกว่า 292 ซม. (115 นิ้ว) เช็คอินไม่ได้

เที่ยวบินจากฮาเนดะไปยังปารีสในชั้นประหยัด

สัมภาระ 2 ชิ้น (ไม่เกิน 23 กก./50 ปอนด์ ขนาดเส้นตรงโดยรวมไม่เกิน 158 ซม./62 นิ้ว และเครื่องดนตรี 1 ชิ้น (5 กก./11 ปอนด์ ขนาดเส้นตรงโดยรวม 203 ซม./79 นิ้ว)

เกินจำนวนสัมภาระฟรีหนึ่งชิ้น

20,000 เยน (เกินจำนวนชิ้นที่อนุญาต)

ค่าสัมภาระส่วนเกิน = 20,000 เยน

  • * สกุลเงินและค่าธรรมเนียมที่ใช้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อมูลการเดินทาง ภูมิภาคที่เช็คอินสัมภาระ รวมทั้งสนามบินที่ดำเนินการชำระเงิน โปรดอ้างอิงรายละเอียดที่ ค่าสัมภาระส่วนเกิน.

หมายเหตุสำคัญสำหรับสัมภาระแต่ละประเภท