การจัดการสัมภาระสำหรับการเดินทางที่มีเที่ยวบินร่วม หรือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เที่ยวบินร่วม คือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพนักงานและเครื่องบินของสายการบินพันธมิตร ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) หากมี เที่ยวบินร่วม หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในกำหนดการการเดินทางด้วย อาจมีการนำกฎสัมภาระของสายการบินนั้น มาใช้

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・ เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・ โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ (การจัดการสัมภาระสำหรับการเดินทางที่มีเที่ยวบินร่วม หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น)

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นอาจบังคับใช้เกี่ยวกับน้ำหนักสัมภาระฟรี ค่าสัมภาระส่วนเกิน สัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระต้องห้าม และอื่นๆ โดยต่างจากข้อมูลการเดินทางของ ANA เพียงสายการบินเดียว
การตัดสินใจเกี่ยวกับกฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินใดจะบังคับใช้จะปฏิบัติตาม กฎระเบียบ IATA และ กฎหมายสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

น้ำหนักสัมภาระฟรี

โดยทั่วไป น้ำหนักสัมภาระฟรีที่อนุญาตที่เขียนอยู่บนตั๋วเครื่องบินจะถูกนำมาใช้ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต โปรดดู วิธีตรวจสอบวันที่ออกตั๋วและสัมภาระฟรีที่อนุญาต
 

*ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินที่รับสัมภาระเช็คอินของท่าน สัมภาระฟรีที่อนุญาตอาจแตกต่างจากที่ปรากฎอยู่บนตั๋วเครื่องบินของท่าน โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่่เกี่ยวข้อง

สมาชิก Star Alliance Gold

โปรดตรวจสอบ น้ำหนักสัมภาระเพิ่มเติมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ที่ใช้ได้เมื่อเดินทางบนเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินสมาชิก Star Alliance หรือพันธมิตรที่เชื่อมต่อกับ Star Alliance

ค่าสัมภาระส่วนเกิน

โปรดติดต่อสายการบินที่บังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระต้องห้าม สัมภาระที่สูญหาย/ลืม

โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการ