การจัดการสัมภาระสำหรับการเดินทางที่มีเที่ยวบินร่วม หรือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

เที่ยวบินร่วม คือ เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยพนักงานและเครื่องบินของสายการบินพันธมิตร ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) หากมี เที่ยวบินร่วม หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นรวมอยู่ในกำหนดการการเดินทางด้วย อาจมีการนำกฎสัมภาระของสายการบินนั้น มาใช้

  • ・หากมีเที่ยวบินร่วมหรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่นอยู่ในข้อมูลการเดินทางของท่าน อาจมีการบังคับใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระของสายการบินอื่นๆ
  • ・ เมื่อเดินทางเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นโดยใช้ตั๋วซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการบริการขนส่งสากล จะมีการนำกฎสัมภาระสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศมาใช้
  • ・ โปรดทราบว่าในกรณีที่ยืนยันไม่ได้ว่าจะขนส่งสัมภาระชนิดหนึ่งทางเครื่องบินได้หรือไม่ก่อนเวลาออกเดินทาง อาจมีการปฏิเสธคำขอสำหรับการขนส่งนั้น

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระ (การจัดการสัมภาระสำหรับการเดินทางที่มีเที่ยวบินร่วม หรือเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น)

ข้อมูลการเดินทางที่รวมเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA และเทียวบินอื่นจะเป็นไปตาม ข้อกำหนดของ IATA หรืออาจใช้ข้อกำหนดของสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา และกฎสัมภาระของสายการบินอื่นนอกเหนือจาก ANA

น้ำหนักสัมภาระฟรี

โดยทั่วไป น้ำหนักสัมภาระฟรีที่อนุญาตที่เขียนอยู่บนตั๋วเครื่องบินจะถูกนำมาใช้ เพื่อตรวจสอบน้ำหนักที่ได้รับอนุญาต โปรดดู วิธีตรวจสอบวันที่ออกตั๋วและสัมภาระฟรีที่อนุญาต
 

*ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายการบินที่รับสัมภาระเช็คอินของท่าน สัมภาระฟรีที่อนุญาตอาจแตกต่างจากที่ปรากฎอยู่บนตั๋วเครื่องบินของท่าน โปรดตรวจสอบรายละเอียดกับสายการบินที่่เกี่ยวข้อง

สมาชิก Star Alliance Gold

เที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสารการบินที่เป็นสมาชิก Star Alliance หรือสายการบินพันธมิตรที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Star Alliance

ค่าสัมภาระส่วนเกิน

โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการ

สัมภาระถือขึ้นเครื่อง สัมภาระต้องห้าม สัมภาระที่สูญหาย/ลืม

โปรดติดต่อสายการบินที่ดำเนินการ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกพรีเมียม

โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่คุณจะเช็คอินสัมภาระของคุณ

สำหรับการจัดการบนเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA โปรดตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านล่าง
สัมภาระถือขึ้นเครื่อง/ สัมภาระต้องห้าม/ สัมภาระที่สูญหายหรือลืมไว้/ สมาชิกพรีเมียม

  • * เที่ยวบินร่วมคืออะไร
    เที่ยวบินร่วม คือ การร่วมมือกันดำเนินการบนเครื่องบินลำเดียวโดยสองสายการบินหรือมากกว่า และหมายถึงเที่ยวบินหนึ่งที่มีหมายเลขเที่ยวบินของ ANA (NH) ซึ่งดำเนินการโดยสายการบินพันธมิตร