ข้อซักถามเกี่ยวกับสิ่งของสูญหาย (Lost and Found Items) และสัมภาระล่าช้าหรือเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage)

สิ่งของสูญหายจะได้รับการเก็บรักษาไว้ที่สนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง หากท่านลืมสิ่งของหรือทำสิ่งของสูญหาย โปรดติดต่อสนามบินที่เกี่ยวข้องที่ท่านเดินทางไปถึง
หากท่านสังเกตเห็นความเสียหายครั้งแรกหลังจากที่ออกจากสนามบินที่ท่านไปถึง โปรดรายงานไปยังสนามบินที่ท่านเดินทางมาถึงภายในระยะเวลาที่กำหนด ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ได้รับ (ไม่รวมวันที่รับสัมภาระของท่าน)
โปรดทราบว่าในบางกรณีที่สิ่งของที่พบภายในสนามบินนอกเหนือจากบนเครื่องบินแล้ว จะได้รับการเก็บรักษาไว้ที่อาคารสนามบินหรือที่สถานีตำรวจประจำพื้นที่ โปรดสอบถามข้อมูลหลังจากได้รับการยืนยันบุคคลที่ท่านจะต้องทำการติดต่อด้วย

หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากภายนอกประเทศญี่ปุ่น โปรดกดรหัสประเทศ [81] ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ข้ามหมายเลข 0 ไปหากหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 0)

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงการให้บริการ
นาริตะ 0476-33-2300 09.00-19.00 น. 0476-33-2301 09.00-19.00 น.
ฮาเนดะ 03-6428-5045 09.00-19.00 น. 03-6428-5045 09.00-19.00 น.
คันไซ 072-456-7575 09.00-17.00 น. 072-456-7575 09.00-17.00 น.
นาโกย่า 0569-38-8630 09.00-18.00 น. 0569-38-8630 09.00-18.00 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

閉じる

หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โปรดกดรหัสประเทศ [1] ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงให้บริการ
S = ตารางเวลาฤดูร้อน
W = ตารางเวลาฤดูหนาว
สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงให้บริการ
S = ตารางเวลาฤดูร้อน
W = ตารางเวลาฤดูหนาว
ลอสแองเจลิส [1]-310-646-1480 08.00-16.00 น./
20.30-01.00 น. (S)
07.00‐15.00 น./
19.30-00.00 น. (W)
[1]-310-646-1480 08.00-16.00 น./
20.30-01.00 น. (S)
07.00‐15.00 น./
19.30-00.00 น. (W)
ซานฟรานซิสโก [1]-650-821-0262 07.45-08.55 น./12.45-15.45 น. [1]-650-821-0262 07.45-08.55 น./12.45-15.45 น.
ซานโฮเซ่ [1]-408-441-5468 08.00-14.00 น. [1]-408-441-5468 08.00-14.00 น.
ซีแอตเทิล [1]-206-246-2986 08.30-17.00 น. (S)
07.30-16.00 น. (W)
[1]-206-246-2986 08.30-17.00 น. (S)
07.30-16.00 น. (W)
วอชิงตันดีซี [1]-703-972-0061 08.00-15.30 น. (S)
06.30-14.30 น. (W)
[1]-703-972-0061 08.00-15.30 น. (S)
06.30-14.30 น. (W)
นิวยอร์ก [1]-718-425-5415 07.45-19.00 น. (S)
06.30-18.00 น. (W)
[1]-718-425-5415 07.45-19.00 น. (S)
06.30-18.00 น. (W)
ชิคาโก [1]-773-686-5216 06.30-19.00 น. (S)
05.30-18.00 น. (W)
[1]-773-686-5216 06.30-19.00 น. (S)
05.30-18.00 น. (W)
ฮิวสตัน [1]-832-626-2450 06.00-14.30 น. [1]-832-626-2450 06.00-14.30 น.
แวนคูเวอร์ [1]-604-207-5800 10.00-18.00 น. [1]-604-349-1767 09.30-16.30 น.
เม็กซิโกซิตี้ [52]-1-55-1228-6331 16.00-20.00 น. [52]-1-55-1228-6331 16.00-20.00 น.
โฮโนลูลู [1]-808-838-0190
ต่อ 2
06.30-14.30 น. [1]-808-838-0190
ต่อ 2
06.30-14.30 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

閉じる

รหัสประเทศจะปราฏอยู่ในวงเล็บ หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากประเทศภายในพื้นที่ ให้ข้ามรหัสประเทศ

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงการให้บริการ
ลอนดอน [44]-(0)20-8745-6606 12.00-19.00 น. [44]-(0)344-375-4256 08.00-19.30 น.
ปารีส [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
litigebagaget1@alyzia.com
10.00-18.30 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) [33]-(0)1-74-29-35-12/
[33]-(0)1-74-29-35-15
litigebagaget1@alyzia.com
06.00-24.00 น.
มิวนิก [49]-(0)89-975-72377/78
mucki@ana.co.jp
14.00-16.30 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) [49]-(0)-89-975-72382 08.30-16.00 น.
แฟรงก์เฟิร์ต [49]-(0)69-695-01040
frallnh@ana.co.jp
09.00-16.30 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) [49]-(0)69-690-71001 07.00-20.00 น.
ดัสเซลดอร์ฟ [49]-(0)160-977-45380 12.30-19.00 น. [49]-(0)160-977-45380
dusanabaggage@ahs-de.com
10.00-19.00 น.
บรัสเซล [32]-(0)2-753-5870 13.30-21.30 น. (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) [32]-(0)2-753-7707 13.30-21.30 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

閉じる

รหัสประเทศจะปรากฏอยู่ในวงเล็บ หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากประเทศภายในพื้นที่ ให้ข้ามรหัสประเทศ

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงให้บริการ
S = ตารางเวลาฤดูร้อน
W = ตารางเวลาฤดูหนาว
สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงให้บริการ
S = ตารางเวลาฤดูร้อน
W = ตารางเวลาฤดูหนาว
ฮ่องกง [852]-2216-1025/1026 07.00-23.30 น. [852]-2216-1025/1026 07.00-23.30 น.
ไทเป (เถาหยวน) [886]-(0)3-351-7637 08.30-23.00 น. [886]-(0)3-351-7637 08.30-23.00 น.
ไทเป (ซงซาน) [886]-(0)2-2715-6994 09.00-19.00 น. [886]-(0)2-2715-6994 09.00-19.00 น.
โซล (คิมโพ) [82]-(0)2-2661-6337 06.00-23.00 น. [82]-(0)2-2661-6337 06.00-23.00 น.
มุมไบ [91]-(0)22-6685-9161 12.30-20.30 น. (S)
13.00-22.30 น. (W)
[91]-(0)22-6685-9161 12.00-22.00 น. (S)
13.00-22.30 น. (W)
นิวเดลี [91]-(0)11-4963-4545 19.00-03.00 น. [91]-(0)11-4963-4545 19.00-03.00 น.
กรุงเทพมหานคร [66]-(0)2-134-2403/2404 09.00-12.00 น./16.30-19.20 น. [66]-(0)2-134-2403/2404 09.00-12.00 น./16.30-19.20 น.
โฮจิมินห์ [84]-(0)28-3547-0415 08.00-23.00 น. [84]-(0)28-3547-0415 08.00-23.00 น.
ฮานอย [84]-(0)243-587-6004 08.30-17.30 น. [84]-(0)243-587-6004 08.30-17.30 น.
สิงคโปร์ [65]-6597-4500 07.00-23.30 น. [65]-6597-4500 07.00-23.30 น.
จาการ์ตา [62]-(0)21-5507096
[62]-(0)21-5500809
08.00-22.00 น. [62]-(0)21-5507096
[62]-(0)21-5500809
08.00-22.00 น.
มะนิลา [63]-(0)2-8467000 10.00-18.00 น. [63]-9063690200 10.00-18.00 น.
ย่างกุ้ง [95]-(0)1-9670533 13.45-22.45 น. (S)
14.45-23.10 น. (W)
[95]-(0)1-9670533 13.45-22.30 น. (S)
14.45-23.10 น. (W)
กัวลาลัมเปอร์ [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง [60]-(0)3-8776-5772/5773 24 ชั่วโมง
พนมเปญ [855]‐(0)23-862-916 14.00-19.00 น. [855]‐(0)23-862-803 07.00-24.30 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

閉じる

หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากภายนอกประเทศจีน โปรดกดรหัสประเทศ [86] ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ข้ามหมายเลข 0 ไปหากหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 0)

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงการให้บริการ
ปักกิ่ง 010-6453-2501 09.00-11.30 น./13.00-17.30 น. 010-6453-2501 09.00-11.30 น./13.00-17.30 น.
ต้าเหลียน 0411-8664-1137 08.30-17.00 น. 0411-8664-1137 08.30-17.00 น.
เสิ่นหยาง 024-3192-9708 08.00-20.00 น. 024-3192-9708 08.00-20.00 น.
ชิงเต่า 0532-8471-2373 08.45-10.30 น./11.30-17.15 น. 0532-8471-2373 08.45-10.30 น./11.30-17.15 น.
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) 021-6833-9714 10.00-20.00 น. 021-6833-9714 10.00-20.00 น.
เซี่ยงไฮ้ (หงเฉียว) 021-2235-2532 09.00-17.00 น. 021-2235-2532 09.00-17.00 น.
หางโจว 0571-8666-5966 09.00-17.00 น. 0571-8666-5966 09.00-17.00 น.
กวางโจว 020-2823-8082/8083 09.30-20.30 น. 020-2823-8082/8083 09.30-20.30 น.
เซียะหมิน 0592-570-6036 05.30-24.00 น. (เฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเท่านั้น) 0592-570-8371 08.30-23.30 น.
เฉิงตู 028-8520-7130 10.00-21.00 น. 028-8520-5550 09.00-24.00 น. (เฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาจีนเท่านั้น)
วูฮั่น 027-6559-0130 06.30-13.30 น./15.00-23.30 น. 027-6559-0130 06.30-13.30 น./15.00-23.30 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาญี่ปุ่น

閉じる

หากท่านโทรศัพท์ติดต่อจากภายนอกประเทศออสเตรเลีย โปรดกดรหัสประเทศ [61] ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (ข้ามหมายเลข "0" ไปหากหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นต้นด้วย 0)

สิ่งของสูญหาย (Lost and Found) ชั่วโมงการให้บริการ สัมภาระล่าช้าและเสียหาย (Delayed or Damaged Baggage) ชั่วโมงการให้บริการ
ซิดนีย์ 02-9667-6352 12.00-18.00 น. 02-8337-9252
*ผู้รับผิดชอบจะติดต่อกลับหลังจากได้รับข้อความของท่าน
syd.mhl@menziesaviation.com
07.00-19.00 น.

*การโทรมีค่าใช้จ่าย
*ชั่วโมงการให้บริการแสดงตามเวลาท้องถิ่น
*ข้อซักถามโดยทั่วไปจะจัดการโดยใช้ภาษาอังกฤษ

閉じる