ตัวอย่างค่าสัมภาระส่วนเกิน

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลการเดินทางและส่วนเส้นทางของสัมภาระเช็คอินของท่าน ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บหรือสกุลเงินที่ใช้สำหรับค่าสัมภาระส่วนเกินอาจแตกต่างกันไปตามสนามบิน โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้า "ค่าสัมภาระส่วนเกิน"

ตั๋วที่ออกเมื่อวันที่หรือหลังจากวันที่ 25 พฤศจิกายน 2015

ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกินเมื่อทำการเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับท่าน

นาริตะ⇒โฮโนลูลู ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋าเดินทาง 3 ใบ (น้ำหนักรวม 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 26

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน


[ตัวอย่าง 2]
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า (น้ำหนัก 30 กก. (66 ปอนด์) จำนวน 1 ชิ้น)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 27

น้ำหนักเกินจากที่กำหนด
6,000 เยน (น้ำหนักเกิน)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=6,000 เยน (บังคับใช้กับตั๋วที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2015)


[ตัวอย่าว 3]
กระเป๋า 1 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 180 ซม. (70 นิ้ว) จำนวน 1 ชิ้น)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 28

ขนาดเกินจากที่กำหนด
20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

[ตัวอย่าง 4]
กระเป๋า 3 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 2 ชิ้น + 1 ชิ้น น้ำหนัก 40 กก. (88 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 210 ซม. (82 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 29

สัมภาระส่วนเกิน น้ำหนักเกิน และขนาดเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน) + 20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=60,000 เยน

นาริตะ⇒นิวยอร์ก ชั้นธุรกิจ

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋า 3 ใบ (น้ำหนัก 32 กก. (70 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 2 ชิ้น + 1 ชิ้น น้ำหนัก 40 กก. (88 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 210 ซม. (82 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 30

สัมภาระส่วนเกิน น้ำหนักเกิน และขนาดเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน) + 20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=60,000 เยน

[ตัวอย่าง 2]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 32 กก. (70 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 1 ชิ้น + 1 ชิ้น ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 163 ซม. (64 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 31

ขนาดเกินจากที่กำหนด
20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

閉じる

นาริตะ⇒โฮโนลูลู ชั้นธุรกิจ

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 2 ใบ ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า (น้ำหนักระหว่าง 32 กก. (70 ปอนด์) ถึง 40 กก. (88 ปอนด์) + ถุงกอล์ฟ 1 ใบ (น้ำหนัก 10 กก. (22 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 32

สัมภาระส่วนเกินและน้ำหนักเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=40,000 เยน

閉じる

นาริตะ⇒จาการ์ตา ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + กระดานโต้คลื่น 1 ชิ้น (น้ำหนัก 6 กก. (13 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 33

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
10,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=10,000 เยน

閉じる

ฮาเนดะ⇒แวนคูเวอร์ ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + อุปกรณ์สกี 1 ชิ้น (น้ำหนัก 8 กก. (17 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 292 ซม. (115 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 34

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

*โปรดทราบว่าหากอุปกรณ์สกี ไม้สกี สโนว์บอร์ด รองเท้า และอุปกรณ์สกีอื่นๆ มีการบรรจุกระเป๋าแยกกัน ค่าสัมภาระส่วนเกินจะคิดในราคาต่อชิ้น

閉じる

ฮาเนดะ⇒ปารีส ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 1 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + จักรยาน 1 คัน (น้ำหนัก 25 กก. (55 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 250 ซม. (98 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 35

น้ำหนักเกินจากที่กำหนด
6,000 เยน (น้ำหนักเกิน)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=6,000 เยน

閉じる

ฮาเนดะ⇒ปารีส ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + เครื่องดนตรี 1 ชิ้น (น้ำหนัก 5 กก. (11 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 203 ซม. (79 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 36

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

閉じる

ตั๋วที่ออกระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2015 ถึง 24 พฤศจิกายน 2015

ตัวอย่างสถานการณ์ทั่วไปที่พบบ่อยที่สุดในกรณีที่มีการเรียกเก็บค่าสัมภาระส่วนเกินเมื่อทำการเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับท่าน

นาริตะ⇒โฮโนลูลู ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋าเดินทาง 3 ใบ (น้ำหนักรวม 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 16

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน


[ตัวอย่าง 2]
กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า (น้ำหนัก 30 กก. (66 ปอนด์) จำนวน 1 ชิ้น)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 17

น้ำหนักเกินจากที่กำหนด
6,000 เยน (น้ำหนักเกิน)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=6,000 เยน (บังคับใช้กับตั๋วที่ออกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2015)


[ตัวอย่าง 3]
กระเป๋า 1 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 180 ซม. (70 นิ้ว) จำนวน 1 ชิ้น)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 18

ขนาดเกินจากที่กำหนด
20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

[ตัวอย่าง 4]
กระเป๋า 3 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 2 ชิ้น + 1 ชิ้น น้ำหนัก 40 กก. (88 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 210 ซม. (82 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 19

สัมภาระส่วนเกิน น้ำหนักเกิน และขนาดเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน) + 20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=60,000 เยน

นาริตะ⇒นิวยอร์ก ชั้นธุรกิจ

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋า 3 ใบ (น้ำหนัก 32 กก. (70 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 2 ชิ้น + 1 ชิ้น น้ำหนัก 40 กก. (88 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 210 ซม. (82 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 20

สัมภาระส่วนเกิน น้ำหนักเกิน และขนาดเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน) + 20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=60,000 เยน

[ตัวอย่าง 2]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 32 กก. (70 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า จำนวน 1 ชิ้น + 1 ชิ้น ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 163 ซม. (64 นิ้ว))

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 21

ขนาดเกินจากที่กำหนด
20,000 เยน (ใหญ่เกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

閉じる

นาริตะ⇒โฮโนลูลู ชั้นธุรกิจ

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋า 2 ใบ ที่มีขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรงต่อชิ้น 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า (น้ำหนักระหว่าง 32 กก. (70 ปอนด์) ถึง 40 กก. (88 ปอนด์) + ถุงกอล์ฟ 1 ใบ (น้ำหนัก 10 กก. (22 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 203 ซม. (79 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 22

สัมภาระส่วนเกินและน้ำหนักเกินจากที่กำหนด 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (น้ำหนักเกิน)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=40,000 เยน

閉じる

นาริตะ⇒จาการ์ตา ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง 1]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + กระดานโต้คลื่น 1 ชิ้น (น้ำหนัก 6 กก. (13 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 203 ซม. (79 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 23

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
10,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=10,000 เยน

[ตัวอย่าง 2]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + กระดานโต้คลื่น 1 ชิ้น (น้ำหนัก 10 กก. (22 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 220 ซม. (86 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 24

สัมภาระส่วนเกินและขนาดเกินจากที่กำหนด1 ชิ้น
10,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3) + 20,000 เยน (กระดานโต้คลื่นเกินขนาด)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=30,000 เยน

閉じる

ฮาเนดะ⇒แวนคูเวอร์ ชั้นประหยัด

[ตัวอย่าง]
กระเป๋า 2 ใบ (น้ำหนัก 23 กก. (50 ปอนด์) หรือน้อยกว่า ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 158 ซม. (62 นิ้ว) หรือน้อยกว่า) + อุปกรณ์สกี 1 ชิ้น (น้ำหนัก 8 กก. (17 ปอนด์) ขนาดโดยรวมวัดตามเส้นตรง 203 ซม. (79 นิ้ว) หรือน้อยกว่า)

 • ภาพตัวอย่างการคิดค่าสัมภาระส่วนเกิน 25

สัมภาระส่วนเกิน 1 ชิ้น
20,000 เยน (สัมภาระเช็คอินชิ้นที่ 3)
ค่าสัมภาระส่วนเกิน=20,000 เยน

*โปรดทราบว่าหากอุปกรณ์สกี ไม้สกี สโนว์บอร์ด รองเท้า และอุปกรณ์สกีอื่นๆ มีการบรรจุกระเป๋าแยกกัน ค่าสัมภาระส่วนเกินจะคิดในราคาต่อชิ้น

閉じる