ข้อมูลระบบการติดตามสัมภาระ (Baggage Tracing System) [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ข้อมูลระบบการติดตามสัมภาระที่ผู้โดยสารเช็คอินที่สนามบินที่ออกเดินทาง แต่ไม่พบสัมภาระที่สนามบินที่ผู้โดยสารเดินทางมาถึง

ANA พยายามอย่างยิ่งเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าสัมภาระที่ท่านเช็คอินจะมาถึงสนามบินปลายทางของท่านอย่างปลอดภัยปราศจากปัญหาใดๆ อย่างไรก็ตาม หากท่านไม่พบสัมภาระของท่านที่สนามบินปลายทางที่ท่านเดินทางไปถึง ANA จะทำการขนย้ายและส่งต่อสัมภาระให้ถึงมือท่านอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความร่วมมือกับสายการบินอื่นๆ ระบบติดตามสัมภาระจะแสดงสถานะปัจจุบันของสัมภาระของท่าน โปรดทราบว่าเฉพาะลูกค้าที่โดยสารเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA (ANA/AJX) เท่านั้นที่สามารถใช้ระบบนี้ได้

หากท่านไม่พบสัมภาระของท่านที่สนามบินปลายทางที่ท่านเดินทางไปถึง...

ขั้นตอนที่ 1

แจ้งพนักงานที่สนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง

ขั้นตอนที่ 2

ท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิง

ขั้นตอนที่ 3

ท่านสามารถใช้หมายเลขนี้ในการตรวจสอบยืนยันสถานะปัจจุบันของสัมภาระได้จากหน้าเว็บไซต์

*โปรดทราบว่าหากท่านมีการต่อเครื่องเที่ยวบินจากสายการบิน ANA ไปยังสายการบินอื่น และท่านไม่พบสัมภาระที่สนามบินปลายทาง โปรดสอบถามจากสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินขาสุดท้ายในเส้นทางการเดินทางของท่าน (สายการบินที่ให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วม) ในกรณีนี้่ท่านไม่สามารถใช้งานระบบนี้ได้

ท่านสามารถค้นหาสถานะสัมภาระของท่านได้

เมื่อท่านแจ้งรับสัมภาระที่สนามบินเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะอนุญาตให้ท่านตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับสถานที่ของสัมภาระที่ล่าช้าได้แบบออนไลน์
หากท่านต้องการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องมีหมายเลขอ้างอิงที่รับเมื่อเดินทางถึงปลายทางซึ่งจะปรากฏพร้อมกับชื่อของท่าน หมายเลขอ้างอิงนี้จะแตกต่างจากหมายเลขบนป้ายที่ติดสัมภาระ หากท่านไม่มีหมายเลขอ้างอิง โปรดติดต่อจุดบริการที่สนามบินที่ท่านเดินทางไปถึง

1. ขอรับบริการระบบติดตามสัมภาระ

*บริการนี้ให้บริการเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

2. ป้อนหมายเลขอ้างอิงและชื่อของท่าน

คลิกปุ่ม "Submit (ส่ง)" หลังจากป้อนหมายเลขอ้างอิงและชื่อของท่านแล้ว

3. ผลลัพธ์สถานะการติดตามจะปรากฏขึ้น

 1. เลือก "My File (ไฟล์ของฉัน)"
 2. ผลลัพธ์การติดตามจะปรากฏขึ้น
 3. "Tag Details (รายละเอียดป้าย)"
  หมายเลขป้ายรับสัมภาระของท่านจะปรากฏขึ้น
 4. "Personal Details (รายละเอียดส่วนตัว)"
  รายละเอียดส่วนตัวของท่าน (ชื่อ ชื่อย่อ หมายเลขอ้างอิงสัมภาระที่ล่าช้า) จะปรากฏขึ้น
 5. "Contact Information (ข้อมูลการติดต่อ)"
  รายละเอียดการติดต่อของท่าน (หมายเลขโทรศัพท์) จะปรากฏขึ้น
 6. "Flight Details (รายละเอียดเที่ยวบิน)"
  รายละเอียดเที่ยวบินของท่านจะปรากฏขึ้น
 7. "Delayed Bag (สัมภาระล่าช้า)"
  รายละเอียดต่างๆ เช่น รูปแบบของสัมภาระที่ล่าช้าของท่านจะปรากฏขึ้น

*คลิกปุ่ม + สำหรับแต่ละรายการ

รายการผลลัพธ์การติดตาม

 1. TRACING CONTINUES. (ดำเนินการติดตามต่อไป) PLEASE CHECK BACK LATER (โปรดตรวจสอบภายหลัง)
  สัมภาระที่ค้นหากำลังดำเนินการ ขออภัยในความล่าช้า โปรดลองใหม่อีกครั้ง
 2. ITEM LOCATED (ขนย้ายสัมภาระแล้ว) AIRLINE IS CONFIRMING (กำลังยืนยันสายการบิน)
  สัมภาระได้รับการขนย้ายแล้ว กำลังประมวลผลข้อมูล
 3. RECEIVED AT AIRPORT (สัมภาระส่งถึงสนามบินแล้ว)
  สัมภาระได้รับการขนย้ายถึงสนามบินที่อยู่ในรายการเรียบร้อยแล้ว
 4. DELIVERY PROCESS INITIATED (เริ่มดำเนินการส่งมอบสัมภาระแล้ว)
  กระบวนการส่งมอบสัมภาระอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้ว
 5. RECEIVED AT AIRPORT (สัมภาระส่งถึงสนามบินแล้ว) / DELIVERY PROCESS INITIATED (เริ่มดำเนินการส่งมอบสัมภาระแล้ว)
  สัมภาระได้รับการขนย้ายถึงสนามบินที่อยู่ในรายการเรียบร้อยแล้ว กระบวนการส่งมอบสัมภาระอยู่ในขั้นตอนดำเนินการแล้ว

*ให้บริการโดย SITA Inc. และข้อตกลงบริการติดตามสัมภาระที่เกิดความล่าช้าในแต่ละรายการเกิดขึ้นระหว่างผู้โดยสารและ SITA Inc. รวมถึงการให้บริการ การรวบรวม และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดย SITA Inc. สิ่งใดที่อยู่นอกเหนือจากข้อกำหนดนี้ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของ SITA Inc. และนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆ ที่ท่านควรปฏิบัติตาม