เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง [เที่ยวบินระหว่างประเทศ]

ปัจจุบันการเช็คอินที่สนามบินมีความง่ายดายและสะดวกรวดเร็วด้วยบริการเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง
ANA มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการให้บริการที่สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นสำหรับท่าน

หัวข้อต่างๆ สำหรับการบริการนี้

・ท่านสามารถเลือกที่นั่งได้โดยใช้แผนผังที่นั่ง (ท่านสามารถเปลี่ยนที่นั่งได้ในกรณีที่ท่านได้ทำการเลือกที่นั่งไว้ล่วงหน้า)
・ท่านสามารถลงทะเบียนการสะสมไมล์ของท่านได้
・ท่านสามารถเช็คอินชั้นโดยสารได้เมื่อมีการยืนยันที่นั่งแบบอัพเกรดของท่านแล้ว

เส้นทางที่ใช้ได้

เที่ยวบินระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ที่ออกเดินทางจากสนามบิน นาริตะ, ฮาเนดะ, คันไซ, เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง), ปักกิ่ง, ฮ่องกง, โซล (กิมโป), ไทเป (เถาหยวน/ซงซาน), ซีแอตเติ, ซานโฮเซ่, ลอสแองเจลิส, ลอนดอน, บรัสเซลส์, กัวลาลัมเปอร์, ซิดนีย์

* บริการนี้อาจไม่พร้อมให้บริการสำหรับเที่ยวบินร่วมบางเที่ยวบินที่ให้บริการโดยเครื่องและลูกเรือของสายการบินพันธมิตร

เวลาทำการและวิธีใช้เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง

เวลาทำการของเครื่องเช็คอินด้วยตนเอง
นาริตะ 6.00 น. - เวลาปิดทำการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน วิธีใช้งาน
คันไซ 7.30 - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางในช่วงก่อนเที่ยงวัน
2.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินที่ออกเดินทางก่อนเที่ยงคืน - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
วิธีใช้งาน
ฮาเนดะ 6.25 น. - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
* เวลาเปิดทำการเช็คอินอาจเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตารางเที่ยวบิน
วิธีใช้งาน
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง) NH976: 5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินขาออก - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
เที่ยวบินอื่นๆ: 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินขาออก - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
วิธีใช้งาน
ปักกิ่ง 6.30 น. - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางในช่วงก่อนเที่ยง
11.45 น. - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน
วิธีใช้งาน
ฮ่องกง 2.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
โซล (กิมโป) NH862: 6.00 น. - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
NH864/868: 2.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน
วิธีใช้งาน
ไทเป (เถาหยวน) 2.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
ไทเป (ซงซาน) 11.00 น. - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินสำหรับเที่ยวบินสุดท้ายที่ออกเดินทางของวัน วิธีใช้งาน
ซีแอตเติ 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
ซานโฮเซ่ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
ลอสแองเจลิส 3.5 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
ลอนดอน 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
บรัสเซลส์ 4 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
กัวลาลัมเปอร์ 24 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน
ซิดนีย์ 3 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทาง - เวลาปิดทำการของเคาน์เตอร์เช็คอิน วิธีใช้งาน

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าที่มี e-Ticket
อย่างไรก็ตาม โปรดติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินของ ANA ในกรณีที่ท่าน:

  • ■ เปลี่ยนแปลงการจองและยังไม่ได้ออกเอกสารใหม่
  • ■ เดินทางพร้อมเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี
  • ■ ต้องการความช่วยเหลือพิเศษในการขึ้นเครื่อง
  • ■ ใช้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น (หากท่านใช้บริการเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่น โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินที่ดำเนินการ)
  • * เครื่องเช็คอินด้วยตนเองอาจไม่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตั๋วโดยสารและประเภทของหนังสือเดินทาง โปรดสอบถามรายละเอียดจากพนักงานภาคพื้นดินของสายการบิน ANA
  • * ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศไปยังฮาเนดะและจะเดินทางต่อไปยังสนามบินนาริตะด้วยการบริการขนส่งภาคพื้นดินเพื่อเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ หรือผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศไปยังอิตามิและจะเดินทางไปยังสนามบินคันไซเพื่อเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ควรเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศของท่านที่สนามบินนาริตะหรือสนามบินคันไซ การเช็คอินเที่ยวบินภายในประเทศดำเนินการได้ที่สนามบินภายในประเทศเท่านั้น
  • * ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศไปยังสนามบินนาริตะ/ฮาเนดะ/คันไซ เพื่อเดินทางต่อด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศ ไม่สามารถใช้บริการเครื่องเช็คอินด้วยตนเองได้ โปรดติดต่อเคาน์เตอร์เช็คอินที่แต่ละสนามบินภายในประเทศสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ