ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองของ ANA [เส้นทางระหว่างประเทศ]

หมายเหตุ : กระบวนการนี้จะเหมือนกันไม่ว่าท่านจะทำตามขั้นตอนการเช็คอินเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ตาม
หมายเหตุ : ขั้นตอนการใช้่งานจริงอาจแตกต่างไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของเครื่องให้บริการอัตโนมัติ(Kiosk)ของแต่ละสนามบิน

ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 1.หน้าจอเริ่มต้น

  สักครู่ท่านจะเห็นหน้าจอแสดงสินค้าที่เป็นอันตรายปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 2.หน้าจอสินค้าที่เป็นอันตราย

  โปรดตรวจสอบยืนยันข้อความแจ้งเตือนเกี่ยวกับวัสดุสารพิษและสินค้าที่เป็นอันตราย
  * ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาได้ตามต้องการโดยแตะที่ปุ่ม "ภาษาอื่น" ที่อยู่มุมบนขวาของหน้าจอ
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3.หน้าจอวิธีการค้นหาการสำรองที่นั่ง (จะแตกต่างจากระบบก่อนหน้านี้)

  เลือกวิธีที่ท่านต้องการใช้ค้นหาการสำรองที่นั่งของท่าน
  - หากท่านเลือก "ค้นหาด้วยหมายเลขการสำรองที่นั่ง" หน้าจอกำหนดให้ท่านป้อนหมายเลขการสำรองที่นั่งจะปรากฏขึ้นมา
  - หากท่านเลือก "ค้นหาด้วยหมายเลข e-Ticket" หน้าจอกำหนดให้ท่านป้อนหมายเลข e-Ticket จะปรากฏขึ้นมา
  - หากท่านเลือก "ค้นหาด้วยหมายเลขบัตรสะสมไมล์" หน้าจอสำหรับอ่านบัตรสะสมไมล์จะปรากฏขึ้นมา
  * สามารถใช้ได้เมื่อท่านลงทะเบียนหนังสือเดินทางของท่านในข้อมูลการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
  - หากท่านเลือก "ค้นหาด้วยหนังสือเดินทาง" หน้าจอสำหรับอ่านหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
  * สามารถใช้ได้เมื่อท่านลงทะเบียนบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านในข้อมูลการสำรองที่นั่งไว้ล่วงหน้าเท่านั้น
  - หากท่านเลือก "ค้นหาด้วยบาร์โค้ดบัตรผ่านขึ้นเครื่อง" หน้าจอสำหรับอ่านบาร์โค้ด 2 มิติจะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3-1.ค้นหาด้วยหน้าจอหมายเลขการสำรองที่นั่ง

  ป้อนหมายเลขการสำรองที่นั่ง 6 หลัก ที่ท่านพบบนใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง
  หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3-2.ค้นหาด้วยหน้าจอหมายเลข e-Ticket

  ป้อนหมายเลข e-Ticket 13 หลัก ที่ท่านพบบนใบเสร็จข้อมูลการเดินทาง
  หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3-3.หน้าจอสำหรับอ่านบัตรสะสมไมล์

  โปรดสอดบัตรสะสมไมล์ที่ลงทะเบียนไว้สำหรับข้อมูลการสำรองที่นั่งของท่านเข้าไปในช่องอ่านบัตร
  หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
  * หากท่านไม่มีบัตรสะสมไมล์อยู่กับท่าน โปรดเลือก "ป้อนหมายเลขบัตร" แล้วป้อนหมายเลขบัตรด้วยตนเอง
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3-4.หน้าจอสำหรับอ่านหนังสือเดินทาง

  วางหนังสือเดินทางที่ลงทะเบียนไว้สำหรับข้อมูลการสำรองที่นั่งบนเครื่องอ่านข้อมูลหนังสือเดินทาง
  หน้าจอยืนยันข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 3-5.หน้าจอสำหรับอ่านบาร์โค้ด 2 มิติ

  วางบาร์โค้ด 2 มิติ (QR โค้ด) ที่ปรากฏอยู่มุมบนด้านขวาของใบเสร็จข้อมูลการเดินทางของท่านบนเครื่องอ่านบาร์โค้ด
  หน้าจอสำหรับลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางจะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 4.หน้าจอการลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทาง

  วางหนังสือเดินทางของท่านบนเครื่องอ่านหนังสือเดินทางเพื่อลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 5.หน้าจอการยืนยันข้อมูลหนังสือเดินทาง

  โปรดตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลหนังสือเดินทางที่ปรากฏ
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 6.หน้าจอการยืนยันการสำรองที่นั่ง

  โปรดตรวจสอบรายละเอียดการสำรองที่นั่งที่ปรากฏและแตะปุ่ม "ยืนยัน"
  หลังจากออกเอกสารบัตรผ่านขึ้นเครื่องแล้ว หน้าจอแจ้งให้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องจะปรากฏขึ้นมา
  - หากท่านต้องการยืนยันตำแหน่งที่นั่งหรือเปลี่ยนแปลงที่นั่งที่ท่านเลือกไว้ ให้แตะปุ่ม "แผ่นผังที่นั่ง" หน้าจอแผนผังที่นั่งจะปรากฏขึ้นมา
  - หากท่านต้องการลงทะเบียนการสะสมไมล์ของท่าน ให้แตะปุ่ม "ลงทะเบียนสะสมไมล์" หน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์จะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 7.หน้าจอแผนผังที่นั่ง

  หลังจากเลือกที่นั่งที่ท่านต้องการแล้ว ให้แตะปุ่ม "ยืนยัน"
  กลับไปที่หน้าจอยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านอีกครั้ง เพื่อดูรายละเอียดล่าสุดสำหรับการสำรองที่นั่งของท่าน
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 8.หน้าจอการลงทะเบียนสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์

  เลือกสายการบินที่ให้บริการหรือสอดบัตรสมาชิกที่ท่านใช้เข้าไปในช่องอ่านบัตร
  เมื่อเลือกสายการบินแล้ว หน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์จะปรากฏขึ้นมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 8-1.หน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขสมาชิกโปรแกรมสะสมไมล์

  ป้อนหมายเลขสมาชิกเพื่อลงทะเบียน
  กลับไปที่หน้าจอยืนยันการสำรองที่นั่งของท่านอีกครั้ง เพื่อดูรายละเอียดล่าสุดสำหรับการสำรองที่นั่งของท่าน
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 9.หน้าจอแจ้งให้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง

  โปรดรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่พิมพ์ออกมา
ภาพเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง
 • 10.หน้าแสดงการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์

  คือหน้าจอยืนยันการเสร็จสิ้นขั้นตอนการเช็คอินที่สมบูรณ์