สำหรับผู้โดยสารในเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเลือกบินกับ ANA

เนื่องจากวันที่ในการเช็คอินที่สนามบินกับวันที่ออกเดินทางแตกต่างกันสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน* มีหลายกรณีที่ผู้โดยสารทำการจองวันที่ออกเดินทางผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือเช็คอินที่สนามบินล่าช้าไปหนึ่งวัน
ขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินจะสามารถดำเนินการได้หนึ่งวันก่อนวันที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน
* "เที่ยวบินกลางคืน" หมายถึงเที่ยวบินต่างๆ ที่ออกเดินทางระหว่างเวลา 24.00 น. ถึง 1.59 น.

【ตัวอย่าง】
เที่ยวบิน NH203 ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะเวลา 00.55 น. วันที่ 1 เมษายน ดังนั้นท่านจะต้องเช็คอินในวันที่ 31 มีนาคม
แต่ทั้งนี้มีผู้โดยสารบางท่านเดินทางมาที่สนามบินในวันที่ 1 เมษายน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านจะเช็คอินก่อนเวลาปิดบริการของเคาน์เตอร์ที่สนามบิน
หมายเหตุ: เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง (40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางสำหรับสนามบินฮาเนดะ)

วันที่ออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินขาออกที่ออกเดินทางหลังเที่ยงคืน

โปรดตรวจสอบวันที่เดินทางถึงปลายทางของท่านเมื่อทำการสำรองที่นั่ง
วันที่เดินทางถึงปลายทางจะปรากฏดังต่อไปนี้ในหน้าจอตรวจสอบการให้บริการ (Check Availability) ฉะนั้นโปรดตรวจสอบตารางเวลาจาก ตรวจสอบการให้บริการ (Check Availability)

■หากเดินทางถึงปลายทางในวันเดียวกัน
จะไม่มีวันที่ปรากฏด้านข้างของเวลาที่เดินทางถึงปลายทาง

■หากเดินทางถึงปลายทางก่อนวันออกเดินทาง
"-1" (วันล่วงหน้า) จะปรากฏด้านข้างของเวลาที่เดินทางถึงปลายทาง

■หากเดินทางถึงปลายทางในวันถัดไป
"+1" (วันถัดไป) จะปรากฏด้านข้างของวันที่เดินทางถึงปลายทาง

・โปรดตรวจสอบเวลาให้บริการของเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินให้เรียบร้อย รวมถึงขั้นตอนที่สนามบินจากลิงก์ด้านล่างนี้