การเช็คอินออนไลน์สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ ANA

การเช็คอินออนไลน์เป็นบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน ท่านจะสามารถเช็คอินโดยอัตโนมัติ 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ และไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนการเช็คอินที่สนามบินอีก

 • *1 ลูกค้าที่ทำการลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็น จะต้องทำการเช็คอินออนไลน์ ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนการเช็คอิน (พร้อมบัตรผ่านขึ้นเครื่อง) ถึงท่าน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางการเดินทางของท่าน โปรดนำบัตรผ่านขึ้นเครื่องติดตัวท่านมาที่สนามบินด้วย
  [ข้อมูลที่จำเป็น] ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้โดยสาร ที่อยู่อีเมล (ใบแจ้งเตือนการเช็คอิน) ที่นั่งที่ระบุล่วงหน้า และข้อมูลการพำนักเมื่อเดินทางมาถึงสหรัฐอเมริกา

  หากท่านต้องต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเตือนการเช็คอินถึงท่านภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินในประเทศดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนที่นั่ง ฯลฯ จะให้บริการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้น

*2 โปรดทราบว่าเมื่อท่านใช้บริการหลายเที่ยวบิน การเช็คอินจะต้องดำเนินการตามลำดับการขึ้นเครื่อง

ขั้นตอน

รูปภาพการเช็คอินออนไลน์

ถ้าท่านไม่สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้...
ถ้าอยู่ระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมงถึง 75 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางระหว่างประเทศของเที่ยวบิน ท่านสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์ ANA และลงทะเบียนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเช็คอินได้!

 • *1 ท่านจะต้องระบุภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง
 • *2 โปรดโหลดสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 40 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางตามตารางเวลา
 • *3 ท่านจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง สำหรับรายละเอียด โปรดคลิก ขั้นตอนที่แต่ละสนามบิน
 • *4 หากเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้งานได้ที่สนามบินที่ออกเดินทาง อาจไม่สามารถใช้งานได้หลังจากทำการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบินในวันออกเดินทาง
 • *5 ท่านจะต้องตรวจสอบสัมภาระที่เคาน์เตอร์เช็คอิน โดยขึ้นอยู่กับสนามบินที่ออกเดินทาง
 • [หมายเหตุ] 
 • * อาจมีการส่งอีเมลแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์
 • * บริการนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ/อุปกรณ์ของท่าน
 • * เราขอแนะนำให้ท่านสมัครแผนการคิดค่าบริการใช้ข้อมูลแบบราคาคงที่ หากไม่ได้สมัคร โปรดทราบว่าท่านอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากสำหรับการใช้งานข้อมูล
 • * รูปแบบอัตราค่าบริการสื่อสารจะแตกต่างไปจากที่ญี่ปุ่นเมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ

ที่ว่าง

สำหรับผู้โดยสาร ที่มี e-Ticket
※ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างขั้นตอนการขึ้นเครื่อง เช่น ผู้ที่ใช้รถเข็นนั่ง สามารถใช้บริการขั้นตอนการเช็คอินแบบออนไลน์ได้เช่นกัน โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่สนามบินในวันออกเดินทาง

 • การเช็คอินออนไลน์จะไม่สามารถใช้งานได้ในกรณีต่อไปนี้
 • (1) สำหรับเด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปีที่ไม่ใช้เก้าอี้นั่ง รวมถึงผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก
 • (2) หากเที่ยวบินที่เดินทางไปยัง/จากญี่ปุ่นเป็นเที่ยวบินร่วมโดยสารที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น
 • (3) ผู้โดยสารที่มีใบรับรองแพทย์
 • (4) ผู้โดยสารที่ซื้อที่นั่งพิเศษเพื่อนำสัมภาระขนาดใหญ่ขึ้นเครื่อง
 • (5) หากท่านอัพเกรดที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจสำหรับเที่ยวบินจากลอนดอน/ปารีสไปยังญี่ปุ่น และข้อมูลการเดินทางจะถูกเก็บภาษีผู้โดยสารทางอากาศยาน (Air Passenger Duty) ของสหราชอาณาจักร หรือภาษีร่วมระหว่างประเทศ (International Solidarity Levy) ของฝรั่งเศส
 • (6) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ใช้ VISA เป็นเอกสารสำหรับเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา *1
 • (7) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารที่ไม่มีสิทธิ์เลือกที่นั่งล่วงหน้า (เช่น การจองผ่านตัวแทนท่องเที่ยว) *1
 • (8) หากท่านเป็นผู้โดยสารที่จอง/ซื้อเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group ภายใต้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่น (ต้องระบุหมายเลขตั๋ว) *1
 • (9) หากการจองของท่านมีเด็กทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีที่ใช้ที่นั่ง *2
 • *1 ท่านสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ แต่ไม่สามารถใช้ฟังก์ชั่นการเช็คอินอัตโนมัติได้
 • *2 สามารถทำได้เมื่อโทรหา ANA
 • * โปรดเช็คอินที่สนามบิน หากไม่สามารถเช็คอินออนไลน์ได้จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบหรือเหตุผลอื่นๆ

ผู้โดยสารที่ดำเนินการอัพเกรดเสร็จสิ้นก่อนการเช็คอินออนไลน์

 • ◇ สำหรับผู้โดยสารที่อัพเกรดเรียบร้อยแล้ว:
  • สามารถเช็คอินสำหรับชั้นโดยสารระดับถัดขึ้นไปได้
 • ◇ สำหรับผู้โดยสารที่ขอการอัพเกรดแล้ว แต่ยังเข้าชื่อรอ:
  • ถ้าชั้นโดยสารที่สูงกว่ามีที่ว่าง การเช็คอินออนไลน์จะเสร็จสมบูรณ์ในชั้นโดยสารที่อัพเกรด หากอัพเกรดไม่ได้ การเช็คอินจะถูกปรับเป็นชั้นโดยสารเดิม
  • อาจมีที่นั่งว่างในวันที่ออกเดินทาง โปรดตรวจสอบกับพนักงานได้ที่เคาน์เตอร์สนามบิน
 • ◇ ถ้าท่านต้องการใช้คะแนนอัพเกรดในวันที่ออกเดินทาง:
  • สามารถอัพเกรดได้หากตรงตามเงื่อนไขสำหรับการอัพเกรด (ที่นั่งสำหรับชั้นโดยสารที่สูงขึ้น อาหาร เป็นต้น) โปรดตรวจสอบกับพนักงานที่เคาน์เตอร์สนามบินในวันที่ท่านออกเดินทาง
  • การใช้งานเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในวันที่ออกเดินทาง ถ้าท่านยืนยันข้อมูลการเดินทางเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งคำขอล่วงหน้าได้ตามปกติ

เส้นทางที่ใช้ได้

 • (1) เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group ทุกเที่ยวบิน (เที่ยวบินร่วมโดยสารที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ) (ดูตัวอย่าง 1 และ 4 ที่ด้านล่าง)*1
 • (2) การต่อเครื่องระหว่างเที่ยวบินในข้อ (1) ข้างต้น และเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น (อนุญาตสูงสุดสองเส้นทางภายในประเทศ) (ดูตัวอย่าง 2 และ 5)*2
 • (3) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินในข้อ (1) ข้างต้นไปยังเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (ดูตัวอย่าง 3)*3
 • (4) การต่อเครื่องจากเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น (เส้นทางแรกของการเดินทาง) ไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย ANA Group (เที่ยวบินร่วมโดยสารที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์บริการ) (ดูตัวอย่าง 6)*4
 • *1 บางเที่ยวบิน เช่น เที่ยวบินเช่าเหมาลำอาจไม่ได้รับสิทธิ์บริการ
 • *2 เงื่อนไขต่างๆ สำหรับเที่ยวบินต่อเครื่องมีดังต่อไปนี้
  - เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกันหรือวันถัดไป (ดูตัวอย่าง 2)
  - เมื่อต่อเครื่องจากเที่ยวบินระหว่างประเทศไปยังเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: การต่อเครื่องจะต้องเป็นภายในวันเดียวกัน (ดูตัวอย่าง 5)
 • *3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของเที่ยวบิน การเช็คอินอาจไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จสมบูรณ์สำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น
 • *4 เงื่อนไขต่างๆ สำหรับการเช็คอินออนไลน์มีดังต่อไปนี้
  - เมื่อเส้นทางสำหรับ ANA รวมถึงสายการบินอื่นจัดพิมพ์บนตั๋วโดยสารแยกจากกัน: พร้อมบริการเฉพาะเที่ยวบินที่ให้บริการโดย ANA Group
  - เมื่อเส้นทางสำหรับ ANA รวมถึงสายการบินอื่นจัดพิมพ์บนตั๋วโดยสารใบเดียวกัน: พร้อมบริการเมื่อการเช็คอินเสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับเส้นทางเที่ยวบินแรก (ไม่พร้อมให้บริการในระบบเช็คอินอัตโนมัติ)

ตัวอย่างเส้นทางที่มีสิทธิ์สำหรับการเช็คอินออนไลน์

หมายเหตุ: ในตัวอย่าง 4 สำหรับการต่อเครื่อง (นาริตะ-เซียงไฮ้) สามารถใช้บริการเช็คอินออนไลน์ได้ล่วงหน้า 24 ชั่วโมง ก่อนเวลาออกเดินทางตามกำหนด

การรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่าน

หลังจากที่เช็คอินออนไลน์แล้ว โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งต่อไปนี้:ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องซึ่งสามารถใช้เพื่อขึ้นเครื่องอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละสนามบินที่ออกเดินทาง
ผู้โดยสารที่เดินทางต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินที่ไม่ใช่เครื่องบินของ ANA Group ที่ได้ทำการเช็คอินผ่านตลอดสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย ANA Group จะไม่สามารถขอรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่สนามบินที่ต่อเครื่องได้ โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องให้พร้อมล่วงหน้า หรือขอรับที่สนามบินที่ท่านออกเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย ANA Group ของท่านในวันออกเดินทาง

ท่านสามารถขึ้นเครื่องได้โดยแสดงบาร์โค้ด 2D พร้อมโทรศัพท์มือถือของท่าน(ไม่ต้องพิมพ์เอกสาร)

รับทางอีเมล

เราจะส่งเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังที่อยู่อีเมลบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน โปรดใช้รูปภาพเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ (หรือดาวน์โหลดรูปภาพจาก URL) ภายในอีเมลนั้น

รับทาง Passbook/Wallet

ท่านสามารถลงทะเบียนเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านได้ด้วยแอปพลิเคชัน "Passbook/Wallet" สำหรับ iPhone (iOS 6 หรือสูงกว่า) ของ Apple
สำหรับรายละเอียดของรุ่นที่ใช้ได้และวิธีลงทะเบียน โปรดดูที่ Passbook/Wallet คืออะไร

◇ หมายเหตุสำหรับการใช้บริการ

 • การอ่านเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องอาจทำได้ยาก ถ้าแสงสว่างของหน้าจอดับลง หรือมีการติดฟิล์มป้องกันอุปกรณ์มือถือของท่าน
 • โปรดแสดงเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์ของท่านที่มีบาร์โค้ด 2D และข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน ไม่เช่นนั้น ท่านอาจไม่สามารถผ่านด่านรักษาความปลอดภัย
 • ในบางรุ่นอาจแสดงบาร์โค้ด 2D ที่มีขนาดเล็กกว่าเนื่องจากการตั้งค่า
  ถ้าบาร์โค้ด 2D ไม่สามารถอ่านได้ พนักงานประจำสนามบินอาจขอให้ท่านเปลี่ยนขนาดที่แสดง
 • รูปภาพของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์

閉じる

โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องและนำติดตัวในวันที่ท่านออกเดินทาง

◇ หมายเหตุในขณะที่พิมพ์
ต้องมีบาร์โค้ด 2D ในเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

 • รูปภาพของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง

閉じる

หลังจากที่เช็คอินออนไลน์ โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านที่เครื่องเช็คอินด้วยตนเอง (มีให้บริการในสนามบินที่เลือก) หรือที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอย่างน้อย 60 นาทีก่อนออกเดินทาง (40 นาทีก่อนออกเดินทางสำหรับสนามบินฮาเนดะ)
โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่าน 30 นาทีก่อนออกเดินทาง ถ้าท่านมีเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นที่ต่อเที่ยวบินไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศ

สำหรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระในแต่ละสนามบิน คลิก เวลาทำการของเคาน์เตอร์ ANA
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ คลิก เครื่องเช็คอินแบบบริการตนเอง

閉じる

เกี่ยวกับขั้นตอนในสนามบินแต่ละแห่ง

รูปภาพป้ายเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

ถึงแม้ว่าท่านจะเช็คอินออนไลน์ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ท่านอาจจำเป็นต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ หรือเครื่องเช็คอินแบบบริการตนเองระหว่างประเทศอีกครั้ง
ถ้าท่านมีสัมภาระที่ต้องเช็คอิน โปรดโหลดสัมภาระที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระอย่างน้อย 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของท่าน
สำหรับเวลาทำการของเคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ คลิก เวลาทำการของเคาน์เตอร์ ANA
โปรดดูแผนผังด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนในแต่ละสนามบิน

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
สนามบินนานาชาตินาริตะ
สนามบินนานาชาติฮาเนดะ
สนามบินนานาชาติคันไซ
สนามบินนานาชาติชูบุ (เซนแทรร์)

สนามบินที่ออกเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ ANA
ผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินจากเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
แวนคูเวอร์ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
เม็กซิโกซิตี้ เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระพร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน
นิวยอร์ก
ซีแอตเทิล
ซานฟรานซิสโก
ลอสแองเจลิส
วอชิงตัน ดีซี
ชิคาโก
ซานโฮเซ่
ฮิวสตัน
โฮโนลูลู
บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ โปรดดำเนินการโดยตรงที่จุดตรวจความปลอดภัย ด้วยบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์* โปรดเช็คอินสัมภาระที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ ด้วยบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์*.
 • * สามารถใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ที่ได้รับจากอีเมลข้อมูลการเช็คอิน(ระบบเช็คอินอัตโนมัติ) ได้เท่านั้น ไม่สามารถขอรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์ทางอีเมล หรือ Passbook/Wallet ผ่านทางเช็คอินออนไลน์ได้

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ลอนดอน
ปารีส
แฟรงก์เฟิร์ต
มิวนิก
ดัสเซลดอร์ฟ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ

閉じる

สนามบินที่ออกเดินทาง ประเภทของเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่ใช้ได้ ขั้นตอนที่สนามบิน
ไม่มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ขั้นตอนที่สนามบิน
มีสัมภาระสำหรับเช็คอิน
ฮ่องกง*1
ไทเป (เถาหยวน ซงซาน)
กัวลาลัมเปอร์
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์
หรือ
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบอิเล็กทรอนิกส์
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
กรุงเทพมหานคร
เซี่ยงไฮ้ (ผู่ตง หงเฉียว)
เซียะเหมิน
กวางโจว
เฉิงตู
ชิงเต่า
เสิ่นหยาง
ปักกิ่ง
วูฮั่น
โฮจิมินห์ซิตี้
พนมเปญ
ซิดนีย์
เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัย พร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน โปรดเช็คอินสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระพร้อมกับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ของท่าน
สนามบินที่ออกเดินทาง ขั้นตอนที่สนามบิน
โซล (กิมโป)
หางโจว
ต้าเหลียน
ฮานอย
สิงคโปร์
มุมไบ
เดลี
จาการ์ตา
มะนิลา
ย่างกุ้ง
โปรดไปยังจุดตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมกับรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง ที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระ
เราจะทำการตรวจสอบสัมภาระของท่าน
 • *1 โปรดรับเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องของท่านจากเคาน์เตอร์ของ ANA ที่ SkyPier (ท่าเรือเฟอร์รี่) ถ้าท่านเป็นผู้โดยสารที่มีเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องแบบสิ่งพิมพ์ หรือแบบอิเล็กทรอนิกส์ และใช้บริการเรือเฟอร์รี่ไป/จากตัวเมืองในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจปากแม่น้ำเพิร์ล

閉じる

ข้อมูลก่อนเดินทางที่เป็นประโยชน์

แจ้งเตือนการเช็คอิน, แจ้งเตือนการเดินทาง
ข้อมูลต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ให้มาสำหรับการเดินทางที่แสนเพลิดเพลินใจของคุณโปรดอ่านก่อนออกเดินทาง