การตรวจสอบสัมภาระเพื่อการรักษาความปลอดภัยขาออกจากปักกิ่งมีความเข้มงวดสูง

ตามข้อกำหนดของสนามบินนานาชาติปักกิ่ง ห้ามเช็คอินสิ่งของต่อไปนี้ เพื่อโหลดใต้ท้องเครื่องจากปักกิ่ง

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (พีซี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ) แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (รวมถึงแบตเตอรี่อุปกรณ์เคลื่อนที่) อุปกรณ์ชาร์จพลังงานแบบพกพาสำหรับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

หากท่านละเมิดระเบียบข้อบังคับ เจ้าหน้าที่จะนำสิ่งของต้องห้ามดังกล่าวออกจากกระเป๋าทันที (รวมถึงสิ่งของต้องสงสัย) โปรดทราบว่าผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง เช่น สัมภาระของท่านอาจไม่ได้รับการขนส่งไปพร้อมเที่ยวบิน และ/หรือ สัมภาระของท่านอาจเสียหาย