ข้อมูลการกักกันพืช

ในปัจจุบันมีการพบแมลงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มจำนวนมากขึ้นในต่างประเทศที่เป็นสาเหตุสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้กับพืชผลการเกษตรและพันธุ์พืชในประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นการป้องกันการเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น พันธุ์พืชทั้งหมดที่นำเข้าจากต่างประเทศจะต้องถูกกักกัน กฎหมายห้ามมิให้ผู้เดินทางนำเข้าพันธุ์พืชจำนวนมากจากประเทศและภูมิภาคอื่นๆ ซึ่งอาจพบแมลงที่ทำให้เกิดบาดแผลที่ไม่เคยมีในประเทศญี่ปุ่นมาก่อน และอาจเป็นสาเหตุสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ทั่วโลก

สิ่งของต้องห้ามนำเข้า

◎ พันธุ์พืชตัวอย่าง (ผลไม้สด) ที่ไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้

■ มะม่วง
■ มะละกอ
■ ลิ้นจี่
■ ลำไย
■ บลูเบอร์รี่

■ มังคุด
■ เงาะ
■ ฝรั่ง
■ แก้วมังกร
■ เม็ดมะม่วงหิมพานต์

■ ชมพู่
■ มะระ
■ ถั่วแมโรว
■ พริกขี้หนู
■ มะเขือเทศ

◎ สิ่งของที่ไม่สามารถนำเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจากที่ใดในโลกก็ตาม

  • "ดิน", "พืชที่มีดินติดมาด้วย", "แมลงที่ทําให้เกิดการบาดเจ็บซึ่งเป็นอันตรายต่อพืชและจะต้องถูกกักกัน"
  • "ฟางข้าวและข้าวเปลือก (ยกเว้นในกรณีที่นำเข้าจากคาบสมุทรเกาหลีและไต้หวัน)"

โปรดศึกษาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมการกักกันพืชที่ เว็บไซต์สถานีป้องกันพืช (Plant Protection Station) ของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries)

ผู้โดยสารที่นำต้นลั่นทมและส่วนของต้นลั่นทมเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นจากหมู่เกาะฮาวาย

เนื่องด้วยการปรับปรุงบทบัญญัติของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น ระบบกักกันพืชพันธุ์สำหรับนำเข้าพืชพันธุ์และผลิตภัณฑ์จากพืชพันธุ์เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้มีการแก้ไขสาระบางส่วน และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2017
โปรดทราบว่าท่านไม่ได้รับอนุญาตให้นำต้นลั่นทมและส่วนของต้นลั่นทมจากหมู่เกาะฮาวายเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น จนกว่าจะมีการประกาศข้อกำหนดที่แน่ชัด

สำหรับรายละเอียดระบบกักกันพืชพันธุ์ โปรดดูที่กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น - เว็บไซต์สถานีป้องกันพืช