ผู้โดยสารที่นำผักและผลไม้เข้าประเทศญี่ปุ่น

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2016 เป็นต้นไป เนื้อหาบางส่วนของกฎระเบียบการนำผักและผลไม้เข้าประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลง รายการที่ระบุด้านล้างนี้อาจต้องได้รับการรับรองก่อนนำเข้าประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างรายการควบคุม

 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรอง※ ก่อนนำเข้าประเทศจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  ผักกาดหอม อลูโกล่า มะเขือเทศ คะน้าใบหยิก บร็อคโคลี่ กะหล่ำปลี ผักโขม ฯลฯ
  ※ ท่านต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่ส่งออก
 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ที่ห้ามนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดา
  เชอร์รี่ แอปเปิ้ล แพร์ พีช พลัม ฯลฯ
 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ต่างๆ ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรอง※ ก่อนนำเข้าประเทศจากเยอรมนี
  คึ่นช่าย ผักชี กะหล่ำปลี คะน้าใบหยิก บร็อคโคลี่ พาร์สเลย์ ฯลฯ
  ※ ท่านต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่ส่งออก
 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ต่างๆ ที่ห้ามนำเข้าจากเยอรมนี
  แอปเปิ้ล แพร์ พีช พลัม มะเขือเทศ ฯลฯ
 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ที่จำเป็นต้องผ่านการรับรอง※ ก่อนนำเข้าประเทศจากฝรั่งเศส
  คึ่นช่าย ผักชี กะหล่ำปลี คะน้าใบหยิก บร็อคโคลี่ อลูโกล่า ผักโขม ฯลฯ
  ※ ท่านต้องแสดงใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศที่ส่งออก
 • ■ตัวอย่างผักและผลไม้ที่ห้ามนำเข้าจากเยอรมนี
  แอปเปิ้ล แพร์ พีช พลัม มะเขือเทศ ฯลฯ