สำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังประเทศอื่นๆ ผ่านประเทศอินเดีย

■ วีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa)

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศที่สามผ่านประเทศอินเดียจะต้องมีวีซ่าเดินทางผ่าน (Transit Visa) ซึ่งได้รับอนุญาตให้ขอได้สูงสุด 2 ครั้งภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 3 เดือน โดยพำนักในแต่ละเมืองของประเทศอินเดียได้สูงสุด 3 วัน

■ วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

หากผู้โดยสารถือวีซ่าท่องเที่ยวเดินทางออกจากประเทศอินเดียภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 6 เดือน จะไม่ได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศอินเดียเป็นเวลา 2 เดือน หากประสงค์จะกลับเข้าประเทศอินเดียอีกครั้งภายใน 2 เดือน จะต้องขอรับวีซ่าเป็นกรณีพิเศษ

ประเภทของวีซ่าสำหรับประเทศอินเดียมีหลากหลายประเภท ขึ้นอยู่กับความถี่ ระยะเวลา และวัตถุประสงค์ในการเดินทางเข้าประเทศ โปรดตรวจสอบยืนยันประเภทของวีซ่าให้สอดคล้องกับกำหนดการเดินทางและวัตถุประสงค์การเข้าประเทศอินเดียของท่าน

โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่ามีการอัพเดทอย่างต่อเนื่อง โปรดศึกษาข้อมูลล่าสุดกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่เกี่ยวข้องจากลิงก์ด้านล่างนี้

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย (India Visa Application Center) (ภาษาญี่ปุ่น):
http://www.indianvisaatjapan.co.jp/index_jp.html

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอินเดีย (India Visa Application Center) (ภาษาอังกฤษ):
http://www.indianvisaatjapan.co.jp/index.html

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประเทศอินเดีย (Bureau of Immigration, India) (ภาษาอังกฤษ)
http://boi.gov.in/