การขอวีซ่าเมื่อท่านเดินทางมาถึงประเทศอินเดีย: "ระบบออกเอกสารวีซ่าท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (วีซ่าท่องเที่ยวเมื่อท่านเดินทางมาถึง (Tourist Visa on Arrival -TVoA)) สามารถใช้งานได้กับระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic Travel Authorization -ETA)"

รัฐบาลอินเดียได้เริ่มนำ "ระบบออกเอกสารวีซ่าท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (วีซ่าท่องเที่ยวเมื่อท่านเดินทางมาถึง (Tourist Visa on Arrival -TVoA) เข้ามาใช้งานร่วมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการอนุญาตให้เดินทาง (Electronic Travel Authorization -ETA)" ซึ่งมีผลตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2014

ผู้โดยสารที่ประสงค์จะใช้บริการระบบออกเอกสารวีซ่าท่องเที่ยวแบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องยื่นขอวีซ่าผ่าน เว็บไซต์ ของกระทรวงมหาดไทย ประเทศอินเดีย (Ministry of Home Affairs) เป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 วันก่อนเข้าประเทศอินเดีย
โปรดไปที่หน้าข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อศึกษาขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูลทั่วไปพื้นที่เมืองมุมไบ

ข้อมูลทั่วไปพื้นที่เมืองเดลี

สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทย ประเทศอินเดีย (Ministry of Home Affairs) (http://boi.gov.in/)(ภาษาอังกฤษ)

วันที่ 16 มีนาคม 2016