ผู้โดยสารอายุ 12-15 ปี ที่ออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร ชั้นประหยัด: การเปลี่ยนแปลงสำหรับภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักร

ตามประกาศของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ผู้โดยสารต่อไปนี้จะได้รับการยกเว้นภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักรที่เรียกเก็บสำหรับการออกเดินทางจากสนามบินในสหราชอาณาจักร ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • ■วันที่มีผลบังคับใช้: สำหรับการเดินทางในวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 2016
 • ■ชั้นโดยสารที่ได้รับสิทธิ์: เฉพาะชั้นประหยัดเท่านั้น (ยกเว้นชั้นประหยัดพรีเมียม)
 • ■เที่ยวบินที่ได้รับสิทธิ์: เที่ยวบินขาออกจากสนามบินในสหราชอาณาจักร
 • ■การแก้ไขเพิ่มเติม: ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักรจะได้รับการยกเว้นสำหรับผู้โดยสารที่มีอายุ 12-15 ปี ที่เดินทางในชั้นประหยัด (ยกเว้นชั้นประหยัดพรีเมียม)

<ภาษีการโดยสารทางอากาศของสหราชอาณาจักรจากลอนดอนไปยังโตเกียวในชั้นประหยัด (ยกเว้นชั้นประหยัดพรีเมียม)>

อายุจนถึงวันที่เดินทาง การเดินทางจนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2016 เดินทางวันที่หรือหลังวันที่ 1 มีนาคม 2016
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ภาษีที่ยกเว้น
เด็กอายุ 2-11 ปี ภาษีที่ยกเว้น
ผู้ใหญ่อายุ 12-15 ปี 71 ปอนด์ ภาษีที่ยกเว้น
ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 16 ปี 71 ปอนด์ (เปลี่ยนเป็น 73 ปอนด์สำหรับการเดินทางวันที่หรือหลังวันที่ 1 เมษายน 2016)

・ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) จะเรียกเก็บในตั๋วโดยสารพร้อมค่าโดยสาร

//แก้ไขเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2016//ภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารอายุ 12-15 ปี ที่เดินทางในชั้นประหยัดพรีเมียมด้วยตั๋วโดยสารที่ออก ณ วันที่และหลังวันที่ 5 ตุลาคม 2016

สำหรับการซื้อตั๋วโดยสารใหม่ของ ANA

 • (1) ตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของ ANA
  ขณะนี้ ANA กำลังทำการพัฒนาระบบให้ทันสมัย ผู้โดยสารที่มีอายุ 12-15 ปี
  จะได้รับการขอร้องให้ติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งของ ANA เพื่อสำรองที่นั่ง
  //แก้ไขเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016//การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับการออกตั๋วในวันที่หรือหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2016 ผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วได้โดยไม่เสียภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD) ของสหราชอาณาจักร
 • (2) ตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านศูนย์สำรองที่นั่งของ ANA
  โปรดแจ้งพนักงานของ ANA ให้ทราบการยกเว้นนี้เมื่อท่านทำการสำรองที่นั่ง
 • (3) ตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยว
  โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อแจ้งการยกเว้นนี้ก่อนออกตั๋วโดยสาร

สำหรับตั๋วโดยสารของ ANA ที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว (รวมถึงตั๋วโดยสารหลังการสิ้นสุดเดินทางที่กำหนด)

 • (1) สำหรับตั๋วโดยสารของ ANA ที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของ ANA หรือศูนย์สำรองที่นั่งของ ANA
  โปรดติดต่อศูนย์สำรองที่สั่งของ ANA เพื่อขอคืนเงินภาษีการโดยสารทางอากาศ (Air Passenger Duty - APD)
 • (2) สำหรับตั๋วโดยสารที่ซื้อผ่านตัวแทนท่องเที่ยว (เฉพาะตั๋วโดยสารที่ออกโดย ANA เท่านั้น)
  โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเลือกบินกับ ANA

16 กุมภาพันธ์ 2016
แก้ไขเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2016
แก้ไขเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2016